Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. oktobra 2014

Zaposlovanje in socialne razmere: četrtletni pregled kaže na šibko gospodarsko okrevanje

Najnovejši četrtletni pregled zaposlovanja in socialnih razmer Evropske komisije kaže, da je gospodarsko okrevanje, ki se je začelo spomladi leta 2013, še vedno šibko, prihodnji razvoj zaposlovanja pa ostaja negotov.

V pregledu so obravnavane tudi dohodkovne neenakosti med državami članicami in poudarjen pomen vseživljenjskega vlaganja v spretnosti za povečanje zaposljivosti.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Najnovejši trendi kažejo, da sta gospodarsko okrevanje in napredek še vedno šibka. Rast obstaja, vendar moramo zagotoviti, da bo postala trajnostna. Ne smemo popustiti, temveč si moramo še naprej prizadevati za podporo makroekonomskemu okrevanju in oživitvi zaposlovanja v EU.“

Zaposlenost se je od sredine leta 2013 povečevala v večini sektorjev. Število opravljenih delovnih ur se je povečalo in prvič po letu 2011 je prišlo do majhnega povečanja pogodb s polnim delovnim časom ter izboljšanja položaja mladih. Vendar so številna nova delovna mesta s skrajšanim delovnim časom ali začasna.

Brezposelnost ostaja blizu najvišjim ravnem v zgodovini, dolgotrajno brezposelne osebe pa predstavljajo velik in rastoč delež skupne brezposelnosti. Tako je skoraj 13 milijonov oseb brezposelnih že več kot eno leto. Poleg tega je vsak tretji brezposelni več kot dve leti brez zaposlitve.

Med mladimi so se razmere izboljšale, saj so se stopnje brezposelnosti občutno zmanjšale v večini držav članic. Kljub temu je brezposelnost mladih še vedno zelo visoka v državah, kot sta Grčija in Španija. Med tistimi, ki imajo zaposlitev, jih je skoraj polovica zaposlenih na začasnih delovnih mestih, skoraj četrtina pa jih dela s skrajšanim delovnim časom. Države članice morajo nadaljevati svoja prizadevanja, da bi uvedle jamstvo za mlade in tako vsem mladim pomagale, da najdejo dostojno zaposlitev ali pa dobijo možnost za usposabljanje, pridobitev izkušenj ali izobraževanje, ki jim bo pomagalo najti zaposlitev v prihodnosti. Srečanje voditeljev EU na temo zaposlovanja, ki bo 8. oktobra v Milanu, bo nova priložnost za politično spodbudo pri izvajanju jamstva za mlade.

Vseživljenjsko učenje povečuje možnosti za zaposlitev

Razvijanje ustreznih spretnosti in njihova uporaba v praksi sta ključna za povečanje produktivnosti, mednarodne konkurenčnosti ter trajnostne in vključujoče rasti v EU. V četrtletnem pregledu je poudarjeno, da si možnosti za zaposlitev ne izboljšamo samo s formalnim izobraževanjem, temveč tudi z usposabljanjem in spretnostmi, ki jih pridobimo na delovnem mestu, kot kažejo nedavne raziskave Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Komisije. Poleg tega se z vseživljenjskim učenjem povečuje tudi verjetnost pridobitve bolje plačanega delovnega mesta.

Vendar EU pri pridobivanju spretnosti še vedno zaostaja za državami, kot so Japonska, Kanada, Koreja in ZDA.

Merjenje družbenega napredka

BDP je kot kazalnik gospodarske uspešnosti treba dopolniti, da zajame druge razsežnosti družbenega napredka. Analiza kazalnikov dohodka kaže, da tudi v obdobju gospodarske rasti ta rast ni imela enakih koristi za vsa gospodinjstva, prav tako pa ni prispevala k zmanjševanju neenakosti v vseh državah članicah. Zaradi gospodarske krize se je BDP na prebivalca in bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev zmanjšal po vsej EU ter se v številnih državah še ni vrnil na raven pred krizo.

Ta tema bo obravnavana na strokovni konferenci na visoki ravni o preseganju BDP v evropskem gospodarskem upravljanju (Moving beyond GDP in European economic governance), ki bo 10. oktobra 2014 v Bruslju. Na konferenci bo preučen najnovejši tehnični in politični razvoj v okviru razprave „več kot zgolj BDP“ (Beyond GDP) ter predstavljene konkretne možnosti politike za prihodnost.

Več informacij:

Članek na spletišču GD za zaposlovanje

Dostop do redno posodobljenih podatkov, grafov in preglednic iz četrtletnega pregleda v formatu Excel

Zaposlovanje in socialna analiza

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju @LászlóAndorEU

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar