Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. spalio 2 d.

Projekto „Horizontas“ ataskaitoje mokyklos raginamos spręsti itin didelę skaitmeninių įgūdžių problemą

Mokinių menkų skaitmeninių įgūdžių bei kompetencijos gerinimas ir būtinybė į mokytojų rengimo programas įtraukti veiksmingą informacinių ir ryšių technologijų naudojimą yra vienos iš užduočių, kurias Europos mokyklinio ugdymo sistemose reikia spręsti skubiausiai. Taip teigiama Europos Komisijos ir grupės „New Media Consortium“ (JAV įsikūrusios ne pelno organizacijos, subūrusios švietimo technologijų ekspertus) paskelbtoje ataskaitoje. Šis 2014 m. leidinys yra pirmoji Europos mokykloms skirta projekto „Horizontas“ ataskaita. Joje aptariamos tendencijos ir technologijų raida, kurios, kaip numatoma, turės įtakos švietimui per ateinančius penkerius metus. Europos mokyklų problemos joje suskirstytos į tris kategorijas: „išsprendžiamas“, „sudėtingas“ ir „itin dideles“.

Ataskaitoje atsižvelgiama į Komisijos iniciatyvos Atviresnis švietimas tikslus ir ji grindžiama daugiau kaip 50 specialistų iš 22 Europos šalių, Komisijos Jungtinio tyrimų centro, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) indėliu. Joje teigiama, jog būtina skubiai imtis veiksmų skatinti inovacijas klasėse, kad būtų pasinaudota socialinės žiniasklaidos populiarėjimu, atviraisiais švietimo ištekliais ir vis plačiau naudojamu duomenimis grindžiamu mokymusi bei vertinimu.

„Šioje ataskaitoje pateikiama naudingų įžvalgų ir gairių politikos formuotojams ir mokyklų vadovams, atkreipiant jų dėmesį į būtinybę naudotis skaitmeniniais ir atviraisiais ištekliais. Europa turi dėti daugiau pastangų užtikrinti, kad mūsų jaunoji karta tinkamai pasirengtų savo būsimai profesinei veiklai, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. Tobulinti skaitmeninius įgūdžius ir gerinti prieigą prie skaitmeninių ir atvirųjų išteklių yra labai svarbu ne tik siekiant kokybiškesnio mokymo, bet ir dėl to, kad taip kuriami lankstūs mokymosi modeliai, kuriais naudojantis lengviau mokytis visą gyvenimą.“

Ataskaitoje teigiama, kad IRT įtraukimas į mokytojų rengimo programas ir mokinių prastos skaitmeninės kompetencijos gerinimas yra įvykdomos užduotys. Sudaryti tikroviškomis situacijomis grindžiamo „autentiško“ mokymosi galimybes ir derinti formalųjį ir neformalųjį švietimą trumpuoju laikotarpiu bus sunkiau. Sunkiausia – gerinti kompleksinio mąstymo ugdymą ir užtikrinti, kad mokiniai aktyviai dalyvautų mokymosi veiklos rengime.

Tyrimo grupė prognozuoja, kad debesijos kompiuterija ir planšetiniai kompiuteriai per metus taps įprastu dalyku daugelyje Europos mokyklų, o mokymasis žaidžiant kompiuterinius žaidimus ir derinant fizinę ir virtualią aplinką taps neatsiejama mokymo dalimi per ateinančius dvejus ar trejus metus. Ekspertai teigia, kad gali prireikti iki penkerių metų, kol bus sukurtos nuotolinės ir virtualiosios laboratorijos ir parengtos strategijos, kaip skatinti mokinius aktyviai dalyvauti rengiant jų mokymosi veiklą.

Projekto „Horizontas“ ataskaitoje iškelti klausimai bus aptariami gruodžio mėn. Europos aukšto lygio konferencijoje „Švietimas skaitmeninėje eroje“, kurią drauge rengia Europos Komisija ir Europos Sąjungai pirmininkaujanti Italija.

Daugiau informacijos

MEMO/14/548 Kas yra projekto „Horizontas“ ataskaita?

Horizon Report Europe

Europos Komisija. Švietimas ir mokymas

Jungtinio tyrimų centro Mokslo centras

IRT moksliniai tyrimai siekiant remti mokymą, įgūdžių ugdymą ir atvirąjį švietimą

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

„New Media Consortium“

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar