Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. října 2014

Zpráva o projektu Horizon vyzývá školy, aby se vypořádaly s výzvou, kterou představují „zapeklité“ digitální dovednosti

Podle zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise a New Media Consortium, nezisková organizace sdružující odborníky z oblasti vzdělávacích technologií se sídlem v USA, patří mezi nejnaléhavější výzvy, kterým dnes evropské školství čelí, nízká úroveň digitálních dovedností žáků škol a potřeba zapojit účinné využívání informačních a komunikačních technologií do vzdělávání učitelů. Vůbec první zpráva Horizon Report Europe: 2014 Schools edition shrnuje trendy a technologický vývoj, které pravděpodobně v příštích pěti letech ovlivní vzdělávání. Zpráva rozděluje výzvy, jimž evropské školy čelí, do tří kategorií: „řešitelné“, „obtížné“ a „zapeklité“

Zpráva odráží cíle iniciativy Komise nazvané Otevření systémů vzdělávání a je založena na informacích od více než 50 odborníků z 22 evropských zemí, Společného výzkumného střediska Komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Zpráva tvrdí, že je nezbytné podniknout kroky k podpoře inovací při výuce, aby se využilo intenzivnější využívání sociálních sítí, otevřených vzdělávacích zdrojů a vzestupu učení a hodnocení založeného na údajích.

„Tato zpráva poskytuje tvůrcům politik a vedoucím pracovníkům ve školách cenné informace a pokyny o potřebě osvojit si digitální a otevřené zdroje. Pokud chceme zajistit, aby byly nejmladší generace připraveny na své budoucí povolání, musí Evropa zvýšit své úsilí,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. „Zlepšené digitální dovednosti a přístup k digitálním a otevřeným zdrojům jsou zásadně důležité, a to nejen pro lepší výuku, ale také pro vytvoření flexibilnějších modelů vzdělávání, které usnadňují celoživotní vzdělávání.“

Zpráva uvádí, že integrace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání učitelů a řešení nízkých digitálních kompetencí představují řešitelné problémy. V krátkodobém horizontu bude obtížnější vytvořit „autentické“ vzdělávací příležitosti a dosáhnout prolnutí formálního a neformálního vzdělávání. Mezi nejobtížnější, „zapeklité“, výzvy patří potřeba zlepšit výuku komplexního myšlení a zajištění toho, aby se studenti stali „spolutvůrci“ vyučování.

Panel odborníků předpovídá, že cloud computing a používání tabletů budou do roka běžně využívány v řadě evropských škol, zatímco učení prostřednictvím počítačových her a spojení fyzického a virtuálního prostředí se nedílnou součástí výuky stanou během následujících dvou či tří let. Odborníci se domnívají, že může trvat až pět let, než budou vyvinuty vzdálené a virtuální laboratoře a než budou vytvořeny strategie, které studenty povzbudí k tomu, aby se ujali aktivní úlohy při spoluvytváření podoby svého vzdělávání.

Problémy podobné těm, kterými se zabývala zpráva Horizon report, budou v prosinci projednávány na konferenci na nejvyšší úrovni nazvané „Vzdělávání v digitální éře“, kterou společně organizují Evropská komise a italské předsednictví Evropské unie.

Další informace

MEMO/14/548 Co je to Horizon Report?

Horizon Report Europe

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Vědecké centrum Společného výzkumného střediska

Výzkum využívání IKT v oblasti vzdělávání, dovedností a otevřeného vzdělávání

Internetové stránky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

New Media Consortium

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pro veřejnost: Služba Europe Direct , telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar