Navigation path

Left navigation

Additional tools

Riigiabi: Euroopa Komisjon hakkab süviti uurima ümberkorraldusabi Estonian Airile

European Commission - IP/14/106   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. veebruar 2014

Riigiabi: Euroopa Komisjon hakkab süviti uurima ümberkorraldusabi Estonian Airile

Euroopa Komisjon on algatanud põhjaliku uurimise, et teha kindlaks, kas Eesti kava anda riiklikule lennuettevõtjale Estonian Air ümberkorraldamiseks 40,7 miljonit eurot riigiabi on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega. Eelkõige hindab komisjon, kas lennuettevõtja ümberkorraldamiskava sobib ettevõtte pikaajalise elujõulisuse taastamiseks ja aitab hüvitada riigiabi andmisega tekitatud konkurentsimoonutusi. Põhjaliku uurimise algatamine annab asjast huvitatud kolmandatele isikutele võimaluse kommenteerida vaatluse all olevaid meetmeid. Uurimise tulemust see ei mõjuta.

2013. aasta juunis teatas Eesti komisjonile Estonian Airi 40,7 miljoni euro suurusest rekapitaliseerimisest, et aidata ümber korraldada ettevõte, mis on mitu aastat olnud rahalistes raskustes. Ümberkorralduskava hõlmab viieaastast ümberkorraldamisperioodi ajavahemikul 2013–2017.

Komisjonil on kahtlusi, kas selle ümberkorralduskavaga suudetakse tagada, et Estonian Air muutub elujõuliseks ja saab edaspidi hakkama ilma riigi jätkuva toetuseta. Samuti kahtleb komisjon, kas lennuettevõtja suudab toime tulla probleemidega, mis õhutranspordi turul lähiaastatel tõenäoliselt esile kerkivad. Peale selle ei ole kindel, et väljapakutud mahu vähendamine, mis saavutatakse lennumarsruutide tühistamisega, on piisav riikliku toetuse põhjustatud konkurentsimoonutuste hüvitamiseks. Samuti on komisjon arvamusel, et Estonian Airi panus ümberkorraldamiskuludesse võib olla ebapiisav.

Lisaks tuleb märkida, et ELi eeskirjade kohaselt tohib päästmis- ja/või ümberkorraldamisabi anda vaid üks kord kümne aasta jooksul, vältimaks olukorda, kus ebatõhusaid äriühinguid hoitakse korduvate toetustega kunstlikult elus (ühekordse abi põhimõte). Paistab, et Estonian Air on alates 2009. aastast saanud kasu mitmest muust riiklikust sekkumisest, sealhulgas kolm kapitalisüsti kogusummas üle 57 miljoni euro. 2012. aasta detsembris teatas Eesti kavatsusest anda Estonian Airile 8,3 miljoni euro ulatuses päästmislaenu. Komisjon algatas 2013. aasta veebruaris kõnealuste meetme põhjaliku uurimise (vt IP/13/133), mida pikendati aprillis (vt IP/13/332).

Taust

Estonian Air on Eesti riiklik lennuettevõtja. Aastatel 2011/2012 tõusis riigi osalus ettevõttes 97,34 protsendini. Alates 2006. aastast on Estonian Air olnud suures kahjumis.

Praeguseks on komisjon algatanud põhjaliku uurimise ka lennuettevõtjale Cyprus Airways antud ümberkorraldusabi suhtes (vt IP/14/107). Samuti algatas komisjon hiljuti uurimise teistele riiklikele lennuettevõtjatele, nagu airBaltic (vt IP/12/1245), Adria Airways (vt IP/12/1246), Cyprus Airways (vt IP/13/190), SAS (vt IP/13/567) ja LOT (vt IP/13/1045), antud riiklike toetuste suhtes. Komisjon võttis hiljuti vastu ka otsuse seoses lennuettevõtjatega Air Malta (vt IP/12/702), Czech Airlines (vt IP/12/981) ja LOT (vt IP/12/1243).

Päästmis- ja ümberkorraldamisabil on väga moonutav mõju konkurentsile, kuna see hoiab kunstlikult turul ettevõtjaid, kes sealt vastasel juhul oleksid lahkunud. Seepärast võib sellist abi anda ainult rangete tingimuste alusel, tagades, et abi saav äriühing muutub elujõuliseks ilma riigi jätkuva toetuseta ning et abi põhjustatud konkurentsimoonutused tõhusalt hüvitatakse.

ELi päästmis- ja ümberkorraldamisabi suuniste kohaselt (vt MEMO/04/172) peavad abisaajad seetõttu välja töötama usaldusväärse ümberkorraldamiskava, mis võimaldab neil saada elujõuliseks pikemas perspektiivis, realistlike eelduste alusel. Sellega välditakse olukorda, et ettevõte jääbki taotlema riigi toetust. Ümberkorraldamiskavas tuleb esitada meetmeid, nagu mahu või turuosa vähendamine, mis võimaldavad vähendada riigiabi andmisega tekitatud konkurentsimoonutusi. Lisaks peab abisaaja ise kandma märkimisväärse osa ümberkorralduskuludest. Lõpuks tuleb arvestada ka seda, et päästmis- ja/või ümberkorraldamisabi võib anda 10 aasta jooksul ainult üks kord (ühekordse abi põhimõte).

Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.36868 all riigiabi registris State Aid Register, mis asub konkurentsi peadirektoraadi DG Competition veebisaidil. Uutest riigiabi otsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

Kontaktisikud:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website