Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 września 2014 r.

Konsumenci: Komisja poprawia bezpieczeństwo kosmetyków

Komisja podniosła poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza niemowląt i małych dzieci, przyjmując dziś dwa środki ograniczające stosowanie trzech substancji konserwujących w produktach kosmetycznych.

„Pokazaliśmy po raz kolejny, że bezpieczeństwo konsumentów ma nadrzędne znaczenie w każdej podejmowanej przez nas decyzji. Środki konserwujące w kosmetykach pełnią ważną funkcję: zapewniają, że produkty, z których korzystamy na co dzień, są wolne od patogenów. Musimy jednak zadbać o to, by środki konserwujące gwarantowały maksymalny poziom ochrony. „Dzięki przyjętym przez nas przepisom konsumenci mogą być pewni, że stosowane przez nich produkty kosmetyczne są bezpieczne”, powiedział komisarz UE ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica.

Decyzja Komisji wynika z oceny dokonanej przez niezależny Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) – organ doradczy, który przeprowadził dogłębną ocenę ryzyka stwarzanego przez substancje przed zaleceniem ograniczenia lub zakazu ich stosowania.

Komisja postanowiła ograniczyć maksymalne stężenie dwóch substancji konserwujących: parabenu propylowego i parabenu butylowego, z obecnie dopuszczalnego limitu w wysokości 0,4 %, jeśli stosowane samodzielnie i 0,8 %, jeśli stosowane w mieszaninie z innymi estrami, do 0,14 % substancji stosowanej samodzielnie lub w mieszaninie. Zakaz dotyczy stosowania tych substancji w produktach niespłukiwanych, przeznaczonych do aplikacji na skórę przykrytą pieluchą u dzieci w wieku poniżej trzech lat, ponieważ ich działanie na podrażnioną skórę bez dopływu powietrza jest intensywniejsze niż w przypadku kontaktu ze skórą nieuszkodzoną. Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do produktów wprowadzonych do obrotu po 16 kwietnia 2015 r.

Po drugie, Komisja zakazuje stosowania mieszaniny metylochloroizotiazolinonu oraz metyloizotiazolinonu (MCI/MI) w produktach niespłukiwanych, takich jak kremy do ciała. Przepis ten ma na celu obniżenie ryzyka występowania alergii skórnych i zmniejszenie częstości ich występowania. Ten środek konserwujący może być nadal stosowany w produktach spłukiwanych, takich jak szampony i żele pod prysznic w maksymalnym stężeniu 0,0015 % przy stosunku MCI/MI wynoszącym 3:1. Przepis będzie miał zastosowanie w przypadku produktów wprowadzonych do obrotu po dniu 16 lipca 2015 r.

Kontekst

Środki konserwujące wykorzystywane w kosmetykach odgrywają ważną rolę, chroniąc konsumentów przed szkodliwymi czynnikami chorobotwórczymi, które w przeciwnym razie dostawałyby się do kremów i kosmetyków stosowanych co dzień. Bez środków konserwujących wszystkie kosmetyki miałyby bardzo krótki okres trwałości a w większości przypadków konieczne byłoby ich przechowywanie w lodówce.

Substancje chemiczne znane jako parabeny to ważna grupa środków konserwujących, jakie mogą być stosowane w kosmetykach. Oprócz parabenu propylowego i parabenu butylowego, bezpieczne są także inne parabeny, takie jak paraben metylowy i paraben etylowy, co wielokrotnie potwierdził Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS). Są one również jednymi z najbardziej skutecznych środków konserwujących.

Wcześniej w tym roku Komisja zakazała stosowania w produktach kosmetycznych pięciu parabenów: izoprolylowego, izobytulowego, fenylowego, benzylowego i pentylowego (zob. rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2014) ze względu na brak danych niezbędnych do przeprowadzenia ponownej oceny. Produkty wprowadzone do obrotu po dniu 30 października 2014 r. muszą być wolne od tych substancji.

Produkty kosmetyczne podlegają regulacjom na szczeblu europejskim (rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych). Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów i integralności rynku wewnętrznego. Niezależnie od procesu produkcji lub kanałów dystrybucji produkty kosmetyczne wprowadzane do obrotu na rynku UE muszą być bezpieczne. Za bezpieczeństwo tych produktów odpowiada producent, który musi również zagwarantować, że przed wprowadzeniem do obrotu są one poddawane specjalistycznej ocenie naukowej pod kątem ich bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

Rozporządzenie dotyczące kosmetyków na rynku UE: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/cosmetics/index_en.htm

Strona internetowa Komisarza Mimica

Komisarz Mimica w serwisie Twitter: @MimicaEU

Polityka konsumencka w serwisie Twitter: @EU_consumer

Kontakt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar