Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. februarja 2014

Okolje: s kampanjo Budna generacija do učinkovitejšega izkoriščanja odpadkov

Najnovejše poglavje kampanje Evropske komisije z naslovom Budna generacija je usmerjeno v posledice, ki jih ima netrajnostna uporaba virov na okolje, gospodarstvo, družbo in posameznika. Cilj kampanje je, da bi se potrošniki začeli zavedati, kakšne posledice imajo njihovi vzorci porabe na naravne vire, in kakšne bi bile koristi, če bi spremenili svoje navade. V središču kampanje je v celoti interaktivno spletišče, ki je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih EU in na katerem animirani liki prikazujejo okoljski vpliv vsakodnevnih potrošniških odločitev.

Kljub temu, da so bili na ravni celotne EU določeni cilji glede recikliranja in so že bili doseženi uspehi na nekaterih področjih, so evropski odpadki še vedno izrazito premalo uporabljen vir. Študija, pripravljena za Komisijo, ocenjuje, da bi s polnim izvajanjem zakonodaje EU o odpadkih prihranili 72 milijard evrov letno, povečali letni promet sektorja EU za ravnanje z odpadki in recikliranje za 42 milijard evrov ter do leta 2020 ustvarili več kot 400 000 novih delovnih mest.

Na spletišču kampanje Budna generacija lahko obiskovalci odkrijejo vrednost odpadkov, saj prikazuje, kako jih je mogoče ponovno uporabiti, reciklirati, izmenjati in popraviti, namesto da se zavržejo. Podobna stran kampanje na omrežju Facebook državljane spodbuja, naj sprejmejo izziv in denimo zmanjšajo živilske odpadke ter porabo vode. Vsak se lahko pridruži in širi sporočilo: odpadki, ki jih ni mogoče preprečiti, lahko postanejo dragocen vir, varčevanje z viri pa pomeni varčevanje z denarjem.

Ozadje

Za zabavno kampanjo stoji resno sporočilo: odpadki pogosto vsebujejo dragocene materiale, ki jih je mogoče ponovno vključiti v gospodarski sistem. Gospodarstvo Evropske unije danes izgublja znatno količino potencialnih sekundarnih surovin zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Leta 2010 je skupna količina nastalih odpadkov v EU znašala 2 520 milijonov ton, kar je povprečno 5 ton na prebivalca letno. Z zmanjšanjem, ponovno uporabo in recikliranjem odpadkov lahko vsi prispevamo k dinamičnemu gospodarstvu in zdravemu okolju. Na ta način bi varčevali z okoljskimi in gospodarskimi viri ter Evropo usmerili k bolj krožnemu gospodarstvu, ki bi temeljilo na kar najučinkovitejšem izkoriščanju virov in izdelkov, in sicer z njihovim popravljanjem, ponovno uporabo in izdelavo ter recikliranjem.

Ciljna skupina kampanje, prevedena v vse uradne jezike EU, so osebe, stare od 25 do 40 let, predvsem pa mlajši odrasli v mestih in družine z majhnimi otroki. Na spletišču kampanje so od njegove vzpostavitve oktobra 2011 prešteli več kot 750 000 obiskov, videoposnetke si je ogledalo več kot 4,5 milijona ljudi, stran na omrežju Facebook (www.facebook.com/generationawake) pa je pritegnila že skoraj 100 000 oboževalcev. To novo poglavje kampanje vključuje fotografski natečaj o predlogih, kako smeti spremeniti v vire. Zmagovalec bo nagrajen s potovanjem v København, zeleno prestolnico Evrope 2014.

Več informacij

Večjezično spletišče kampanje: www.generationawake.eu

Stran Facebook: www.facebook.com/generationawake

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm.

Kontakt:

Za medije: Joe Hennon (+32 22953593)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 0080067891011 ali po e-pošti


Side Bar