Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 4 lutego 2014 r.

Środowisko: Generation Awake mówi stop marnowaniu odpadów!

Ostatni etap kampanii Komisji Europejskiej „Generation Awake” koncentruje się na środowiskowych, gospodarczych, społecznych i osobistych konsekwencjach niezrównoważonego wykorzystywania zasobów. Celem kampanii jest uświadomienie konsumentom skutków, jakie ich zachowania mają dla zasobów naturalnych, i ukazanie korzyści wynikających z innego postępowania. Centralnym punktem kampanii jest w pełni interaktywna strona internetowa dostępna we wszystkich 24 językach urzędowych UE, gdzie animowane postaci pokazują wpływ codziennych decyzji o zakupach na środowisko.

Pomimo ogólnounijnych celów w zakresie recyklingu i postępów w niektórych obszarach, odpady są w Europie nadal wykorzystywane w bardzo niewielkim stopniu. Według szacunków wskazanych w badaniu przygotowanym dla Komisji pełne wykonanie unijnych przepisów dotyczących odpadów pozwoliłoby zaoszczędzić 72 mld euro rocznie, zwiększyć roczny obrót unijnego sektora gospodarowania odpadami i ich recyklingu o 42 mld euro i utworzyć ponad 400 000 miejsc pracy do 2020 r.

Strona internetowa Generation Awake zachęca odwiedzających do poznania wartości odpadów, pokazując, w jaki sposób – zamiast je wyrzucać – można ich użyć ponownie, poddać recyklingowi, wymienić i naprawić. Powiązana strona na Facebooku zachęca obywateli do podejmowania wyzwań, takich jak ograniczenie ilości odpadów żywnościowych oraz zmniejszenie zużycia wody. Każdy może się przyłączyć i każdego zachęca się do rozpowszechniania następującego przesłania: odpady, których powstawania nie da się uniknąć, mogą stać się cennym zasobem, a oszczędzanie zasobów oznacza oszczędność pieniędzy.

Kontekst

Pogodna kampania niesie poważne przesłanie: w odpadach często zawarte są wartościowe materiały, które można ponownie wprowadzić do systemu gospodarczego. Obecnie znaczna ilość potencjalnych surowców wtórnych jest dla gospodarki Unii Europejskiej stracona ze względu na kiepskie gospodarowanie odpadami. W 2010 r. całkowita produkcja odpadów w UE wyniosła 2,520 mln ton — średnio 5 ton na mieszkańca rocznie. Poprzez ograniczanie wytwarzania, ponowne wykorzystanie i recykling odpadów wszyscy możemy przyczynić się do dynamicznego rozwoju gospodarki i zdrowego środowiska naturalnego. W ten sposób chronione jest środowisko i zasoby gospodarcze, co wspomaga przechodzenie Europy w kierunku gospodarki bardziej obiegowej, w której w maksymalnym stopniu wyzyskujemy wartość zasobów i produktów poprzez ich naprawę. ponowne wykorzystanie, przetworzenie i recykling.

Kampania, która jest tłumaczona na wszystkie języki urzędowe UE, jest skierowana do osób w wieku 25–40 lat ze szczególnym naciskiem na mieszkającą w mieście młodzież i rodziny z małymi dziećmi. Od chwili uruchomienia w październiku 2011 r. stronę internetową kampanii odwiedzono ponad 750 000 razy, filmy wideo obejrzało ponad 4,5 mln osób, a strona na Facebooku (www.facebook.com/generationawake) przyciągnęła blisko 100 000 fanów. W ramach nowego etapu kampanii ogłoszono konkurs fotograficzny, którego przedmiotem są propozycje przekształcenia śmieci w zasoby. Nagrodą dla zwycięzcy jest wycieczka do Kopenhagi, która jest Zieloną Stolicą Europy roku 2014.

Więcej informacji:

Wielojęzyczna strona internetowa kampanii: www.generationawake.eu

Strona na Facebooku: www.facebook.com/generationawake

Zob. też:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontakt:

Dla prasy: Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Dla obywateli: Europe Direct telefonicznie pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar