Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 februari 2014

Milieu: Generation Awake zegt Stop Met Afval Verspillen!

In de jongste fase van de "Generation Awake"-campagne van de Europese Commissie wordt de aandacht gericht op de ecologische, economische, sociale en persoonlijke gevolgen van het onduurzame gebruik van hulpbronnen. Het doel van de campagne is om consumenten bewust te maken van de gevolgen van hun consumptiepatronen op natuurlijke hulpbronnen en om consumenten de voordelen te tonen als ze hun gewoonten veranderen. De campagne is opgebouwd rond een volledig interactieve website die beschikbaar is in alle 24 officiële EU-talen en waarop cartoonfiguren de impact van alledaagse aankoopbeslissingen op het milieu aantonen.

Ondanks recyclingstreefcijfers voor de gehele EU en successen op bepaalde gebieden, blijft afval in Europa een hulpbron die maar zeer weinig wordt gebruikt. Volgens een recente studie in opdracht van de Commissie zou de volledige uitvoering van de EU-afvalwetgeving 72 miljard euro aan besparingen opleveren, de jaaromzet van het EU-beleid voor afvalbeheer en recyclingsector doen stijgen met 42 miljard euro, en voor meer dan 400.000 extra banen zorgen tegen 2020.

De website van "Generation Awake" spoort bezoekers aan om de waarde van afval te ontdekken en laat zien hoe afval kan worden hergebruikt, gerecycleerd, uitgewisseld en gerepareerd in plaats van weggegooid. Op een verwante Facebookpagina worden burgers aangemoedigd om zich in te spannen om voedselverspilling en watergebruik terug te dringen. Iedereen kan meedoen, en iedereen wordt aangemoedigd om de boodschap te verspreiden: afval dat niet kan worden vermeden, kan een kostbare hulpbron worden, en hulpbronnen besparen betekent geld besparen.

Achtergrond

Achter de luchtige campagne zit een ernstige boodschap: afval bevat vaak kostbare materialen die opnieuw in het economische stelsel kunnen worden geïntroduceerd. Vandaag de dag gaat een aanzienlijke hoeveelheid potentiële secundaire grondstoffen verloren voor de economie van de Europese Unie als gevolg van slecht afvalbeheer. In 2010 bedroeg de totale afvalproductie in de EU 2.520 miljoen ton, wat overeenkomt met een gemiddelde van 5 ton per inwoner, per jaar. Door afval te verminderen, te hergebruiken en te recycleren kunnen we allemaal ons steentje bijdragen tot een dynamische economie en een gezond milieu. Dit bespaart natuurlijke en economische hulpbronnen en helpt Europa in de richting van een meer circulaire economie, waarin we de grootste waarde uit hulpbronnen en producten halen door ze te herstellen, hergebruiken, herproduceren en recycleren.

De campagne, die is vertaald in alle EU-talen, is gericht op 25- tot 40-jarigen met een speciale nadruk op jonge volwassen stedelingen en gezinnen met kleine kinderen. Sinds de lancering in oktober 2011 is de website van de campagne al meer dan 750.000 keer bezocht, zijn de filmpjes al door meer dan 4,5 miljoen mensen bekeken en heeft de Facebookpagina (www.facebook.com/generationawake) bijna 100.000 fans. Deze nieuwe fase van de campagne omvat een fotowedstrijd voor suggesties waarmee afval in een hulpbron kan worden veranderd. De winnaar ontvangt een reis naar Kopenhagen, de Europese Groene Hoofdstad 2014.

Voor meer informatie:

Meertalige website van de campagne: www.generationawake.eu

Fanpagina op Facebook: www.facebook.com/generationawake

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Contact:

Voor de pers: Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail


Side Bar