Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 4. februārī

Vide: kampaņā “Generation Awake” mudina neizniekot atkritumus

Eiropas Komisijas kampaņas “Generation Awake” (“Esiet nomodā”) jaunākajā posmā uzmanība pievērsta vides, ekonomikas, sociālajām un personiskajām sekām, kas rodas, neilgtspējīgi izmantojot dabas resursus. Kampaņas mērķis ir palīdzēt patērētājiem izprast, kādas sekas viņu patēriņa paradumi atstāj uz dabas resursiem, un paskaidrot, kādi būtu ieguvumi, ja viņi rīkotos citādi. Kampaņas uzmanības centrā ir visnotaļ interaktīva tīmekļa vietne visās 24 oficiālajās ES valodās. Tajā animācijas filmu varoņi rāda, kā ikdienišķi lēmumi par pirkumiem ietekmē vidi.

Kaut arī ES mērogā ir izvirzīti atkritumu pārstrādes mērķi un atsevišķās jomās ir gūti panākumi, Eiropā atkritumi joprojām ir visai maz izmantots resurss. Pēc Komisijas pasūtījuma ir veikts pētījums, kurā novērtēts, ka, pilnā mērā īstenojot ES tiesību aktus par atkritumiem, tiktu ietaupīti 72 miljardi eiro gadā, ES atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozarē gada apgrozījums palielinātos par 42 miljardiem eiro un līdz 2020. gadam tiktu radīts vairāk nekā 400 000 darbvietu.

Apmeklējot kampaņas tīmekļa vietni, var uzzināt, cik atkritumi var būt vērtīgi. Tur parādīts, ka nederīgās lietas var izmantot atkārtoti, pārstrādāt, apmainīt un saremontēt, nevis vienkārši izmest atkritumos. Vietnē “Facebook” ir šai kampaņai veltīta lapa, kurā iedzīvotāji ir aicināti censties, piemēram, nebūt izšķērdīgiem ar pārtiku un samazināt ūdens patēriņu. To darīt var ikviens, un visi ir mudināti nodot tālāk ziņu, ka atkritumi, no kuriem nevar izvairīties, var kļūt par vērtīgu resursu, un taupīt resursus nozīmē arī taupīt naudu.

Vispārīga informācija

Kampaņas tonis ir rotaļīgs, bet vēstījums nopietns: atkritumos nereti nonāk vērtīgi materiāli, kurus var atkal laist ekonomiskajā apritē. Pašlaik sliktas atkritumu apsaimniekošanas dēļ Eiropas Savienības ekonomika zaudē bezgala daudz izejmateriālu, kurus var izmantot otrreiz. Eiropas Savienībā 2010. gadā pavisam saražoja 2520 miljonus tonnu atkritumu, t.i., vidēji 5 tonnas uz vienu iedzīvotāju gadā. Samazinot, atkārtoti izmantojot un pārstrādājot tos, mēs visi varam sekmēt ekonomiku un veidot veselīgu vidi. Tā var ietaupīt dabas un ekonomikas resursus un līdz ar to palīdzēt Eiropai virzīties uz lielākas aprites ekonomiku, kurā mēs no resursiem un izstrādājumiem gūtu vislielāko vērtību, tos remontējot, izmantojot atkārtoti un pārstrādājot.

Kampaņa ir pārtulkota visās ES valodās, un tās mērķauditorija ir 25–40 gadus veci iedzīvotāji. Īpaša uzmanība pievērsta gados jauniem pilsētniekiem un ģimenēm ar maziem bērniem. Kopš tās sākuma 2011. gada oktobrī kampaņas tīmekļa vietne ir apmeklēta vairāk nekā 750 000 reižu, video ir noskatījušies vairāk nekā 4,5 miljoni cilvēku un “Facebook” lapa (www.facebook.com/generationawake) ir piesaistījusi gandrīz 100 000 fanus. Šajā jaunajā kampaņas posmā ir arī fotoattēlu konkurss. Fotogrāfijās jāatspoguļo visdažādākie veidi, kā atkritumus pārvērst par resursu. Uzvarētājs saņems ceļojumu uz Kopenhāgenu, kas ir Eiropas 2014. gada Zaļā galvaspilsēta.

Plašāka informācija

Kampaņas daudzvalodu tīmekļa vietne: www.generationawake.eu

Fanu lapa vietnē “Facebook” www.facebook.com/generationawake

Lasiet vēl:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Presei: Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Sabiedrībai: “Europe Direct” pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e–pastu


Side Bar