Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. helmikuuta 2014

Ympäristökampanja Generation Awake: älä tuhlaa jätteitä!

Euroopan komission Generation Awake -kampanjan uusimmassa vaiheessa keskitytään siihen, mitä ympäristöllisiä, taloudellisia, yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia seurauksia resurssien tuhlaamisella on. Kampanjalla pyritään saamaan kuluttajat tietoisiksi kulutustapojensa vaikutuksista luonnonvaroihin, ja siinä esitellään toimintatapojen muuttamisesta koituvia hyötyjä. Kampanjan ytimenä on EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä toteutettu interaktiivinen verkkosivusto, jossa sarjakuvahahmot kertovat jokapäiväisten ostopäätöstemme ympäristövaikutuksista.

Huolimatta EU:n laajuisista kierrätystavoitteista ja tietyillä aloilla saavutetuista edistysaskelista EU:n jätteet ovat yhä aivan liian vähän hyödynnetty resurssi. Komission teettämässä selvityksessä arvioidaan, että EU:n jätelainsäädännön täysimittainen täytäntöönpano toisi säästöä 72 miljardia euroa vuodessa, lisäisi EU:n jätehuolto- ja kierrätyssektorin vuosiliikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja loisi yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Generation Awake -sivustolla vieraileva saa tietoa jätteiden arvosta ja siitä, miten niitä voidaan poisheittämisen sijasta uusiokäyttää, kierrättää, vaihtaa ja korjata. Kampanjan Facebook-sivulla kansalaiset haastetaan esimerkiksi vähentämään ruoan haaskausta ja veden käyttöä. Kaikki voivat osallistua, ja kaikkia kehotetaan levittämään viestiä siitä, että jätteet voivat olla arvokas resurssi ja että säästäessäsi resursseja säästät rahaa.

Tausta

Tämän leikkimielisesti toteutetun kampanjan taustalla on vakava asia: jäte sisältää usein arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa takaisin talouden kiertoon. Euroopan unionin talous menettää tällä hetkellä merkittäviä määriä potentiaalista uusioraaka-ainetta huonon jätehuollon takia. Vuonna 2010 jätteiden kokonaistuotanto EU:ssa oli 2,520 miljoonaa tonnia eli keskimäärin 5 tonnia asukasta kohti vuodessa. Vähentämällä, uusiokäyttämällä ja kierrättämällä jätettä voimme kaikki auttaa pitämään talouden elinvoimaisena ja ympäristön puhtaana. Näin säästämme ympäristö- ja talousresursseja ja autamme luomaan Euroopasta kierrätystalouden, jossa resursseista ja tuotteista saadaan täysi hyöty irti korjaamalla, uudelleenkäyttämällä, uudelleenvalmistamalla ja kierrättämällä niitä.

Tämän kaikille EU:n virallisille kielille käännetyn kampanjan kohderyhmänä ovat 25–40-vuotiaat, etenkin kaupungissa asuvat nuoret aikuiset ja perheet, joissa on pieniä lapsia. Kampanja käynnistettiin lokakuussa 2011, ja tähän mennessä verkkosivuilla on käyty yli 750 000 kertaa, videoita on katsellut yli 4,5 miljoonaa ihmistä, ja Facebook-sivu (www.facebook.com/generationawake) on kerännyt lähes 100 000 seuraajaa. Tähän kampanjan uuteen vaiheeseen kuuluu myös valokuvakilpailu, johon toivotaan ehdotuksia siitä, miten roskat muunnetaan resursseiksi. Voittaja saa palkinnoksi matkan Kööpenhaminaan, vuoden 2014 Euroopan vihreään pääkaupunkiin.

Lisätietoja:

Kampanjan monikielinen verkkosivusto: www.generationawake.eu

Facebook-sivusto: www.facebook.com/generationawake

Katso myös:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Lehdistö: Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Kansalaiset: Europe Direct joko puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar