Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. veebruar 2014

Keskkonnateadlik põlvkond ütleb EI jäätmete raiskamisele

Euroopa Komisjoni kampaania „Teadlik põlvkond” viimases etapis keskendutakse sellele, kuidas mõjutab ressursside mittesäästev kasutamine keskkonda, majandust, ühiskonda ja inimesi. Kampaania eesmärk on tõsta tarbijate teadlikkust sellest, kuidas mõjutavad nende tarbimisharjumused loodusressursse, ja tuuakse ilmekaid näiteid selle kohta, missugust kasu on võimalik saada siis, kui me käitume säästvamalt. Kampaania keskmes on interaktiivne veebisait, mis on saadaval ELi 24 ametlikus keeles ja kus multifilmikangelaste tegevuse kaudu näidatakse meie igapäevaste ostuotsuste mõju keskkonnale.

Hoolimata kogu ELis kehtivatest jäätmete ringlussevõtu eesmärkidest ja teatavates valdkondades tehtud edusammudest kasutatakse jäätmeid Euroopas endiselt liiga vähe. Komisjonile koostatud uuringus on prognoositud, et Euroopa Liidu jäätmealaste õigusaktide täieliku rakendamisega hoitaks aastas kokku 72 miljardit eurot, Euroopa Liidu jäätmekäitluse ja ringlussevõtu sektori aastakäive suureneks 42 miljardi euro võrra ja seal loodaks aastaks 2020 üle 400 000 uue töökoha.

Kampaania „Teadlik põlvkond” veebisaidi külastajaid kutsutakse üles avastama jäätmete väärtust ja tutvustatakse, kuidas on võimalik jäätmeid taaskasutada, ringlusse võtta, vahetada ja taastada, mitte aga lihtsalt ära visata. Samalaadsel Facebooki-lehel kutsutakse üles toitu vähem raiskama ja veetarbimist vähendama. Selle lehega võivad kõik liituda ja jagada sealset sõnumit: vältimatud jäätmed võivad olla väärtuslik ressurss ja ressursse säästes säästame me raha.

Taustteave

Mängulise kampaania abil püütakse edasi anda tõsist sõnumit – tihtipeale kujutavad jäätmed endast väärtuslikke materjale, mida on võimalik majandussüsteemis uuesti kasutada. Praegu on aga puuduliku jäätmekäitluse tõttu suur osa potentsiaalsest teisest toorainest ELi majanduse jaoks kadunud. 2010. aastal toodeti ELis 2 520 miljonit tonni jäätmeid, st keskmiselt viis tonni elaniku kohta aastas. Jäätmekoguseid vähendades, taaskasutades ja ringlusse võttes saame me kõik suurendada majanduse elujõulisust ja parandada keskkonnaseisundit. Niimoodi säästame me keskkonna- ja majandusressursse ning elavdame Euroopas ringmajandust, kuna ressursse ja tooteid taastades, taaskasutades, ümber tehes ja ringlusse võttes on võimalik ära kasutada kogu nende väärtus.

Kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse tõlgitava kampaania sihtrühmaks on 25–40aastased inimesed ning eritähelepanu all on noored linlased ja väikeste lastega pered. Alates kampaania algusest oktoobris 2011 on seda veebisaiti külastatud üle 750 000 korra, sealseid videoid on vaadanud üle 4,5 miljoni inimese ja Facebooki fännilehega (www.facebook.com/generationawake) on liitunud peaaegu 100 000 fänni. Kampaania nüüdses etapis on käimas ka fotokonkurss, kuhu oodatakse fotode näol ettepanekuid prahikasutusvõimaluste kohta. Võitja saab auhinnaks reisi Kopenhaagenisse, mis on 2014. aastal Euroopa roheline pealinn.

Lisateave

Kampaania mitmekeelne veebisait: www.generationawake.eu

Facebooki fännileht: www.facebook.com/generationawake

Vt ka:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktisikud:

Ajakirjanduse jaoks: Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Üldsuse jaoks: Europe Directi telefon 00 800 6 7 8 9 10 11või e-post


Side Bar