Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. februar 2014

Miljø: Generation Awake siger: Hold op med at spilde affald!

Sidste fase af Europa-Kommissionens kampagne "Generation Awake" fokuserer på de miljømæssige, økonomiske, sociale og personlige konsekvenser af at bruge ressourcer på en ikkebæredygtig måde. Kampagnen skal gøre forbrugerne bevidste om konsekvenserne af deres forbrugsmønstre for naturressourcerne og vise fordelene ved at vælge at handle anderledes. Det er centreret omkring et helt igennem interaktiv hjemmeside på alle 24 officielle EU-sprog, hvor tegnefilmsfigurer viser de miljømæssige virkninger af daglige købsbeslutninger.

Trods EU-dækkende genvindingsmål og positive resultater på visse områder er Europas affald stadig en voldsomt underudnyttet ressource. I en ny undersøgelse udarbejdet for Kommissionen vurderes det, at en fuldstændig gennemførelse af EU's affaldslovgivning vil spare 72 mia. EUR om året, øge den årlige omsætning i EU's affaldshåndterings- og genvindingssektor med 42 mia. EUR og skabe over 400 000 arbejdspladser inden 2020.

Generation Awakes hjemmeside opfordrer besøgende til at opdage værdien af affald og viser, hvordan man kan genbruge, genvinde, udveksle og udbedre det i stedet for at smide det væk. Et tilknyttet side på Facebook opfordrer borgerne til at tage udfordringer op som reduktion af madspild og vandforbrug. Alle kan være med og opfordres til at videregive budskabet om, at affald, som ikke kan undgås, kan blive en værdifuld ressource, og der er penge i at spare på ressourcerne.

Baggrund

Den afslappede kampagne har et alvorligt budskab: affald indeholder ofte værdifulde materialer, som kan genindføres i det økonomiske system. I dag går en betydelig mængde af potentielle sekundære råstoffer tabt for EU's økonomi på grund af dårlig affaldshåndtering. I 2010 beløb den samlede affaldsproduktion i EU sig til 2 520 mio. ton, i gennemsnit 5 ton pr. indbygger pr. år. Ved at reducere, genbruge og genanvende affald kan vi alle bidrage til en dynamisk økonomi og et sundt miljø. Det sparer på de miljømæssige og økonomiske ressourcer og giver Europa et skub i retning af en mere cirkulær økonomi, hvor vi udnytter ressourcer og produkter bedst muligt ved at reparere, genfremstille og genanvende dem.

Kampagnen, som oversættes til alle EU-sprog, er rettet mod 25-40-årige med særlig fokus på unge voksne i byerne og familier med små børn. Siden kampagnen blev lanceret i oktober 2011, er kampagnens hjemmeside blevet besøgt over 750 000 gange, videoerne er blevet set af over 4,5 millioner mennesker, og Facebooksiden (www.facebook.com/generationawake) har fået næsten 100 000 likes. Den nye fase af kampagnen omfatter en fotokonkurrence om, hvordan man gøre affald til en ressource. Vinderen får en tur til København, den europæiske miljøhovedstad 2014.

Læs mere

Kampagnens hjemmeside: www.generationawake.eu

Facebookside: www.facebook.com/generationawake

Se også

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm.

Kontaktpersoner:

For pressen: Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

For offentligheden: Europe Direct pr. telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­mail


Side Bar