Navigation path

Left navigation

Additional tools

„Generation Awake“: Zastavte plýtvání odpadem!

European Commission - IP/14/104   04/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO GA HR

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. února 2014

„Generation Awake“: Zastavte plýtvání odpadem!

Kampaň „Generation Awake“ se nejnověji zaměřuje na důsledky, které pro životní prostředí, hospodářskou a sociální situaci i pro jednotlivce má využívání zdrojů neudržitelným způsobem. Cílem kampaně je informovat spotřebitele o účincích jejich spotřebního chování na přírodní zdroje a seznámit je s výhodami, které jim přinese změna těchto návyků. Centrem její činnosti jsou plně interaktivní internetové stránky ve všech 24 úředních jazycích EU, kde kreslené postavičky ukazují, jaký dopad má každodenní nakupování na životní prostředí.

Přestože si Evropská unie stanovila pro recyklaci konkrétní cíle a v některých oblastech se již daří je naplňovat, zůstává odpad stále velmi málo využívaným zdrojem. Podle odhadů uvedených ve studii vypracované pro Komisi by důsledné uplatňování právních předpisů EU o odpadech přineslo roční úsporu ve výši 72 miliard eur, zvýšilo roční obrat odvětví, které se v EU zabývá zpracováním a recyklací odpadů, o 42 miliard eur a do roku 2020 by umožnilo vytvořit více než 400 000 nových pracovních míst.

Internetové stránky vedou své návštěvníky k tomu, aby si uvědomili cenu odpadu, a ukazují, jak ho lze znovu použít, recyklovat, vyměňovat a opravovat, místo aby se vyhazoval. Související stránka na Facebooku nabádá občany, aby se zamysleli např. nad tím, jak omezit plýtvání s potravinami či snížit spotřebu vody. Přidat se může každý a všichni by měli šířit myšlenku, že odpad, jehož vzniku nelze zabránit, se může stát hodnotným zdrojem a že úsporným využíváním zdrojů ušetříme peníze.

Souvislosti

Za vtipně vedenou kampaní se skrývá vážný obsah: odpad často obsahuje cenné materiály, které se mohou vrátit do hospodářského systému. Hospodářství Evropské unie dnes kvůli špatnému nakládání s odpady přichází o značné potenciální sekundární suroviny. V roce 2010 dosáhla celková produkce odpadu v EU 2 520 milionů tun, což představuje v průměru 5 tun na obyvatele ročně. Snížením, opětovným použitím a recyklací odpadů můžeme všichni přispět k rozvoji dynamické ekonomiky a zachování zdravého životního prostředí. Ušetříme tak přírodní i hospodářské bohatství a pomůžeme Evropě vytvořit cykličtější hospodářství, jež nám umožní zdroje a produkty, pokud je budeme opravovat, opětovně používat a zpracovávat a recyklovat, využívat co nejlépe.

Kampaň, která je přeložena do všech jazyků EU, je určena lidem ve věku 25–40 let, se zvláštním zřetelem na mladé lidi žijící ve městech a rodiny s malými dětmi. Od zahájení kampaně v říjnu 2011 navštívilo její internetové stránky více než 750 000 zájemců, videa zhlédlo více než 4,5 milionu návštěvníků a její stránka na Facebooku (www.facebook.com/generationawake) přilákala téměř 100 000 přátel. Součástí této nové fáze kampaně je fotografická soutěž pro návrhy, jak přeměnit odpad na zdroje. Vítěz získá jako cenu výlet do Kodaně, „Evropského zeleného města“ na rok 2014.

Podrobnější informace:

Vícejazyčné internetové stránky: www.generationawake.eu

Stránka na Facebooku: www.facebook.com/generationawake

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Pro tisk: Joe Hennon (+32 22953593)

Pro veřejnost: Europe Direct telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website