Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 февруари 2014 г.

Околна среда: „Generation Awake“ призовава да спрем да разхищаваме отпадъците!

Най-новата фаза на кампанията на Европейската комисия „Будно поколение“ („Generation Awake“) е насочена към екологичните, икономическите, социалните и личните последици от неустойчивото използване на ресурсите. Целта на кампанията е да осведоми потребителите за ефекта от техните модели на потребление върху природните ресурси, като покаже какви ще са ползите, ако те действат по различен начин. В центъра на кампанията е изцяло интерактивен уебсайт, достъпен на всички 24 официални езика на ЕС, където анимационни герои показват последиците от ежедневните решения за покупки за околната среда.

Въпреки целите за рециклиране в ЕС и успехите в някои области, отпадъците в Съюза все още представляват ресурс, който в огромна степен остава недостатъчно използван. Според проучване, поръчано от Комисията, пълното прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците ще доведе до икономии от 72 милиарда евро годишно, до увеличаване на годишния оборот на сектора за управление и рециклиране на отпадъците с 42 милиарда евро и до създаване на над 400 000 нови работни места до 2020 г.

На уебсайта на „Будно поколение“ посетителите се приканват да открият стойността на отпадъците и се показва как те могат да се използват повторно, да се рециклират, заменят и поправят, вместо да бъдат изхвърляни. Съответната страница във Facebook кани гражданите да поемат предизвикателства като намаляване на хранителните отпадъци и на използването на вода. Всеки може да се включи и всеки е насърчаван да разпространява посланието: отпадъците, които не могат да бъдат избегнати, могат да се превърнат в ценен ресурс, а спестяването на ресурси означава спестяване на пари.

Контекст

Зад забавната кампания стои едно сериозно послание: в отпадъците често има ценни материали, които могат да бъдат включени повторно в икономическата система. Днес значително количество потенциални вторични суровини е изгубено за икономиката на ЕС поради лошо управление на отпадъците. През 2010 г. в ЕС са генерирани общо 2520 милиона тона отпадъци — средно по 5 тона на човек. Като намалим, използваме повторно и рециклираме отпадъците, ние всички можем да допринесем за доброто състояние на икономиката и околната среда. Това води до икономии на екологични и икономически ресурси, помага икономиката на Европа в по-голяма степен да бъде „кръгова икономика“, при която извличаме максималната стойност от ресурсите и продуктите, като ги поправяме, използваме повторно, включваме ги отново в производството и ги рециклираме.

Кампанията, преведена на всички езици на ЕС, е насочена към хората на възраст от 25 до 40 години, като се обръща особено внимание на младите хора, живеещи в градовете, и на семействата с малки деца. От старта на кампанията през октомври 2011 г. нейният уебсайт е посетен над 750 000 пъти, видеоматериалите са гледани от повече от 4,5 млн. души, а страницата във Facebook (www.facebook.com/generationawake)е привлякла близо 100 000 последователи. Тази нова фаза на кампанията включва фотоконкурс за предложения как да превърнем отпадъците в ресурс. Победителят ще бъде награден с пътуване до Копенхаген — европейската зелена столица за 2014 г.

За повече информация:

Многоезичен уебсайт на кампанията: www.generationawake.eu

Страница във Facebook: www.facebook.com/generationawake

Вижте също:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

За контакти:

За медиите: Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща


Side Bar