Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. septembra 2014

Zaposlovanje: Komisija pozdravlja novo mrežo javnih služb za zaposlovanje kot ključni mejnik za izvajanje jamstva za mlade

Evropska komisija pozdravlja današnji uradni začetek delovanja mreže javnih služb za zaposlovanje. Ta nova struktura sodelovanja bo pomagala državam članicam nadalje usklajevati njihove politike in ukrepe proti brezposelnosti ter krepiti okvir evropskega gospodarskega upravljanja. Izboljšanje podpore, ki jo mladim zagotavljajo javne službe za zaposlovanje v državah članicah, je še zlasti pomembna za praktično izvajanje programa jamstva za mlade, ambiciozne reforme po vsej EU za pomoč vsem brezposelnim mladim pod 25 let pri iskanju zaposlitve. Upravni odbor nove mreže se bo danes prvič sestal v Bruslju.

Nova mreža temelji na sklepu Sveta in Evropskega parlamenta o tesnejšem sodelovanju javnih služb za zaposlovanje za njihovo čim večjo učinkovitost, ki je bil sprejet maja 2014 (glej IP/13/544 in IP/14/545) v skladu s svežnjem ukrepov za zaposlovanje iz leta 2012.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Dobro delujoče in učinkovite službe za zaposlovanje lahko brezposelnim po vsej Evropi na hiter način pomagajo do delovnih mest in usposabljanja. Nova mreža bo prispevala k njihovi modernizaciji in reformi po vsej EU. Več držav članic mora tudi preoblikovati javne službe za zaposlovanje, da bi lahko uspešno izvedle jamstvo za mlade in pomagale brezposelnim in neaktivnim mladim pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju. Nova mreža je še en močan signal, da Evropa uporablja vsa razpoložljiva orodja za boj proti brezposelnosti.“

Nova struktura bo nudila več priložnosti za primerjavo uspešnosti javnih služb za zaposlovanje na podlagi ustreznih meril, omogočila pa bo tudi opredeljevanje dobrih praks in boljše sodelovanje, na primer z vzajemnim učenjem in programi medsebojne pomoči. Ena od prvih nalog mreže je izmenjava znanja in dobrih praks o izvajanju jamstva za mlade, saj so bile v večini primerov za nacionalne kontaktne točke te ključne reforme imenovane javne službe za zaposlovanje. V številnih državah članicah je delovanje javnih služb za zaposlovanje treba izboljšati, da bi mladim posameznikom ponudili individualno svetovanje o primernih delovnih mestih, izobraževanju in usposabljanju, ki so zanje najprimernejši, ter jim v štirih mesecih zagotovili prilagojeno in konkretno ponudbo za delo.

Mreža bo državam članicam pomagala tudi pri boljšem izvajanju tistih priporočil za posamezne države, ki jih je izdal Svet v okviru evropskega semestra in se nanašajo na javne službe za zaposlovanje. Leta 2014 je takšno priporočilo prejelo 11 držav (Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija). Nacionalni oblikovalci politike bodo strokovno znanje mreže uporabili pri oblikovanju, razvoju in ocenjevanju politik zaposlovanja.

Dejavnosti mreže javnih služb za zaposlovanje ureja in vodi odbor, ki ga sestavljajo višji vodstveni uslužbenci javnih služb za zaposlovanje, ki jih imenujeta posamezna država članica in Komisija.

Komisija je ustanovila sekretariat za pomoč in lažje delo nove mreže ter zagotovitev njenega nemotenega delovanja in relevantnosti za politiko.

Ozadje

Vloga javnih služb za zaposlovanje se sedaj v večini držav članic na novo oblikuje, da bi jih spremenili v prožnejše, sodobnejše in strankam prijazne ponudnike storitev, ki za iskalce zaposlitve iščejo ustrezna prosta delovna mesta in možnosti usposabljanja. Prav zdaj je pravi čas za okrepitev sodelovanja med javnimi službami za zaposlovanje, da se združijo in čim bolje izkoristijo različne razsežnosti sodelovanja.

Sodobne in učinkovite javne službe za zaposlovanje morajo boljše sodelovati z ustanovami za izobraževanje in usposabljanje, spodbujati sinergije z zasebnimi in drugimi akterji na trgu dela, več pozornosti nameniti potrebam delodajalcev in razvoju spretnosti ter čim bolj uporabljati informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na premišljen način.

Neformalna evropska skupina strokovnjakov javnih služb za zaposlovanje obstaja od leta 1997 ter Komisiji zagotavlja informacije o vprašanjih zaposlovanja.

Nova mreža združuje nacionalne javne službe za zaposlovanje z jasnim statusom in opredeljenimi nalogami. To bo olajšalo izvajanje sedanjih in prihodnjih ukrepov politike ter zagotovilo priznavanje mreže v vseh institucijah in državah članicah.

Več informacij

Javne službe za zaposlovanje

Zaposlovanje mladih

Jamstvo za mlade

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju @LászlóAndorEU

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 67891011 ali po e–pošti


Side Bar