Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 3 februar 2014

Evropska Unija na pomoč Sloveniji pri spopadanju z oskrbo električne energije

Le nekaj ur po tem, ko je Slovenija včeraj zaprosila Evropsko Unijo za pomoč v obliki generatorjev in aktivirala Evropski Mehanizem na področju civilne zaščite, so generatorji iz Avstrije, Nemčije in Češke že prispeli v državo. Skupaj z agregati so prispeli tudi tehniki in ostali strokovnjaki, ki bodo agregate namestili in z njimi upravljali.

"Takojsnji odziv držav na prošnjo Slovenije za pomoč pri spopadanju z izpodom električne energije zaradi izrednih vremenskih razmer je izjemen odraz Evropske solidarnosti. Hitra dostava pomoči je tudi prikaz vrednosti evropskega sodelovanja na področju civilne zaščite," je dejala Kristalina Georgieva, evropska unija komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje.

Akcija, koordinirana s strani Evropskega Centra za nujni odziv, je potekala gladko. Ostale države, ki sodelujejo v Evropsken Mehanizmu na področju civilne zaščite, so pripravljene ponuditi pomoc v prihodnjih dneh, v kolikor potrebno. Evropski Center za nujni odziv, ki deluje 24 ur na dan, nadaljuje z delom in uskljajuje pomoč se naprej.

V preteklih dneh so Slovenijo prizadele izredno nizke temperature, snežni viharji in žled. Pod težo ledu, snega in padajočih dreves so se poškodovali električni vodi, kar je povzročilo motnje dobave električne energije. Približno 250 000 ljudi (25% družin) je ostalo brez elektrike. Ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo je otežena zaradi še vedno slabega vremena. Izredne razmere so spodbudile zahtevo Slovenije za pomoč s strani Evropske unije (električni generatorji z zmogljivostjo 100-300 + KVa).

"Tveganja, povezana z zimskim vremenom se nadaljujejo po vsej Evropi in strokovnjaki Evropske Komisije za odziv na krize bodo še naprej pozorno spremljali stanje in obveščali svoje kolege iz ostalih držav članic o razvoju dogodkov. Če bo potrebno, smo pripravljeni na nadaljnje usklajevanje pomoči," je dejala komisarka Georgieva.

Ozadje

Mehanizem Evropske Unije na področju civilne zaščite olajšuje sodelovanje držav pri odzivanju na nesreče , ter na področju pripravljenosti in preprečevanja nesreč. 32 evropskih držav (EU-28 plus Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Lihtenštajn in Norveška ) sodeluje v Mehanizmu. S pomočjo Evropske komisije sodelujoče države združujejo sredstva in jih dajo na voljo državam prizadetim zaradi nesreč po vsem svetu. Mehanizem usklajuje dostavo pomoči.

Evropska komisija upravlja mehanizem prek Centra za nujni odziv . Ta deluje 24/7, spremlja tveganja in izredne razmere po vsem svetu in služi kot informacijsko središče. Zagotavlja tudi, da so države članice v celoti zavedajo razmer v prizadeti državi in lahko sprejemajo ozaveščene odločitve za zagotavljanje finančne in pomoči v naravi.

Od svoje ustanovitve leta 2001 je bil Evropski Mehanizem na področju civilne zaščite aktiviran več kot 180-krat.

Za več informacij

Humanitarna pomoč in civilna zaščita Evropske Komisije:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Commissioner Georgieva's website:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Evropski Centrer za nujni odziv:

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ERC_en.pdf

Kontaktni osebi:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar