Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 september 2014

Concentraties: Commissie opent diepgaand onderzoek naar de verwerving van een meerderheidsbelang in De Vijver Media door Liberty Global

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen om na te gaan of de voorgenomen verwerving van de gezamenlijke zeggenschap over De Vijver Media door Liberty Global, Corelio en Waterman & Waterman in overeenstemming is met de EU-concentratieverordening. Liberty Global controleert de Vlaamse kabelexploitant Telenet, terwijl De Vijver eigenaar is van de Nederlandstalige televisiezenders "Vier" en "Vijf". De Commissie maakt zich daarom zorgen dat de voorgestelde transactie ertoe kan leiden dat concurrenten van die ondernemingen van de televisiesector in Vlaanderen worden uitgesloten. Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld, zegt nog niets over de uitkomst ervan. De Commissie heeft nu 90 werkdagen de tijd, d.w.z. tot 5 februari 2015, om een definitief besluit te nemen.

De voorgestelde transactie zal een nauwe band creëren tussen de grootste televisieretailer in Vlaanderen, Telenet, die onder zeggenschap staat van Liberty, en twee van de populairste vrij toegankelijke televisiezenders van de regio, Vier en Vijf.

De Commissie maakt zich daarom zorgen dat de huidige of potentiële concurrenten van Telenet voor de verkoop van televisiediensten aan consumenten in Vlaanderen niet langer toegang zouden krijgen tot die zenders. Zowel klassieke concurrenten zouden daardoor kunnen worden getroffen, als de zogenaamde directe aanbieders van televisiediensten, die eindgebruikers toegang bieden tot televisieprogramma’s via het internet. Gelet op het belang van deze zenders voor de Vlaamse televisiekijkers en voor de televisieretailers die met Telenet concurreren, zou dit wellicht ertoe leiden dat de concurrenten minder druk op Telenet kunnen uitoefenen dan nu het geval is, waardoor Telenet de prijzen van televisiediensten voor consumenten zou kunnen verhogen.

De Commissie maakt zich ook zorgen over het feit dat concurrerende televisiezenders na de transactie moeilijker en/of onder aanzienlijk slechtere voorwaarden toegang zouden kunnen krijgen tot het kabelplatform van Telenet. Gelet op het belang van het platform van Telenet om eindgebruikers in Vlaanderen te bereiken, kan een strategie om concurrenten uit te schakelen een negatief effect hebben op de concurrentiekracht en het innovatievermogen van die zenders.

De Commissie zal de voorgenomen transactie nu diepgaand onderzoeken om na te gaan of deze eerste punten van bezorgdheid al dan niet worden bevestigd.

De transactie werd op 18 augustus 2014 bij de Commissie aangemeld.

Achtergrond

Liberty Global is de meerderheidsaandeelhouder van Telenet, dat een kabelnetwerk in Vlaanderen en delen van Brussel exploiteert. Telenet heeft ook een aantal betaaltelevisiezenders onder de merknamen "Sporting Telenet" en "PRIME". De Vijver Media is eigenaar van de Nederlandstalige televisiezenders „Vier” en „Vijf”. Zij produceert ook televisiecontent en verkoopt reclamezendtijd op verschillende televisiezenders.

De voorgenomen transactie zal Liberty Global gezamenlijke zeggenschap geven over De Vijver Media. Zij zal die zeggenschap delen met Corelio, een Belgische media-onderneming, en Waterman & Waterman, een financiële holding. Die twee ondernemingen zijn momenteel al aandeelhouders van De Vijver Media.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om concentraties en verwervingen te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Naast de huidige transactie is er nog een fase II-concentratieonderzoek aan de gang met betrekking tot de voorgenomen verwerving van de Nederlandse kabelexploitant Ziggo door Liberty Global (zie IP/14/540). In die zaak is de termijn voor een besluit 3 november 2014.

Meer informatie over deze zaak zal op de website van DG Concurrentie beschikbaar worden gesteld in het publieke zaakregister van de Commissie, onder zaaknummer M.7194.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Voor het publiek: Europe Direct telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar