Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. septembra 2014

Študija o učinkih programa Erasmus potrjuje njegove pozitivne učinke na zaposljivost in zaposlitveno mobilnost

S študijem ali usposabljanjem v tujini mladi ne pridobijo le znanja na svojem strokovnem področju, pač pa tudi ključne generične spretnosti, ki so pri delodajalcih zelo cenjene. Nova študija o učinkih programa Evropske unije za študentske izmenjave Erasmus kaže, da imajo diplomanti z mednarodnimi izkušnjami precej boljši položaj na trgu dela. Verjetnost, da bodo dolgotrajno brezposelni, je v primerjavi s tistimi, ki niso študirali ali se usposabljali v tujini, dvakrat manjša, pet let po zaključku študija pa jih je brezposelnih 23 % manj. Študijo, ki je najobsežnejša te vrste, so sestavili neodvisni strokovnjaki, ki so zbrali odgovore od skoraj 80 000 anketirancev, med katerimi so bili študenti in podjetja.

„Glede na nesprejemljivo visoko brezposelnost mladih so ugotovitve študije o učinkih programa Erasmus izjemno pomembne. Sporočilo je jasno: študij ali usposabljanje v tujini povečujeta možnosti za zaposlitev. S finančnim sredstvi EU v okviru novega programa Erasmus+ bo med letoma 2014 in 2020 v tujino lahko odšlo štiri milijone ljudi, da bi tam študirali, se usposabljali, poučevali ali opravljali prostovoljno delo ter tako izkusili življenje v drugi državi,“ je povedala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Nova študija kaže, da 92 % delodajalcev pri kandidatih išče takšne osebnostne lastnosti, kakršne lahko program še okrepi, kot so strpnost, samozavest, sposobnost reševanja problemov, radovednost, poznavanje lastnih močnih in šibkih lastnosti ter odločnost. Glede na teste, opravljene pred odhodom v tujino in po vrnitvi domov, so študenti Erasmus pri teh osebnostnih lastnostih ocenjeni višje že pred začetkom izmenjave, ob povratku pa se ta razlika v povprečju poveča za 42 % v primerjavi z ostalimi študenti.

Študenti, ki prejmejo finančna sredstva v okviru programa, lahko v tujini študirajo ali opravijo pripravništvo. V skladu s poročilom več kot tretjina pripravnikov Erasmus prejme ponudbo za delovno mesto v podjetju, v katerem pripravništvo opravijo. Pripravniki Erasmus so tudi bolj podjetniško usmerjeni kot pripravniki, ki ostanejo doma: desetina jih je ustanovila lastno podjetje in več kot tri četrtine jih to načrtuje ali si to lahko predstavlja. Poleg tega si lahko obetajo hitrejše poklicno napredovanje, saj 64 % delodajalcev prepušča osebju z mednarodnimi izkušnjami večjo poklicno odgovornost.

Program Erasmus študentom ne daje samo več možnosti za zaposlitev, temveč tudi širi njihova obzorja in bogati njihove družbene stike. 40 % izmed njih je po zaključku študija vsaj enkrat spremenilo državo prebivališča ali zaposlitve, kar je skoraj dvakrat več kot pri tistih, ki med študijem niso zapustili domače države. Če si lahko zamišlja življenje v tujini v prihodnosti 93 % študentov z mednarodnimi izkušnjami, pa ta delež pri tistih, ki med študijem ostanejo v isti državi, dosega le 73 %.

Nekdanji študenti Erasmus so poleg tega pogosteje v mednarodnih zvezah. 33 % nekdanjih študentov Erasmus ima partnerja z drugačnim državljanstvom, v primerjavi s 13 % tistih, ki študirajo doma. Na izmenjavi Erasmus sreča dolgotrajnega partnerja 27 % študentov. Na podlagi teh podatkov Komisija ocenjuje, da se je od leta 1987 parom Erasmus verjetno rodil približno milijon otrok.

Z novim programom Erasmus+ bo v naslednjih sedmih letih (2014–2020) v tujino lahko odšlo 4 milijone ljudi, med njimi 2 milijona visokošolskih študentov in 300 000 zaposlenih v visokem šolstvu. Iz programa se bo financiralo tudi 135 000 izmenjav študentov in zaposlenih s partnerskimi državami zunaj Evrope. Zaradi večje jezikovne podpore, prožnejših pravil in dodatne pomoči za osebe s posebnimi potrebami, iz slabših socialnih razmer ali z oddaljenih območij program postaja še dostopnejši.

Ozadje

Komisija je v strategiji za posodobitev visokošolskega izobraževanja poudarila, da je treba študentom zagotoviti več možnosti za pridobitev spretnosti s študijem ali usposabljanjem v tujini. Cilj EU do konca desetletja je vsaj 20-odstotna mobilnost študentov. S podporo javnih ali zasebnih sredstev je trenutno v tujini na študiju ali usposabljanju približno 10 % študentov iz EU, okoli 5 % pa jih prejema finančna sredstva iz programa. (To število temelji na najnovejših razpoložljivih podatkih Eurostata za obdobje 2011–2012, v skladu s katerimi je bilo v državah, ki sodelujejo v programu Erasmus, več kot 5,35 milijona diplomantov in skoraj 253 000 študentov Erasmus).

V okviru študije so bile opravljene kvantitativne in kvalitativne raziskave. Na spletne ankete, ki so zajele 34 držav (države članice EU, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Švico in Turčijo), se je odzvalo več kot 75 000 sedanjih in nekdanjih študentov, med katerimi jih je bilo več kot 55 000 na študiju ali usposabljanju v tujini. V spletnih anketah je sodelovalo tudi 5 000 zaposlenih, 1 000 visokošolskih ustanov in 650 delodajalcev (od teh je bilo 55 % MSP). Kvalitativna študija, ki se je osredotočila na osem, glede na velikost in lego med seboj zelo različnih držav (Bolgarijo, Češko, Finsko, Nemčijo, Litvo, Portugalsko, Španijo in Združeno kraljestvo), je obsegala obiske na terenu, intervjuje, fokusne skupine in institucionalne delavnice.

Študijo o učinkih programa Erasmus je opravil neodvisen konzorcij strokovnjakov pod vodstvom specializiranega svetovalnega podjetja CHE Consult iz Berlina skupaj z Brussels Education Services, Compostela Group of Universities in študentsko mrežo Erasmus.

Erasmus+, novi program za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, je bil uveden januarja 2014. Njegov skupni proračun za naslednjih sedem let znaša skoraj 15 milijard evrov, kar je 40 % več kot prej.

Več informacij

MEMO/14/534

Evropska komisija: Program Erasmus+

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Končno poročilo: Študija o učinkih programa Erasmus

Število študentov Erasmus na študiju ali pripravništvu v tujini v študijskem letu 2012–2013 po državi izvora

Nekdanji študenti Erasmus kot znane osebnosti – navdihujoče kariere

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdfPredstavitveni film Erasmus+

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar