Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 22. septembrī

“Erasmus” ietekmes pētījumā apstiprinās, ka šī ES studentu apmaiņas programma sekmē nodarbinātību un darba ņēmēju mobilitāti

Jaunieši, kuri studē vai iet praksē ārzemēs, ne tikai iegūst zināšanas konkrētās disciplīnās, bet arī uzlabo visaptverošas pamatiemaņas, ko ļoti augsti vērtē darba devēji. Jaunā pētījumā par Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmas “Erasmus” ietekmi ir konstatēts, ka augstskolu beidzējiem, kuriem ir starptautiska pieredze, darba tirgū klājas daudz labāk. Ir divreiz mazāka iespējamība, ka viņi būs ilgstoši bez darba, atšķirībā no tiem, kuri nav mācījušies vai praktizējušies ārzemēs, un piecus gadus pēc augstskolas absolvēšanas viņu vidū ir par 23 % mazāks bezdarba līmenis. Šo pētījumu sagatavoja neatkarīgi eksperti, un tas ir vislielākais tāda veida pētījums. Tajā saņēma atsauksmes no gandrīz 80 000 respondentu, kuru vidū bija studenti un uzņēmēji.

““Erasmus” ietekmes pētījuma rezultāti ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā nepieņemami augsto bezdarba līmeni ES jauniešu vidū. Vēstījums ir nepārprotams: ja studēsi vai praktizēsies ārzemēs, tev būs lielākas izredzes atrast darbu. Jaunā programma “Erasmus+” no 2014. līdz 2020. gadam piedāvās ES finansiālu atbalstu 4 miljoniem cilvēku, tādējādi ļaujot viņiem paraudzīties uz dzīvi citā valstī, studējot, praktizējoties, docējot vai strādājot brīvprātīgo darbu,” sacīja Eiropas Komisijas locekle izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās Andrula Vasiliu.

Jaunajā pētījumā konstatēts, ka 92 % darba devēji, atlasot darbiniekus, meklē tādas personības iezīmes, kuras šī programma palīdz attīstīt, piemēram, iecietību, pašpaļāvību, problēmu risināšanas spējas, zinātkāri, savu stipro un vājo pušu apzināšanos un izlēmību. Pārbaudēs pirms un pēc apmaiņas perioda ārzemēs atklājās, ka erasmiešiem šīs personības iezīmes ir izteiktākas jau pirms apmaiņas sākuma; viņiem atgriežoties, šī atšķirība no citiem studentiem ir pieaugusi vidēji par 42 %.

Studenti, kas saņem “Erasmus” finansējumu, var izvēlēties studēt vai praktizēties ārzemēs. No ziņojuma izriet, ka vairāk nekā viena trešdaļa “Erasmus” praktikantu saņem darba piedāvājumu uzņēmumā, kurā viņi strādā praksi. Viņi ir arī daudz uzņēmīgāki nekā praktikanti, kas praksi veic savā valstī. Katrs desmitais ir nodibinājis savu uzņēmumu, un vairāk nekā trīs ceturtdaļas “Erasmus” praktikantu to plāno vai var iztēloties. Viņi var arī sagaidīt straujāku kāpumu pa karjeras kāpnēm, jo darbiniekiem, kuriem ir starptautiska pieredze, tiek uzticēti pienākumi ar lielāku profesionālo atbildību, kā atzinuši 64 % darba devēju.

Programma “Erasmus” ne tikai uzlabo karjeras iespējas, bet arī studentiem paver plašāku redzesloku un palīdz iegūt jaunus sociālos kontaktus. 40 % kopš augstskolas beigšanas vismaz reizi ir mainījuši mītnes valsti vai darbavietu, proti, viņu ir gandrīz divreiz vairāk nekā to, kuri studiju laikā nav bijuši mobili. 93 % studentu ar starptautisku pieredzi var sevi iedomāties nākotnē dzīvojam ārzemēs, savukārt to vidū, kuri studijas pavadījuši vienā valstī, tādu ir tikai 73 %.

Turklāt daudziem bijušajiem “Erasmus” studentiem izveidojas attiecības ar cittautiešiem: citas tautības partneri ir izvēlējušies 33 % erasmiešu atšķirībā no 13 % to, kuri studiju laikā neatstāj valsti; 27 % erasmiešu dzīvesdraugu satiek tieši “Erasmus” apmaiņas laikā. Pamatojoties uz to, Komisija lēš, ka erasmiešu pāriem kopš 1987. gada varētu būt piedzimuši aptuveni miljons bērnu.

Jaunā programma “Erasmus+” turpmākajos septiņos gados (2014–2020) dos iespēju doties uz ārzemēm 4 miljoniem cilvēku, ieskaitot 2 miljonus studentu un 300 000 augstākās izglītības darbinieku. Turklāt šī programma finansēs 135 000 studentu un personāla apmaiņu, kurā piedalīsies arī partnervalstis ārpus Eiropas. Programma “Erasmus+” būs vēl pieejamāka, pateicoties lielākam lingvistiskajam atbalstam, elastīgākiem noteikumiem un papildu atbalstam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, no nelabvēlīgas vides vai no nomaļiem reģioniem.

Konteksts

Augstākās izglītības modernizācijas stratēģijā Komisija ir uzsvērusi vajadzību dot studentiem lielākas iespējas iegūt prasmes, studējot vai dodoties praksē ārzemēs. ES mērķis attiecībā uz studentu vispārējo mobilitāti ir vismaz 20 % līdz šī gadu desmita beigām. Patlaban ar publisko un privāto līdzekļu atbalstu ārzemēs studē vai praktizējas ap 10 % ES studentu. Aptuveni 5 % saņem “Erasmus” stipendiju. (Šis skaitlis iegūts, izmantojot jaunākos pieejamos Eurostat datus par 2011.–2012. gadu, kas liecina, ka absolventu skaits bija vairāk nekā 5,35 miljoni valstīs, kas piedalās “Erasmus” programmā, un “Erasmus” studentu bija gandrīz 253 000).

Pētījumā apvienota gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā izpēte. 34 valstīs (ES dalībvalstīs, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē un Turcijā) veica interneta aptauju, kurā analizēja vairāk nekā 75 000 studentu un absolventu atbildes. Vairāk nekā 55 000 respondentu studēja vai gāja praksē ārzemēs. Interneta aptaujās piedalījās arī 5000 darbinieku, 1000 augstākās izglītības iestāžu un 650 darba devēji (55 % MVU). Kvalitatīvajā pētījumā uzmanība bija pievērsta astoņām valstīm, kas atšķiras pēc lieluma un ģeogrāfiskā izvietojuma: Bulgārijai, Čehijai, Lielbritānijai, Lietuvai, Portugālei, Somijai, Spānijai un Vācijai. Šajā pētījumā bija apmeklējumi uz vietas, intervijas, mērķa grupas un iestāžu darbsemināri.

“Erasmus” ietekmes pētījumu veica neatkarīgu ekspertu konsorcijs, kuru vadīja Berlīnē strādājošie speciālisti “CHE Consult” kopā ar “Brussels Education Services”, “Compostela Group of Universities” un “Erasmus” studentu tīklu.

“Erasmus+” ir jaunā programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, kas sākta 2014. gada janvārī. Tās kopējais budžets nākamajiem septiņiem gadiem ir gandrīz 15 miljardi eiro — par 40 % lielāks nekā iepriekš.

Plašāka informācija

MEMO/14/534

Eiropas Komisija: programma “Erasmus+”

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrula Vasiliu tviterī: @VassiliouEU

Galīgais ziņojums: “Erasmus” ietekmes pētījums

Ārzemēs studējošo vai praktizējošo "Erasmus" studentu skaits no katras valsts 2012.–2013. gadā

Slaveni “Erasmus” absolventi — iedvesmojošas karjeras

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf

Filma par “Erasmus+”

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Sabiedrībai: Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pasts


Side Bar