Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. rugsėjo 22 d.

Programos „Erasmus“ poveikio tyrimas patvirtina, kad ES studentų mainai didina įsidarbinimo galimybes ir darbo jėgos judumą

Užsienyje studijuojantys ar besistažuojantys jaunuoliai ne tik įgyja konkrečių sričių žinių, bet ir pagerina svarbiausius universaliuosius gebėjimus, kuriuos labai vertina darbdaviai. Naujo ES studentų mainų programos „Erasmus“ poveikio tyrimo duomenimis, tarptautinės patirties turintiems absolventams darbo rinkoje sekasi kur kas geriau. Palyginti su tais, kurie užsienyje nestudijavo ir nesistažavo, šie absolventai dvigubai rečiau patiria ilgalaikį nedarbą, o praėjus penkeriems metams po aukštosios mokyklos baigimo jų nedarbo lygis yra 23 proc. žemesnis. Nepriklausomų ekspertų parengtame tyrime dalyvavo beveik 80 000 respondentų, įskaitant studentus ir įmonių atstovus. Tai didžiausias tokio pobūdžio tyrimas.

„Jaunimo nedarbas yra didžiulis, tad programos „Erasmus“ poveikio tyrimo išvados yra be galo svarbios. Akivaizdu, kad pastudijavę ar pasistažavę užsienyje padidinate savo galimybes gauti darbą. Pagal naująją programą „Erasmus+“ 2014–2020 m. ES stipendijas gaus ir užsienyje pasisemti studijų, stažuočių, dėstymo ar savanorystės patirties galės 4 mln. žmonių“, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Iš naujojo tyrimo rezultatų matyti, kad 92 proc. darbdavių, priimdami sprendimą dėl įdarbinimo, potencialius kandidatus vertina pagal dalyvaujant programoje išsiugdomas asmens savybes – toleranciją, pasitikėjimą savimi, gebėjimą spręsti problemas, smalsumą, savo privalumų ir trūkumų suvokimą, ryžtingumą. Prieš išvykimą į užsienį ir grįžus atliekami testai rodo, kad šios asmens savybės net iki išvykimo „Erasmus“ studentams yra būdingesnės nei kitiems studentams. Grįžus iš užsienio šias savybes atspindintis rodiklis vidutiniškai būna 42 proc. didesnis, palyginti su programoje nedalyvavusiais studentais.

Finansavimą pagal programą „Erasmus“ gaunantys studentai gali rinktis studijas arba stažuotę užsienyje. Iš ataskaitos matyti, kad priimančioji įmonė pasiūlo darbo vietą kas trečiam „Erasmus“ stažuotojui. Užsienyje besistažavusieji yra verslesni nei tokios patirties neturintieji: kas dešimtas įsteigia savo įmonę, o daugiau kaip trys iš keturių planuoja ar įsivaizduoja galintys tą padaryti. Be to, jie gali tikėtis sparčiau kopti karjeros laiptais. 64 proc. darbdavių teigia, kad tarptautinės patirties įgijusiems darbuotojams suteikia daugiau profesinės atsakomybės.

„Erasmus“ ne tik gerina karjeros perspektyvas, bet ir suteikia studentams platesnį akiratį ir daugiau socialinių ryšių. 40 proc. programoje dalyvavusių studentų nuo aukštosios mokyklos baigimo bent kartą pakeitė gyvenamąją šalį ar darbą. Tai dvigubai daugiau, palyginti su programoje nedalyvavusiais studentais. 93 proc. tarptautinės patirties įgijusių studentų teigia įsivaizduojantys, kad ateityje gyvens užsienyje. Tai pasakytina tik apie 73 proc. studentų, kurie visas studijas baigė toje pačioje šalyje.

Programoje „Erasmus“ dalyvavę studentai dažniau užmezga tarptautinius santykius: kitos tautybės partnerį turi 33 proc. buvusių „Erasmus“ studentų ir 13 proc. programoje nedalyvavusių respondentų. 27 proc. „Erasmus“ studentų ilgalaikį partnerį sutiko būtent studijuodami ar stažuodamiesi užsienyje. Remdamasi šiais duomenimis, Komisija daro prielaidą, kad nuo 1987 m. „Erasmus“ poroms gimė maždaug 1 mln. kūdikių.

Pagal naująją programą „Erasmus+“ per septynerius metus (2014–2020 m.) stipendijų bus suteikta 4 mln. žmonių, tarp jų – 2 mln. aukštųjų mokyklų studentų ir 300 000 darbuotojų. Be to, pagal programą bus finansuojami 135 000 studentų ir darbuotojų mainai, kuriuose dalyvaus ir ne Europoje esančios šalys partnerės. Programa „Erasmus+“ bus dar prieinamesnė – bus aktyviau teikiama lingvistinė pagalba, taikomos lankstesnės taisyklės ir papildomai remiami specialiųjų poreikių turintys asmenys, palankių sąlygų neturintys asmenys, taip pat asmenys iš atokių vietovių.

Pagrindiniai faktai

Komisija Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo strategijoje pabrėžė reikmę teikti daugiau galimybių studentams, kad studijuodami ar atlikdami praktiką užsienyje jie galėtų įgyti daugiau gebėjimų. ES siekia, kad iki dešimtmečio pabaigos judumo programose dalyvautų bent 20 proc. studentų. Šiuo metu naudodamiesi viešosiomis ar privačiomis lėšomis užsienyje studijuoja ar stažuojasi maždaug 10 proc. ES studentų. Maždaug 5 proc. gauna „Erasmus“ stipendiją. Šie skaičiai grindžiami naujausiais turimais (2011–2012 m.) Eurostato duomenimis, pagal kuriuos programoje „Erasmus“ dalyvaujančiose šalyse buvo 5,35 mln. absolventų, o programoje „Erasmus“ dalyvavo beveik 253 000 studentų.

Atliekant tyrimą naudotasi tiek kiekybiniais, tiek kokybiniais metodais. Internetinės apklausos atliktos 34 šalyse (ES valstybėse narėse, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje, Turkijoje), išanalizuoti daugiau kaip 75 000 studentų ir absolventų, įskaitant daugiau kaip 55 000 užsienyje studijavusių ar praktiką atlikusių asmenų, atsakymai. Internetinėse apklausose taip pat dalyvavo 5 000 darbuotojų, 1 000 aukštųjų mokyklų, 650 darbdavių (55 proc. MVĮ). Kokybinis tyrimas atliktas aštuoniose skirtingo dydžio ir geografinės vietos šalyse: Bulgarijoje, Čekijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Naudotasi tokiais metodais kaip apsilankymas vietoje, interviu, tikslinės grupės ir instituciniai seminarai.

„Erasmus“ poveikio tyrimą atliko nepriklausomas ekspertų konsorciumas, kuriam vadovavo Berlyne įsisteigusi įmonė „CHE Consult“ drauge su „Brussels Education Services“, universitetų konsorciumu „Compostela Group of Universities“ ir „Erasmus“ studentų tinklu.

2014 m. sausio mėn. pradėta įgyvendinti naujoji švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“. Jos septynerių metų biudžetas – beveik 15 mlrd. EUR, t. y. 40 proc. didesnis nei ankstesnės programos.

Daugiau informacijos

MEMO/14/534

Europos Komisija. Programa „Erasmus+“

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

„Erasmus“ poveikio tyrimo baigiamoji ataskaita

2012–2013 m. pagal programą „Erasmus“ studijavusių arba stažuotę atlikusių studentų skaičius pagal šalis

„Well-known Erasmus alumni – inspiring careers“

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf

„Erasmus+“ reklama

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar