Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Η μελέτη αντικτύπου για το Erasmus επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της ΕΕ τονώνει την απασχολησιμότητα και την επαγγελματική κινητικότητα

Οι νέοι που σπουδάζουν ή παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό όχι μόνον αποκτούν γνώσεις σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους, αλλά και ενισχύουν βασικές εγκάρσιες δεξιότητες, οι οποίες εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες. Μια νέα μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή φοιτητών αποδεικνύει ότι οι απόφοιτοι με διεθνή πείρα έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν σπουδάσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει κατάρτιση στο εξωτερικό και, πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, το ποσοστό ανεργίας τους είναι κατά 23% χαμηλότερο. Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, είναι η μεγαλύτερη του είδους της και έλαβε απαντήσεις από σχεδόν 80.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών και επιχειρήσεων.

«Τα πορίσματα της μελέτης αντικτύπου για το Erasmus είναι εξαιρετικά σημαντικά, δεδομένων των απαράδεκτα υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων στην ΕΕ. Το μήνυμα είναι σαφές: Εάν σπουδάσετε ή παρακολουθήσετε κατάρτιση στο εξωτερικό, έχετε περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσετε τις εργασιακές προοπτικές σας. Με το νέο πρόγραμμα Erasmus+, η ΕΕ θα παρέχει υποτροφίες σε τέσσερα εκατομμύρια άτομα την περίοδο 2014-2020, κάτι που θα τους δώσει τη δυνατότητα να δουν πώς είναι να ζεις σε άλλη χώρα μέσω των σπουδών, της κατάρτισης, της διδασκαλίας ή του εθελοντισμού», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, η ευρωπαία επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, κατά τη λήψη αποφάσεων πρόσληψης, το 92% των εργοδοτών αναζητούν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ενισχύονται από το πρόγραμμα όπως ανεκτικότητα, αυτοπεποίθηση, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, φιλομάθεια, επίγνωση των προτερημάτων και των αδυναμιών, και αποφασιστικότητα. Τεστ που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τις περιόδους ανταλλαγής στο εξωτερικό απέδειξαν ότι οι φοιτητές Erasmus σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ακόμα και πριν από την ανταλλαγή τους· όταν επιστρέφουν, η διαφορά τους με τους άλλους φοιτητές όσον αφορά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυξάνεται κατά 42% κατά μέσο όρο.

Οι φοιτητές που επωφελούνται από τη χρηματοδότηση Erasmus μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν ή να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι σε περισσότερους από έναν στους τρεις ασκούμενους Erasmus προτείνεται θέση στην επιχείρηση όπου πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. Οι ασκούμενοι Erasmus έχουν επίσης περισσότερο επιχειρηματικό πνεύμα από εκείνους που μένουν στη χώρα τους: 1 στους 10 έχει ιδρύσει δική του εταιρεία και πάνω από 3 στους 4 σχεδιάζουν να το κάνουν ή μπορεί να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο. Επιπλέον, μπορούν να αναμένουν ταχύτερη επαγγελματική ανέλιξη· σύμφωνα με το 64% των εργοδοτών, στο προσωπικό που διαθέτει διεθνή πείρα ανατίθενται μεγαλύτερες επαγγελματικές ευθύνες.

Το πρόγραμμα Erasmus όχι μόνο βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας, αλλά και ανοίγει στους φοιτητές ευρύτερους ορίζοντες και τους παρέχει κοινωνικές διασυνδέσεις. Το 40% έχει αλλάξει χώρα διαμονής ή εργασίας τουλάχιστον μία φορά από την αποφοίτησή του, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό εκείνων που δεν ήταν κινητικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ενώ το 93% των φοιτητών με διεθνή πείρα μπορεί να φανταστεί να ζει στο εξωτερικό στο μέλλον, αυτό ισχύει μόνο για το 73% των ατόμων που παραμένουν στην ίδια χώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι πρώην φοιτητές Erasmus είναι επίσης πιθανότερο να έχουν διακρατικές σχέσεις: το 33% αυτών των φοιτητών έχει σύντροφο διαφορετικής υπηκοότητας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνους που μένουν στη χώρα τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι 13%· το 27% των φοιτητών Erasmus συναντά τον μακροχρόνιο σύντροφό του στο πλαίσιο του Erasmus. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή εκτιμά ότι, από το 1987, περίπου ένα εκατομμύριο βρέφη είναι πιθανό να έχουν γεννηθεί από ζευγάρια Erasmus.

Κατά την επόμενη επταετία (2014-2020) το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα παρέχει ευκαιρίες μετάβασης στο εξωτερικό σε 4 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων 2 εκατομμυρίων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 300.000 υπαλλήλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 135.000 ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού με τη συμμετοχή μη ευρωπαϊκών χωρών-εταίρων. Το Erasmus + θα είναι ακόμη πιο εύκολα προσβάσιμο χάρη στην αυξανόμενη γλωσσική υποστήριξη, τους περισσότερο ευέλικτους κανόνες και πρόσθετη υποστήριξη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, από μειονεκτικά περιβάλλοντα ή από απομακρυσμένες περιοχές.

Ιστορικό

Η Επιτροπή, στη στρατηγική της για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επισήμανε την ανάγκη να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους φοιτητές για την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό. Ο στόχος της ΕΕ για τη συνολική κινητικότητα των φοιτητών ορίζεται σε τουλάχιστον 20% μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Επί του παρόντος, περίπου το 10% των φοιτητών της ΕΕ σπουδάζουν ή παρακολουθούν κατάρτιση στο εξωτερικό με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών μέσων. Περίπου το 5% των φοιτητών λαμβάνει υποτροφία Erasmus. (Το ποσό αυτό βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για την περίοδο 2011-12, που δείχνουν ότι οι απόφοιτοι ήταν πάνω από 5,35 εκατομμύρια στις χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus και οι φοιτητές Erasmus ήταν σχεδόν 253.000).

Η μελέτη συνδυάζει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική έρευνα. Οι ηλεκτρονικές έρευνες κάλυψαν 34 χώρες (τα κράτη μέλη της ΕΕ, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία) και ανέλυσαν τις απαντήσεις περισσότερων από 75.000 φοιτητών και αποφοίτων, από τους οποίους περισσότεροι από 55.000 είχαν σπουδάσει ή πραγματοποιήσει κατάρτιση στο εξωτερικό. Επιπλέον, σε ηλεκτρονικές έρευνες συμμετείχαν 5.000 υπάλληλοι, 1.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 650 εργοδότες (55% ΜΜΕ). Η ποιοτική μελέτη επικεντρώνεται σε οκτώ χώρες, οι οποίες διαφέρουν ως προς το μέγεθος και την τοποθεσία: Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη περιλάμβανε επιτόπιες επισκέψεις, συνεντεύξεις, ομάδες-στόχους και θεσμικές συναντήσεις εργασίας.

Η μελέτη αντικτύπου για το Erasmus πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων υπό την αιγίδα ειδικών της CHE Consult που εδρεύει στο Βερολίνο, μαζί με τη Brussels Education Services, τον Compostela Group of Universities και το δίκτυο σπουδαστών Erasmus (Erasmus Student Network).

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2014, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 15 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία, ποσό μεγαλύτερο κατά 40% από το προηγούμενο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/14/534

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόγραμμα Erasmus+

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Τελική έκθεση: Μελέτη αντικτύπου για το Erasmus

Διάσημοι απόφοιτοι Erasmus – Σταδιοδρομίες που αποτελούν πηγή έμπνευσης

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf

Αριθμός, ανά χώρα, των εξερχόμενων σπουδαστών Erasmus που σπούδαζαν ή έκαναν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό το 2012-13

Ταινία Erasmus+

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Για το κοινό: Europe Direct, τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου


Side Bar