Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 september 2014

Finland delar med sig av sina erfarenheter av ungdomsgarantin

Medlemsstaterna träffas den 18–19 september i Helsingfors att titta på hur Finland genomför ungdomsgarantin. Finland är en pionjär på att utveckla detta system. Mötet är en del av EU‑kommissionens program för ömsesidigt lärande och ger 13 EU-länder (Österrike, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen och Sverige) en möjlighet att lära av Finland för att genomföra ungdomsgarantin i praktiken.

– Nu när medlemsländerna arbetar på att göra verklighet av ungdomsgarantin är det viktigare än någonsin att de utnyttjar alla möjligheter att utbyta god praxis och lära av varandra. Finland är ett föredöme på detta område och för andra regeringar kan det vara intressant att se på vissa delar av det finländska systemet som de kan ta till sig i sina egna länder. Detta möte är ett exempel på kommissionens nära kontakter med medlemsländerna för att påskynda genomförandet av ungdomsgarantin, kommenterar László Andor, kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Bland andra aspekter av en framgångsrik ungdomsgaranti kommer deltagarna att diskutera hur man kan upprätta partnerskap och främja samarbete mellan de olika aktörerna på lokal nivå, särskilt skolor, offentliga arbetsförmedlingar, företag och lokala myndigheter. Deltagarna kommer också att diskutera hur man kan uppmuntra lärlingsutbildning och hur man ska mäta framstegen med att uppnå målen för ungdomsgarantin.

Kommissionen tillhandahåller löpande och omfattande stöd till medlemsländerna för att hjälpa dem att genomföra ungdomsgarantin. Den 9 september träffades samordnarna för 18 pilotprojekt inom ramen för ungdomsgarantin i Bryssel för att titta på vad man hittills uppnått och utbyta praktiska erfarenheter av hur man genomför nationella ungdomsgarantisystem (se IP/14/981, MEMO/14/521).

Bakgrund

Genom ungdomsgarantin ska ungdomar under 25 år inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa erbjudas ett jobb som motsvarar deras utbildning, färdigheter och erfarenhet eller få en lärlingsutbildning, praktikplats eller fortbildning som kan ge dem ett jobb i framtiden.

Ungdomsgarantin är både en strukturell reform som kraftigt ska förbättra övergången från skola till arbete och en åtgärd för att omedelbart stödja arbetstillfällen för ungdomar.

Ungdomsgarantin bygger på goda erfarenheter i Österrike och Finland som visar att det lönar sig att investera i ungdomars övergång från skola till arbetsliv. Finlands ungdomsgaranti har resulterat i fallande ungdomsarbetslöshet och 83,5 % av ungdomarna får inom tre månader efter att de registrerat sig som arbetslösa ett erbjudande om jobb, praktikplats, lärlingsplats eller fortbildning.

Finlands ungdomsgaranti gäller alla ungdomar under 25 år och personer mellan 25 och 29 år som har tagit examen under de senaste månaderna. Den förnyade ungdomsgarantin inleddes den 1 januari 2013.

Alla de 28 EU-länderna har lämnat in genomförandeplaner för ungdomsgarantin och håller på att inrätta egna ungdomsgarantisystem (mer information här).

För mer information om ungdomsgarantin, se MEMO/14/530.

Mer information

László Andors webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via epost


Side Bar