Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. syyskuuta 2014

Nuorisotakuu: oppia Suomen kokemuksista

Jäsenvaltiot kokoontuvat 18.–19. syyskuuta Helsinkiin tarkastelemaan nuorisotakuun toteutusta Suomessa, joka on edelläkävijämaa järjestelmän kehittämisessä. Tapaaminen on osa Euroopan komission keskinäisen oppimisen ohjelmaa ja tarjoaa 13 EU-maalle (Alankomaille, Belgialle, Irlannille, Itävallalle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Puolalle, Ranskalle, Ruotsille, Saksalle, Tanskalle ja Virolle) tilaisuuden saada tietoa Suomen kokemuksista, jotta ne voivat toteuttaa nuorisotakuun käytännössä.

”Nyt kun jäsenvaltiot ovat panemassa nuorisotakuuta täytäntöön, on erityisen tärkeää, että ne hyödyntävät kaikkia mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen vaihtamiseen ja keskinäiseen oppimiseen”, totesi työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor. ”Suomi on vertailukohtana tällä alalla, ja muut maat voivat löytää Suomen järjestelmästä elementtejä, jotka ovat hyödyllisiä niiden kannalta. Tämä vertaistarkastelu on esimerkki komission ja jäsenvaltioiden tiiviistä yhteyksistä niiden pyrkiessä nopeuttamaan nuorisotakuun täytäntöönpanoa”, komissaari jatkoi.

Osallistujat keskustelevat nuorisotakuun onnistumiseen liittyvistä tekijöistä, muun muassa tavoista, joilla perustetaan paikallistason yhteistyökumppanuuksia ja edistetään yhteistyötä eri sidosryhmien – etenkin koulujen, julkisten työnvälityspalvelujen, yritysten ja paikallisviranomaisten – välillä. Osallistujat keskustelevat myös tavoista, joilla voidaan edistää oppisopimuskoulutusta ja mitata edistystä nuorisotakuun tavoitteiden saavuttamisessa.

Komissio tarjoaa jäsenvaltioille jatkuvaa ja kattavaa tukea nuorisotakuun täytäntöönpanossa. Nuorisotakuun 18 pilottihankkeen koordinaattorilla oli 9. syyskuuta Brysselissä tapaaminen, jossa tarkasteltiin saavutettuja tuloksia ja keskusteltiin käytännön kokemuksista kansallisten nuorisotakuujärjestelmien täytäntöönpanossa (ks. IP/14/981, MEMO/14/521).

Tausta

Nuorisotakuun mukaisesti jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan neljän kuukauden kuluessa virallisen koulutuksen päättämisestä tai työttömäksi joutumisesta heidän koulutukseensa, taitoihinsa ja kokemukseensa soveltuva laadukas työpaikka tai mahdollisuus hankkia koulutus, taidot ja kokemus, joita vaaditaan työpaikan löytämiseksi tulevaisuudessa.

Nuorisotakuu on rakenteellinen uudistus, jolla parannetaan merkittävästi koulusta työelämään siirtymistä, ja toimenpide, jolla annetaan välitöntä tukea nuorten työllistymiseen.

Nuorisotakuu perustuu Itävallan ja Suomen menestyksekkäisiin kokemuksiin, jotka osoittavat, että investoiminen vaiheeseen, jossa nuoret siirtyvät koulusta työelämään, on kannattavaa. Suomen nuorisotakuun tuloksena nuorten työttömyys väheni ja 83,5 prosenttia sai työ-, harjoittelu-, oppisopimus- tai jatkokoulutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa ohjelmaan rekisteröitymisestään.

Suomen nuorisotakuuta sovelletaan kaikkiin alle 25-vuotiaisiin sekä niihin 25–29-vuotiaisiin, jotka ovat valmistuneet jostakin oppilaitoksesta edeltävien kuukausien aikana. Uusittu nuorisotakuu käynnistyi 1. tammikuuta 2013.

Kaikki 28 jäsenvaltiota ovat toimittaneet nuorisotakuuta koskevan täytäntöönpanosuunnitelmansa ja ovat ottamassa ensimmäisiä askeleita nuorisotakuujärjestelmien perustamisessa (tarkempia tietoja täältä).

Tarkempia tietoja nuorisotakuusta, ks. MEMO/14/530.

Lisätietoja

László Andorin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar