Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 september 2014

EU:s instrument för små och medelstora företag: De första 155 bidragen har beviljats

Kommissionen har idag offentliggjort en förteckning över de 155 små och medelstora företag som kommer att bli de första att dra nytta av kommissionens nya instrument för små och medelstora företag vars värde uppgår till 3 miljarder euro. 155 små och medelstora företag från 21 länder kommer att få 50 000 euro var för att finansiera genomförbarhetsstudier för sina projekt, och de kan dessutom erbjudas upp till tre dagar av företagscoachning. Efter det kan deras projekt tas i beaktande för fortsatt ekonomiskt stöd från kommissionen till ett värde av 2,5 miljoner euro.

– Genom att skapa långsiktig sysselsättning och utmärkta produkter och tjänster kommer de innovativa små och medelstora företagen att bidra till att den europeiska ekonomin kommer på fötter igen, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap. Detta nya instrument riktas till projekt som är verkligt innovativa med en stark affärspotential och en solid affärsidé för marknadsetablering.

Instrumentet för små och medelstora företag lanserades inom ramen för Horisont 2020, EU:s nya finansieringsprogram för forskning där 80 miljarder euro kommer att delas ut för att hjälpa innovativa små företag att ta nydanande projekt från försöksstadiet och ut på marknaden. Små och medelstora företag i EU eller länder som är associerade till Horisont 2020 kan ansöka om bidrag.

Den första urvalsomgångens genomslagskraft var anmärkningsvärd. Det inkom 2 662 förslag från de länder som deltar i Horisont 2020 (IP/14/876). En utvärdering av oberoende experter visade att 317 av förslagen uppfyllde utvärderingskriterierna. 155 personer, eller 49 %, av dem har valts ut för finansiering.

De utvalda små och medelstora företagen har goda förutsättningar att lyckas i den andra etappen av programmet, då de sökande kan få mellan 0,5 och 2,5 miljoner euro till finansiering av innovationsverksamhet, t.ex. demonstration, testning, pilotarbete, uppskalning och miniatyrisering. Stödmottagarna ska också utveckla sina affärsplaner.

Totalt sett kommer ungefär 645 projekt att finansieras under 2014. Antalet kommer att ökas till 670 år 2015. Ansökningsomgången är ständigt öppen och nästa tidsfrister för utvärdering är den 24 september och den 17 december 2014 för fas 1 samt den 9 oktober och den 17 december 2014 för fas 2.

Bakgrund

Med en budget på nästan 80 miljarder euro under sju år är Horisont 2020 EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin och därmed planeras en rekordstor finansiering för små och medelstora företag. Minst 20 %, eller nästan 9 miljarder euro, från de delar av Horisont 2020 som rör ledarskap inom industriell teknik och samhällsutmaningar väntas gå direkt till små och medelstora företag i form av bidrag, bland annat genom instrumentet för små och medelstora företag.

EU vill med hjälp av det här instrumentet finansiera de mest innovativa småföretagen som har stor tillväxtpotential. Instrumentets värde uppgår till ca tre miljarder euro under sju år och det kan snabbt och enkelt erbjuda bidrag för genomförbarhetsstudier för företagsinnovation (etapp 1) och demonstrationsprojekt (etapp 2). Koncept som är investeringsfärdiga kan dessutom dra nytta av rådgivningstjänster för affärsutveckling och andra stödtjänster (etapp 3). Ansökningsförfarandet är enkelt men endast de allra bästa projekten kan vänta sig att få bidrag. Ämnesområden som kan omfattas anges i Horisont 2020-arbetsprogrammet för innovation i små och medelstora företag.

EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen kommer också att samarbeta för att uppmuntra banker och andra finansiella mellanhänder att ge lån eller gå in med kapital i innovationsdrivna företag genom InnovFin - EU-finansiering för innovatörer (se IP/14/670). Andra företag kan få finansiering genom COSME (se IP/14/851).

Mer information

Förteckning och karta över stödmottagare inom ramen för instrumentet för små och medelstora företag

Instrumentet för små och medelstora företag

Grafik – Horisont 2020:s instrument för små och medelstora företag i korthet

Ansök om finansiering inom ramen för instrumentet för små och medelstora företag

Twitter @H2020SME

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post


Side Bar