Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 18. septembra 2014

Objavljenih prvih 155 prejemnikov nepovratnih sredstev Instrumenta EU za MSP

Evropska komisija je danes objavila seznam 155 malih in srednjih podjetij (MSP), ki bodo prva črpala sredstva iz novega, instrumenta EU za MSP, vrednega 3 milijarde evrov. Vsako od 155 MSP iz 21 držav bo prejelo 50 000 evrov za financiranje študij izvedljivosti za njihove projekte, prav tako pa imajo na voljo do tri dni poslovnega usposabljanja. Po tem se njihovi projekti lahko obravnavajo za nadaljnjo finančno podporo Komisije v vrednosti do 2,5 milijona evrov.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Inovativna MSP bodo pomagala pri ponovnem zagonu evropskega gospodarstva s trajnostnim zaposlovanjem ter odličnimi proizvodi in storitvami. Ta novi instrument je usmerjen v projekte, ki so resnično inovativni, z močno poslovno priložnostjo in trdnim konceptom, ki jih bosta privedla na trg.“

Instrument za MSP je bil uveden v okviru programa Obzorje 2020, novega programa EU za financiranje raziskav v vrednosti 80 milijard evrov, ki inovativnim malim podjetjem pomaga dati inovativne projekte iz laboratorija na trg. Prijavijo se lahko MSP iz držav članic EU ali držav, pridruženih k programu Obzorje 2020.

Odziv na prvi krog izbora je bil izjemen, in sicer je obsegal 2 662 predlogov iz držav, ki sodelujejo v programu Obzorje 2020 (IP/14/876). Neodvisni strokovnjaki so ocenili, da 317 predlogov izpolnjuje standard za ocenjevanje predlogov. Od teh je bilo 155 ali 49 % podjetij izbranih za financiranje.

Izbrana mala in srednja podjetja imajo dobre možnosti, da uspejo v drugi fazi programa, v kateri lahko kandidati prejmejo med 0,5 milijona in 2,5 milijona evrov za financiranje inovativnih dejavnosti, kot so predstavitve, preskušanja, pilotski projekti, razširjanje in miniaturizacija. Upravičenci bodo razvili tudi svoj poslovni načrt.

V letu 2014 naj bi bilo skupaj financiranih okrog 645 projektov. Ta številka se bo povečala na 670 v letu 2015. Razpis za zbiranje predlogov ni časovno omejen, naslednji roki za ocenjevanje pa so 24. september in 17. december 2014 za fazo 1 ter 9. oktober in 17. december 2014 za fazo 2.

Ozadje

Pobuda Obzorje 2020 je s proračunom, ki za sedem let obsega skoraj 80 milijard evrov, doslej največji program EU za raziskave in inovacije ter predvideva rekordno financiranje za MSP. Vsaj 20 % oziroma skoraj 9 milijard evrov iz ciljev „Vodilni položaj na področju industrijskih tehnologij“ in „Družbene spremembe“ pobude Obzorje 2020 naj bi bilo namenjenih neposredno malim in srednjim podjetjem v obliki nepovratnih sredstev, tudi preko Instrumenta za MSP.

Evropska unija želi preko Instrumenta za MSP financirati najbolj inovativna mala podjetja, ki obetajo hitro rast. Vrednost instrumenta v sedmih letih je 3 milijarde evrov, ponuja pa hiter in preprost dostop do nepovratnih sredstev za študije izvedljivosti poslovne inovacije (1. faza) in predstavitvene projekte (2. faza). Poleg tega bodo konceptom, zrelim za naložbe, na voljo svetovanje za poslovni razvoj in druge podporne storitve (3. faza). Postopek oddaje vlog je preprost, toda le res najboljši projekti lahko pričakujejo sredstva. Upravičena področja so določena v delovnem programu pobude Obzorje 2020 „Inovacije v MSP“.

Poleg tega Evropska komisija in Skupina Evropske investicijske banke skupaj spodbujata banke in druge finančne posrednike, naj inovativnim podjetjem preko produktov „InnovFin – finančna sredstva EU za inovatorje“ zagotovijo posojila ali kapital (glej IP/14/670). Druga podjetja imajo dostop do sredstev preko programa COSME (glej IP/14/851).

Več informacij

Seznam in zemljevid upravičencev Instrumenta za MSP

Instrument za MSP

Infografika – Instrument za MSP pobude Obzorje 2020 na kratko

Zaprosi za financiranje iz Instrumenta za MSP

Twitter @H2020SME

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22986595)

Za javnost Europe Direct po telefonu 00 80067891011 ali po e-pošti


Side Bar