Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. február 5.

Fogva tartás: A Bizottság felszólítja a tagállamokat a más uniós tagállamban elítélt vagy bíróság elé állításra váró személyekre vonatkozó közösen elfogadott szabályok végrehajtására

Az Európai Bizottság ma közzétett legfrissebb jelentése szerint az őrizettel kapcsolatos kérdésekben a tagállamok által egyhangúlag elfogadott közös szabályokat a 28 uniós tagállamnak eddig megközelítőleg csupán a felében hajtották végre. A jelentés az alábbiakra kiterjedő három uniós kerethatározat végrehajtását vizsgálja:: 1. a fogvatartottak szállítása, 2. a próbaidő és az alternatív szankciók, valamint 3. az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat. A három uniós jogszabály lehetővé teszi, hogy a szabadságvesztéssel járó büntetéseket, a próbaidőre és az alternatív szankciókra vonatkozó határozatokat, valamint az előzetes felügyeleti intézkedéseket valamely attól eltérő tagállamban hajtsák végre, mint ahol az érintettet elítélték vagy bíróság elé állítják. Ez lehet az adott személy állampolgársága vagy szokásos lakóhelye szerinti ország, illetve bármely másik uniós tagállam, ahová az érintettet szoros szálak fűzik.

A tagállamok által 2008 és 2009 között egyhangúlag elfogadott szabályok végrehajtási határideje azok tartalmától függően (1) 2011. december 5., (2) 2011. december 6. és (3) 2012. december 1-je volt. A mai napig azonban a fogvatartottak szállításáról szóló határozatot mindössze 18, a próbaidőre és az alternatív szankciókra vonatkozó határozatot 14, az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatot pedig csupán 12 tagállam hajtotta végre (országok szerinti bontásban lásd a mellékletben).

A szabályok célja az európai igazságszolgáltatási rendszerek közötti kölcsönös bizalom erősítése, – ami a közös európai igazságügyi térség egyik lényeges elemét képezi. A három kerethatározat ugyancsak fontos eszköz a fogvatartottak későbbi társadalmi rehabilitációja és az előzetes letartóztatás vizsgálati fogság alkalmazásának csökkentése szempontjából. Megfelelő végrehajtásuk alapvető fontosságú.

Az a tény, hogy néhány tagállam késedelmesen vagy hiányosan ültette át e szabályokat, azért is sajnálatos, mivel a kerethatározatok végrehajtásának köszönhetően csökkenhet a bíróságok által nem honos személyekkel szemben kiszabott szabadságvesztések alkalmazása. Ez hozzájárulhat a börtönök túlzsúfoltságának enyhítéséhez, és ezáltal a fogvatartási körülmények javulásához, és egyben megtakarításokat eredményezhet a büntetés-végrehajtási intézetek nemzeti költségvetésében.

A Bizottság ezért felszólítja azokat a tagállamokat, ahol az átültetés még nem történt meg, hogy tegyenek gyors intézkedéseket ezen uniós jogszabályok maradéktalan végrehajtása érdekében.

A mai napon közzétett jelentés előzetes értékelést nyújt a három kerethatározat tagállamok általi végrehajtásának aktuális állásáról. Az értékelés nem terjed ki arra, hogy mennyire alkalmazzák helyesen a szóban forgó szabályokat, mivel a tagállamok fele azokat még nem hajtotta végre.

Következő lépések

Az Európai Bizottságnak jelenleg nincs hatásköre az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás indítására a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott kerethatározatok tekintetében (lásd a Szerződésekhez csatolt 36. jegyzőkönyv 10. cikkének (1) bekezdését).

2014. december 1-jétől kezdődően a Bizottság jogosult lesz kötelezettségszegési eljárásokat indítani.

A mai jelentés ezért áttekintést ad arról, hol kell a tagállamoknak további erőfeszítéseket tenniük a nemzeti szabályozás megfeleltetése érdekében.

Háttér

Évente több tízezer uniós polgárral szemben folytatnak büntetőeljárást állítólagos bűncselekmények miatt vagy hoznak büntetőjogi felelősségüket megállapító határozatot az Európai Unió valamely másik tagállamában. A büntetőbíróságok igen gyakran őrizetet rendelnek el a bíróság elé állításig a nem honos személyekkel szemben azért, mert tartani lehet az illető szökésétől, illetve attól, hogy nem tér vissza a tárgyalásra. Az adott országban lakó gyanúsított esetében hasonló helyzetben gyakran kevésbé kényszerítő felügyeleti intézkedést – ilyen például a rendőrségen való jelentkezés vagy az utazási tilalom – alkalmaznának.

A kerethatározatokat olyan, koherens és átfogó jogszabálycsomagnak kell tekinteni, amely kezeli az uniós polgárok más tagállamokban való fogva tartásának kérdését, és alkalmas arra, hogy az előzetes letartóztatás alkalmazásának csökkenését idézze elő, továbbá, hogy – több országra kiterjedő helyzetben – elősegítse a szabadságvesztésüket töltő személyek társadalmi rehabilitációját. Ugyanis nem csupán a kerethatározatok működése függ össze egymással, hanem e kerethatározatok, valamint az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat is.

2011 júniusában a Bizottság benyújtotta a fogva tartásról szóló zöld könyvet, amelyben értékelte, hogy az előzetes letartóztatás és a fogvatartási körülmények hogyan befolyásolják a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat és hatékony igazságügyi együttműködést, tágabb értelemben pedig milyen szerepet kell betöltenie az EU-nak e területen (IP/11/702).

A zöld könyvre érkezett számos válasz értékelése szerint fontos, hogy a tagállamok először megfelelően és kellő időben hajtsák végre azokat a már létező uniós jogszabályokat, amelyek a fogva tartás alternatíváinak javítását célozzák.

További információk

Sajtóanyagok:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Európai Bizottság – büntető igazságszolgáltatás – A határozatok uniós tagállamok közötti elismerése:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren: @VivianeRedingEU

Kövesse az uniós jogérvényesítést a Twitteren: @EU_Justice

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

A nyilvánosság számára: Europe Direct – elérhetőség: a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e­mailben.

MELLÉKLET: A három kerethatározat
tagállamok általi végrehajtásának állása

A FOGVATARTOTTAK SZÁLLÍTÁSA

(FD 2008/909/JHA)

PRÓBAIDŐ ÉS ALTERNATÍV SZANKCIÓK

(FD 2008/947/JHA)

IGAZSÁGÜGYI FELÜGYELETET ELRENDELŐ EURÓPAI HATÁROZAT

(FD 2008/829/JHA)

Deadline for implementation

5.12.2011

6.12.2011

1.12.2012

Austria

(1.1.2012)

(1.8.2013)

(1.8.2013)

Belgium

(18.6.2012)

(23.6.2013)

Bulgaria

(14.3.2012)

Czech Republic

(1.1.2014)

(1.1.2014)

(1.1.2014)

Cyprus

Germany

Denmark

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

Estonia

Greece

Spain

Finland

(5.12.2011)

(5.12.2011)

(1.12.2012)

France

(7.8.2013)

Croatia

(1.7.2013)

(1.7.2013)

(1.7.2013)

Hungary

(1.1.2013)

(1.1.2013)

(1.1.2013)

Ireland

Italy

(7.9.2010)

Lithuania

Luxembourg

(1.3.2011)

Latvia

(1.7.2012)

(1.7.2012)

(1.7.2012)

Malta

(1.1.2012)

Netherlands

(1.11.2012)

(1.11.2012)

(1.11.2013)

Poland

(1.1.2012)

(1.1.2012)

(1.12.2012)

Portugal

Romania

(25.12.2013)

(25.12.2013)

(25.12.2013)

Sweden

Slovenia

(20.9.2013)

(20.9.2013)

(20.9.2013)

Slovakia

(1.2.2012)

(1.2.2012)

(1.7.2013)

United Kingdom

(5.12.2011)

TOTAL:

18

14

12


Side Bar