Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5. veljače 2014.

Pritvor: Komisija poziva države članice na provođenje zajednički dogovorenih pravila za osobe koje su osuđene ili čekaju suđenje u drugoj državi članici EU-a

Zajednička pravila o pitanjima povezanima s pritvorom, koja su jednoglasno donijele države članice, provedena su u otprilike samo polovini od 28 država EU-a, prema novom izvješću Europske komisije koje je objavljeno danas. U izvješću se razmatra provedba triju odvojenih okvirnih odluka EU-a koje obuhvaćaju (1) premještaj zatvorenika, (2) uvjetne mjere i alternativne sankcije te (3) Europski nalog za nadzor. Trima zakonodavstvima EU-a omogućuje se izvršavanje zatvorske kazne, uvjetnih odluka ili alternativnih sankcija i mjera nadzora u istražnoj fazi u državi članici EU-a različitoj od one u kojoj je osoba osuđena ili čeka suđenje. To može biti država državljanstva, uobičajenog boravišta ili druga država članica EU-a s kojom osoba ima bliske veze.

Pravila koja su države članice jednoglasno dogovorile između 2008. i 2009. trebala su se provesti do (1) 5. prosinca 2011. (2) 6. prosinca 2011., odnosno (3) 1. prosinca 2012. Međutim, do sada je samo 18 država članica provelo odluku o premještaju zatvorenika, 14 ih je provelo odluku o uvjetnim mjerama i alternativnim sankcijama, a 12 je provelo Europski nalog za nadzor (vidi prilog za raščlambu po zemljama).

Cilj je tih pravila poboljšati uzajamno povjerenje među pravosudnim sustavima u Europi, koje je bitan element zajedničkog europskog područja prava. Tri okvirne odluke također su važni alati za daljnju socijalnu rehabilitaciju zatvorenika i smanjenje uporabe pritvora u istražnom postupku. Njihova propisna provedba od presudne je važnosti.

Zakašnjela ili nepotpuna provedba u nekoliko država članica posebno je vrijedna žaljenja jer okvirne odluke mogu dovesti do smanjenja zatvorskih kazni koje suci nameću nerezidentima. To bi moglo pomoći u smanjenju prenapučenosti zatvora i na taj način poboljšati uvjete pritvora, ali i omogućiti uštede u nacionalnim proračunima za zatvore.

Stoga Komisija poziva sve države članice koje to još nisu učinile da poduzmu žurne mjere za potpunu provedbu tih propisa EU-a.

U današnjem izvješću daje se preliminarna procjena stanja provedbe triju okvirnih odluka u državama članicama. U njemu se ne ocjenjuje kako se ta pravila primjenjuju s obzirom na to ih polovina država članica još ne provodi.

Sljedeći koraci

Europska Komisija trenutačno nema ovlasti za pokretanje postupaka zbog povrede prava na temelju članka 258. UFEU-a u pogledu okvirnih odluka donesenih prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona (vidi članak 10. stavak 1. Protokola br. 36 ugovora).

Od 1. prosinca 2014. Komisija će biti u mogućnosti pokrenuti postupke zbog povrede prava.

U današnjem se izvješću stoga nudi pregled područja u kojem je potreban daljnji rad država članica kako bi se uskladilo nacionalno zakonodavstvo.

Kontekst

Svake godine, stotine tisuća građana EU-a u postupku su suđenja ili su osuđeni zbog navodnih kaznenih djela u drugoj državi članici EU-a. Vrlo često, kazneni sudovi određuju pritvor nerezidenata u iščekivanju suđenja jer postoji strah da će pobjeći i da neće doći na suđenje. Osumnjičenoj osobi koja ima boravak u toj zemlji u sličnoj bi se situaciji često izrekla manje prinudna mjera nadzora, kao što su javljanje policiji ili zabrana putovanja.

Okvirne odluke predviđene su kao paket usklađenog i dopunskog zakonodavstva kojim se rješava pitanje pritvaranja građana EU-a u drugim državama članicama te mogu dovesti do smanjenog broja pritvora u istražnoj fazi ili kako bi se olakšala rehabilitacija zatvorenika u prekograničnom kontekstu. Postoje operativne poveznice među trima okvirnim odlukama, ali i između tih okvirnih odluka i Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu.

U lipnju 2011. Komisija je predstavila Zelenu knjigu o pritvoru, u kojoj se ocjenjuje kako pritvor u istražnoj fazi i uvjeti pritvora utječu na međusobno povjerenje i učinkovitu sudsku suradnju među državama članicama i, općenito, koju bi ulogu EU trebao imati u tom području (IP/11/702).

Ocjenom brojnih odgovora na Zelenu knjigu ukazalo se na važnost da se prvo ispravno i pravodobno provede postojeće zakonodavstvo EU-a čiji je cilj poboljšanje alternativnih mjera pritvoru.

Dodatne informacije

Informativni paket:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Europska komisija – kazneno pravosuđe – priznavanje odluka među državama članicama EU-a

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru:@VivianeRedingEU

Pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct, telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom

PRILOG: Trenutačno stanje provedbe triju
okvirnih odluka u državama članicama

PREMJEŠTAJ ZATVORENIKA

(Okvirna odluka 2008/909/PUP)

UVJETNE MJERE I ALTERNATIVNE SANKCIJE

(Okvirna odluka 2008/947/PUP)

EUROPSKI NALOG ZA NADZOR

(Okvirna odluka 2008/829/PUP)

Rok za provedbu

5. 12. 2011.

6. 12. 2011.

1. 12. 2012.

Austrija

(1. 1. 2012.)

(1. 8. 2013.)

(1. 8. 2013.)

Belgija

(18. 6. 2012.)

(23. 6. 2013.)

Bugarska

(14. 3. 2012.)

Češka Republika

(1. 1. 2014.)

(1. 1. 2014.)

(1. 1. 2014.)

Cipar

Njemačka

Danska

(5. 12. 2011.)

(5. 12. 2011.)

(1. 12. 2012.)

Estonija

Grčka

Španjolska

Finska

(5. 12. 2011.)

(5. 12. 2011.)

(1. 12. 2012.)

Francuska

(7. 8. 2013.)

Hrvatska

(1. 7. 2013.)

(1. 7. 2013.)

(1. 7. 2013.)

Mađarska

(1. 1. 2013.)

(1. 1. 2013.)

(1. 1. 2013.)

Irska

Italija

(7. 9. 2010.)

Litva

Luksemburg

(1. 3. 2011.)

Latvija

(1. 7. 2012.)

(1. 7. 2012.)

(1. 7. 2012.)

Malta

(1. 1. 2012.)

Nizozemska

(1. 11. 2012.)

(1. 11. 2012.)

(1. 11. 2013.)

Poljska

(1. 1. 2012.)

(1. 1. 2012.)

(1. 12. 2012.)

Portugal

Rumunjska

(25. 12. 2013.)

(25. 12. 2013.)

(25. 12. 2013.)

Švedska

Slovenija

(20. 9. 2013.)

(20. 9. 2013.)

(20. 9. 2013.)

Slovačka

(1. 2. 2012.)

(1. 2. 2012.)

(1. 7. 2013.)

Ujedinjena Kraljevina

(5. 12. 2011.)

UKUPNO:

18

14

12


Side Bar