Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU SK BG RO HR

Evropska komisija

Sporočilo za javnost

Bruselj, 25. oktobra 2013

Učinkovita poraba in dobro vodstvo sta glavni temi srečanja komisarja za regionalno politiko Hahna s podonavskimi državami v Bukarešti

14 držav iz evropske makroregije ob Donavi se bo zbralo na letošnjem forumu za Podonavje, ki bo potekal v ponedeljek, 28. oktobra, v Bukarešti. Na forumu, ki ga gostita evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn in predsednik romunske vlade Victor Ponta, se bo razpravljalo o tem, kako okrepiti učinek strategije EU za Podonavje za reševanje nekaterih najbolj perečih izzivov v regiji, kot so na primer energetska varnost in onesnaževanje, kriminal, pomanjkanje prometnih povezav ter slaba konkurenčnost in beg možganov.

Ministri za zunanje zadeve in regionalni razvoj se bodo pridružili komisarju Hahnu, da bi pregledali dosedanje dosežke in trenutne izzive, ocenili napredek ter razmislili o izvajanju strategije za Podonavje v prihodnosti.

Srečanje se odvija le kratek čas potem, ko so države članice potrdile poročilo Evropske komisije o dodani vrednosti obstoječih makroregionalnih strategij. Komisija je v poročilu makroregionalni pristop ocenila pozitivno: izpostavila je več sto novih projektov, skupnih pobud in pomembnih mrež, ki povezujejo države članice EU in države nečlanice EU pri reševanju skupnih težav. Vendar je v poročilu tudi opomnila vlade, da se morajo politično bolj zavezati in zagotoviti vodstvo, strategija pa mora postati prednostna naloga na vseh zadevnih področjih politike.

V govoru pred 2. letnim forumom za Podonavje je evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn povedal: „V dveh letih od začetka izvajanja strategija za Podonavje kaže, da lahko s skupnim delom dosežemo veliko boljši rezultat kot pa, če poskušamo reševati težave zgolj na nacionalni ravni.„ “Zadovoljen sem z napredkom, ki smo ga dosegli od zadnjega srečanja v Regensburgu.„ “Vendar so za zagotovitev trajnega uspeha, kot je tudi poudarjeno v poročilu, potrebni odločnejša zavezanost in več odgovornosti regij samih, kot tudi konkretni ukrepi, podprti z dovolj viri, da se izboljša konkurenčnost Podonavja.„ “Bolj kot kdaj koli prej bi morale države članice okrepiti svoja prizadevanja, da bi našle skupne rešitve za skupne izzive.“

Razprava poteka v odločilni fazi pogajanj o prihodnjem programu 2014–2020. „Zanašam se na države članice, da bodo zagotovile ustrezno vključitev strategije za Podonavje v prihodnjo generacijo programov znotraj regionalne politike za obdobje 2014–2020 ter znotraj drugih ustreznih okvirov politik EU ter regionalnih in nacionalnih okvirov“, je še izjavil komisar Hahn.

Strategija EU za Podonavje se je začela izvajati aprila 2011. Zajema 9 držav EU (Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija in Hrvaška) ter 5 držav nečlanic EU (Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Ukrajina in Moldavija). Namen strategije je usklajevanje politik Evropske unije po vsej podonavski makroregiji, temelji pa na ideji, da se skupni izzivi, s katerimi se soočajo specifične regije – okoljski, gospodarski ali varnostni – najbolje rešujejo s skupnimi močmi. Z enakopravno vključitvijo sosednjih držav EU strategija za Podonavje približa države Zahodnega Balkana, Moldavijo in nekatere regije Ukrajine k Uniji.

Na 2. letnem forumu v Bukarešti „Podonavje – močnejši skupaj, močnejši v svetu“ bo sodelovalo več kot 800 predstavnikov iz zasebnega sektorja, regionalnih podjetij, civilne družbe, akademskega in medijskega sveta iz Podonavja ter različni oblikovalci politik. Forum bo potekal 28. in 29. oktobra, organizirata pa ga romunska vlada in Evropska komisija. 3. letni forum bo junija 2014 gostila Avstrija na Dunaju.

Ozadje:

Primeri projektov:

Namen projekta odstranjevanje ladijskih razbitin iz Donave je odstraniti ladijske razbitine iz Donave, Save in Tise v Srbiji, Romuniji in Bolgariji, kar bo izboljšalo pogoje za plovbo ter okolje.

Poslovni forum za Podonavje zagotavlja pomembno omrežno platformo za več kot 300 malih in srednjih podjetij. Spodbuja poslovno sodelovanje med podjetji, podpira povezave s ponudniki znanja, kot so raziskovalni inštituti in univerze.

Začele so se priprave za oblikovanje sklada za raziskave in inovacije v Podonavju, ki bo združeval nacionalna in regionalna sredstva ter bo gradil na izkušnjah iz programa BONUS za regije ob Baltskem morju.

Projekt Tveganje poplav v Podonavju spodbuja metode za sodelovanje z 19 ustanovami v 8 državah Podonavja, ki si delijo zbirke podatkov in kartiranje poplavnih območij. Evropski sistem za opozarjanje o poplavah (EFAS) opravlja dopolnilno delo.

Drugi primeri projektov:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_strategy/projects_en.cfm#5

Dodatne informacije:

Strategija Evropske unije za Podonavje

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm2. letni forum o Strategiji EU za Podonavje, Bukarešta

Program konference in spletni prenos

1. poročilo o izvajanju strategije (april 2013)

Poročilo o dodani vrednosti strategij za makroregije

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

Kontakta:

Shirin Wheeler (+32 22966565); prenosni telefon (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310); prenosni telefon (+32 460793310)


Side Bar