Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE CS HU SK SL BG HR

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 octombrie 2013

Cheltuieli eficace și un bun leadership: priorități pe agenda reuniunii comisarului pentru politica regională, dl Hahn, cu țările riverane Dunării de la București

14 țări din macroregiunea europeană a Dunării se vor reuni luni, 28 octombrie, la București, cu ocazia Forumului Dunării din acest an. Găzduit de comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn și de prim-ministrul României, Victor Ponta, forumul va dezbate modalitățile de consolidare a impactului Strategiei UE pentru regiunea Dunării, cu scopul de a aborda unele dintre problemele cele mai presante din regiune, cum ar fi securitatea energetică, poluarea, infracționalitatea, lipsa unor legături de transport, lipsa de competitivitate și exodul de creiere.

Comisarului Hahn i se vor alătura miniștri de externe și ai dezvoltării regionale, pentru a face un bilanț al realizărilor și provocărilor actuale, pentru a evalua progresele înregistrate până în prezent și a reflecta asupra implementării pe viitor a Strategiei pentru regiunea Dunării.

Reuniunea survine după recenta aprobare de către statele membre ale UE a raportului de evaluare al Comisiei privind valoarea adăugată a strategiilor macroregionale. Verdictul dat de acest raport a fost unul pozitiv: el a evidențiat sutele de proiecte noi, inițiative comune și importante rețele create în contextul abordării macroregionale, care apropie țări din interiorul și din afara UE, pentru a rezolva problemele comune. Totodată, raportul a reamintit însă guvernelor necesitatea sporirii angajamentului și a leadershipului politic și faptul că strategia trebuie să devină o prioritate comună în toate domeniile politice relevante.

În legătură cu cel de-al doilea Forum anual al regiunii Dunării, Comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn, a declarat: „La doi ani de la lansarea sa, Strategia pentru regiunea Dunării demonstrează că, muncind împreună, putem produce un impact mult mai mare decât dacă încercăm să rezolvăm problemele la nivel pur național. Sunt mulțumit de progresele înregistrate de la ultima noastră reuniune de la Regensburg. Dar, după cum subliniază raportul de evaluare, dacă vrem să garantăm un succes de durată, avem nevoie de un angajament și de o adeziune mai ferme ale regiunilor înseși, pentru a realiza acțiuni concrete susținute de resurse suficiente care să permită creșterea competitivității regiunii Dunării. Mai mult ca niciodată, statele membre ar trebui să își intensifice eforturile pentru a găsi soluții comune la provocări comune.”

Dezbaterea intervine de asemenea într-un stadiu crucial al negocierilor privind viitoarele programe pentru perioada 2014-2020. „Contez pe statele membre pentru a se asigura că Strategia Dunării este bine integrată în viitoarea generație de programe ce vor fi implementate prin politica regională pentru perioada 2014-2020, precum și prin alte cadre de politică pertinente la nivel european, regional și național” a afirmat comisarul Hahn.

Strategia UE pentru regiunea Dunării a fost lansată în aprilie 2011. Ea reunește 9 țări din UE (Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia, Bulgaria, România și Croația) și 5 țări din afara UE (Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Moldova). Concepută pentru a coordona politicile Uniunii Europene în întreaga macroregiune a Dunării, strategia se bazează pe ideea că modalitatea optimă de soluționare a provocărilor comune cu care se confruntă anumite regiuni – fie ele de mediu, economice sau de securitate – este abordarea colectivă. Prin implicarea în mod egal a țărilor vecine ale UE, Strategia Dunării apropie de asemenea țările din Balcanii de Vest, Moldova și Ucraina de Uniune.

Cel de-al doilea forum anual desfășurat sub egida «Regiunea Dunării – mai puternici împreună, mai puternici în lume» va reuni peste 800 de reprezentanți ai sectorului privat, ai întreprinderilor din regiune, ai societății civile, ai mediului academic și ai mass-media din regiunea Dunării, precum și numeroși factori de decizie politică. El este organizat în comun de către guvernul României și Comisia Europeană și va avea loc în zilele de 28 și 29 octombrie. Cel de-al treilea forum anual va fi găzduit de Viena (Austria) în iunie 2014.

Context

Exemple de proiecte:

Proiectul „Danube Shipwreck Removal” (Îndepărtarea epavelor de pe Dunăre) are ca obiectiv îndepărtarea epavelor de pe Dunăre, Sava și Tisa în Serbia, România și Bulgaria, pentru îmbunătățirea navigației și a condițiilor de mediu.

Danube Region Business Forum” (Forumul întreprinderilor din regiunea Dunării) oferă o platformă importantă de cooperare unui număr de peste 300 de IMM-uri. El încurajează întâlnirile de afaceri dintre întreprinderi și sprijină legăturile cu surse de cunoștințe, cum ar fi institutele de cercetare și universitățile.

Au demarat deja lucrările de creare a unui Fond pentru cercetare și inovare în regiunea Dunării, care va pune în comun fonduri naționale și regionale, pe baza experienței programului BONUS din regiunea Mării Baltice.

Proiectul „Danube Floodrisk” (Riscuri de inundații în regiunea Dunării) promovează metode de cooperare cu 19 instituții situate în 8 țări din regiunea Dunării, care partajează bazele de date și cartografierea inundațiilor. Sistemul european de sensibilizare la inundații (EFAS) desfășoară totodată și activități complementare.

Alte exemple de proiecte:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_strategy/projects_en.cfm#5

Informații suplimentare:

European Union Strategy for the Danube Region

(Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării)

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm2nd Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region, Bucharest

(Cel de-al doilea forum anual privind Strategia UE pentru regiunea Dunării, București)

Programul conferinței și webstreaming:

Primul raport privind implementarea strategiei (aprilie 2013)

Raport de evaluare privind valoarea adăugată a strategiilor macroregionale

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

Contacte:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); Mob (+32 4607 93310)


Side Bar