Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS SK SL BG RO HR

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 25.

A pénzeszközök hatékony felhasználása és a jó vezetés áll a napirend élén Johannes Hahn regionális politikai biztos és a Duna régió országainak bukaresti találkozóján

Európa dunai makrorégiójából 14 ország képviselteti magát október 28-án, hétfőn Bukarestben az idei Duna Fórumon. Az esemény házigazdái Johannes Hahn, az EU regionális politikáért felelős biztosa és Victor Ponta román miniszterelnök. A Fórum keretében arról folytatnak megbeszélést, miként tehető hatékonyabbá a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia a régió néhány legsürgetőbb kihívásának kezelése céljából – ilyen például az energiabiztonság és a szennyezés, a bűnözés, a hiányzó közlekedési összeköttetések, továbbá a versenyképesség hiánya és az elitelvándorlás.

A külügyminiszterek és regionális fejlesztési miniszterek, valamint Hahn biztos közösen tekintik át az elért eredményeket és az előttünk álló kihívásokat, értékelik az eddigi előrelépéseket és megvitatják a Duna régióra vonatkozó stratégia jövőbeni végrehajtását.

Az uniós tagállamok a találkozót megelőzően jóváhagyták az Európai Bizottság értékelő jelentését a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről. A jelentés kedvezően ítélte meg a makroregionális szemléletet: rámutatott, hogy új projektek, közös kezdeményezések és fontos hálózatok százai jelentek meg, amelyek a közös problémák megoldása érdekében összefogják az uniós és harmadik országokat. A jelentés ugyanakkor emlékeztette a kormányokat, hogy nagyobb politikai elkötelezettségre és jobb vezetésre van szükség, valamint a stratégiát valamennyi jelentős szakpolitikai területen prioritássá kell tenni.

A második alkalommal összehívott éves Duna Fórumot megelőzően Johannes Hahn, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa így nyilatkozott: „A Duna régióra vonatkozó stratégia az elindítása utáni két évben bebizonyította, hogy együttes erőfeszítéseinknek köszönhetően jóval nagyobb horderejű eredményeket tudunk elérni, mint ha a problémákat csupán nemzeti szinten igyekeznénk kezelni. Elégedett vagyok a Regensburgban tartott legutóbbi találkozónk óta elért eredményekkel. Mégis, ha tartós sikert szeretnénk elérni, akkor – ahogy azt az értékelő jelentés is hangsúlyozza – maguknak a régióknak kell nagyobb elkötelezettséget és felelősségvállalást tanúsítaniuk, és kellő erőforrások birtokában konkrét intézkedéseket hozniuk a Duna régió versenyképességének javítása érdekében. A tagállamoktól minden eddiginél több erőfeszítésre van szükség, hogy a közös kihívásokra közös megoldásokat találjunk.”

A találkozóval egyidejűleg a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó programokról zajló tárgyalások is fordulóponthoz értek. „Számítok a tagállamokra annak biztosításában, hogy a Duna régióra vonatkozó stratégiát megfelelően beágyazzák a 2014 és 2020 közötti regionális politika keretében megvalósuló új programokba csakúgy, mint a többi jelentős uniós, regionális és nemzeti politikai keretbe”, mondta Johannes Hahn.

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája 2011 áprilisában indult. A stratégia 9 uniós tagállamra (Németország, Ausztria, Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia és Horvátország) és 5 harmadik országra (Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Ukrajna és Moldova) terjed ki. Célja az európai uniós szakpolitikák összehangolása a Duna makrorégió teljes egészében, alapja pedig az az elképzelés, miszerint az egyes régiók előtt álló közös – környezetvédelmi, gazdasági vagy biztonsági – kihívásokat együttesen lehet a leghatékonyabban kezelni. A Duna régióra vonatkozó stratégia egyenrangú partnerként bevonja az EU szomszédos országait is, ennek köszönhetően a Nyugat-Balkán országai, Moldova és az ukrán régiók közelednek az Unióhoz.

A második alkalommal, Bukarestben megrendezett éves fórum a „Duna régió – erősebb együtt, erősebb a világban” címet kapta, és keretében a Duna régióbeli magánszféra, regionális vállalkozások, civil társadalom, tudományos körök, média, valamint a különböző döntéshozatali szintek több mint 800 képviselője találkozik. Az eseményre a román kormány és az Európai Bizottság közös szervezésében, október 28–29-én kerül sor. A 2014 júniusában harmadik ízben tartandó éves fórum házigazdája Bécs városa lesz.

Háttér

Példák a projektekre:

A Danube Shipwreck Removal projekt a hajóroncsok Dunából, a Szávából és a Tiszából történő kiemelésére irányul Szerbia, Románia és Bulgária területén, ezáltal javítva a hajózási és ökológiai feltételeket.

A Danube Region Business Forum több mint 300 kkv számára teremt fontos hálózatépítési platformot. Ösztönzi a vállalkozások közötti közvetlen találkozókat és támogatja a kapcsolatokat az olyan tudásszolgáltatókkal, mint például a kutatóintézetek és az egyetemek.

Megkezdődtek a munkálatok a Dunai Kutatási és Innovációs Alap létrehozására, amely összevonja a nemzeti és regionális alapokat, és a balti-tengeri régió BONUS programjának tapasztalataira épít.

A Danube Floodrisk projekt 8 Duna menti ország 19 intézménye között segíti elő az együttműködést, az adatbázisok megosztását és az árvíztérképek készítését. Az Európai árvíz-előrejelző rendszer (EFAS) kiegészítő munkát folytat.

További példák:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_strategy/projects_en.cfm#5

További információk:

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfmAz Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájának második alkalommal megrendezett éves fóruma Bukarestben

A konferencia programja és internetes közvetítése

A stratégia végrehajtásáról szóló első jelentés (2013. április)

A makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről szóló értékelő jelentés

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

Kapcsolattartók:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); (mobil: +32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); (mobil: +32 4607 93310)


Side Bar