Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU SK SL RO HR

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 октомври 2013 г.

Ефективното изразходване на средства и доброто лидерство на челно място в програмата на втория Дунавски форум в Букурещ

14 държави от европейския „макрорегион“ на река Дунав ще участват в тазгодишния Дунавски форум, започващ в понеделник, 28 октомври, в Букурещ. Домакини на проявата са комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан и министър-председателят на Румъния Виктор Понта. На форума ще бъде обсъдено как стратегията на ЕС за региона на река Дунав да се използва по-добре с цел справяне с някои от най-неотложните предизвикателства пред региона — енергийна сигурност и замърсяване, престъпност, липсващи транспортни връзки, ниска конкурентоспособност, изтичане на мозъци и др.

Министри на външните работи и на регионалното развитие заедно с комисар Хаан ще направят преглед на настоящите постижения и предизвикателства, ще оценят напредъка до момента и ще обсъдят бъдещото изпълнение на стратегията за региона на река Дунав.

Проявата ще се състои, след като неотдавна държавите от ЕС приеха доклада на Комисията за оценка на добавената стойност на макрорегионалните стратегии. В доклада макрорегионалният подход се оценява положително, като се изтъкват стотиците нови проекти, съвместни инициативи и важни мрежи, чрез които държавите от ЕС, както и страни извън Съюза, заедно решават общи проблеми. Също така обаче се напомня на правителствата за необходимостта от по-голяма политическа ангажираност и лидерство и от превръщането на стратегията в приоритет във всички свързани с нея области на политиката.

Преди 2-рия годишен Дунавски форум европейският комисар по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: В двете години след началото на изпълнението ѝ стратегията за региона на река Дунав показа, че като работим заедно, можем да постигнем много повече, отколкото ако се опитваме да са справим с проблемите единствено на национално равнище. Доволен съм от постигнатия напредък след последната ни среща в Регенсбург. Но, както се посочва в доклада, ако искаме да постигнем траен успех, се нуждаем от по-силна ангажираност и активно участие на самите региони, от конкретни дейности, подкрепени от достатъчно ресурси, за да се подобри конкурентоспособността на Дунавския регион. Повече от всякога държавите членки трябва да увеличат усилията си за намиране на общи решения на общите предизвикателства.

Дебатът също така съвпада с решаващ етап от преговорите за бъдещите програми за периода 2014 — 2020 г. Разчитам на държавите членки да се погрижат за подходящото включване на стратегията за региона на река Дунав в бъдещите програми в рамките на регионалната политика за 2014 — 2020 г., както и в други европейски, регионални и национални политики, добави комисар Хаан.

Изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав започна през април 2011 г. Тя включва 9 страни от ЕС (Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния и Хърватия) и 5 държави извън ЕС (Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова). Стратегията има за цел координация на политиките на Европейския съюз в Дунавския макрорегион, като се основава на идеята, че конкретни региони най-добре могат да се справят с общите предизвикателства — били те екологични, икономически или свързани със сигурността, като действат заедно. Равнопоставеното включване на съседни на ЕС държави в нея приближава в по-голяма степен страните от Западните Балкани, Молдова и регионите на Украйна до Съюза.

Вторият годишен форум в Букурещ „Дунавският регион — по-силни заедно, по-силни в света“ ще събере над 800 представители на частния сектор, регионалните предприятия, гражданското общество, академичната общност и медиите в Дунавския регион, както и множество политици. Проявата ще се състои на 28 — 29 октомври и е организирана съвместно от румънското правителство и Европейската комисия. Домакин на третия годишен форум ще бъде Виена (Австрия) през юни 2014 г.

Контекст

Примери за проекти:

Проектът за отстраняване на останки от кораби в реките Дунав, Сава и Тиса в Сърбия, Румъния и България има за цел подобряване на условията за корабоплаване и екологичните условия.

Бизнес форумът за региона на река Дунав е важна платформа за създаване на контакти за над 300 МСП. Чрез него се насърчават срещите между предприятия и се подкрепят връзките с доставчиците на знания, например научноизследователски институти и университети.

Започна работа по създаване на научноизследователски и иновационен фонд за региона на река Дунав чрез обединяване на национални и регионални средства и въз основа на опита, натрупан в рамките на програма BONUS в Балтийския регион.

Чрез проекта за защита от наводнения в региона на река Дунав се насърчават методи за сътрудничество между 19 институции в 8 страни от Дунавския регион, като се споделят бази данни и карти за районите, изложени на риск от наводнения. В рамките на Европейската система за информираност за наводнения (EFAS) се извършва допълнителна работа.

Други примери за проекти:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_strategy/projects_en.cfm#5

За повече информация:

Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfmВтори годишен форум за стратегията на ЕС за региона на река Дунав, Букурещ

Програма на конференцията и излъчване на живо по интернет

Първи доклад относно изпълнението на стратегията (април 2013 г.)

Доклад за оценка относно добавената стойност на макрорегионалните стратегии

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

За контакти:

Shirin Wheeler, тел: +32 2 296 65 65, моб.тел: +32 4607 66565

Annemarie Huber, тел: +32 2 299 33 10, моб.тел: +32 4607 93310


Side Bar