Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. oktobra 2013

Še dva dneva do začetka izvajanja direktive EU o pravici do tolmačenja in prevajanja

Le še dva dneva nas ločita do pomembnega koraka pri oblikovanju evropskega območja pravice. 27. oktobra se izteče rok, do katerega morajo države članice EU v svoje notranje pravo prenesti prvi pravni akt EU o pravicah osumljencev v kazenskih postopkih. Ta bo državljanom, ki so aretirani ali obdolženi kazenskega dejanja, na vseh sodiščih v EU zagotovil pravico do tolmačenja v njihov jezik, in sicer v celotnem kazenskem postopku, tudi pri pravnem svetovanju. Direktivo je leta 2010 predlagala Evropska komisija (IP/10/249), Svet in Evropski parlament pa sta jo sprejela v rekordnem času, v zgolj devetih mesecih (IP/10/1305).

„To je zgodovinski trenutek za pravico v Evropi: če so države članice spoštovale svoje pravne obveznosti, se bo začel izvajati prvi pravni akt o pravici državljanov do poštenega sojenja", je povedala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Uporabljati se bo začel prvi od treh predlogov Evropske komisije, ki bodo ljudem po vsej EU, tako doma kot v tujini, jamčili pravico do poštenega sojenja. Komisija tako izpolnjuje svojo obljubo v zvezi s krepitvijo pravic državljanov po vsej Evropi. Pričakujem, da so svoje delo opravile tudi države članice. Komisija bo kmalu poročala o tem, katere države članice so izpolnile svoje obveznosti. Tiste, ki jih niso, bomo brez obotavljanja postavili pred sramotilni steber – navsezadnje gre pri tej direktivi za samo bistvo državljanskih pravic.“

Ozadje

V Evropski uniji se vsako leto začne več kot osem milijonov kazenskih postopkov. Komisija je 9. marca 2010 sprejela prvega iz vrste ukrepov za določitev skupnih standardov EU v vseh kazenskih postopkih. Predlagala je pravila, na podlagi katerih bi morale države EU osumljencem zagotoviti celovite storitve tolmačenja in prevajanja (IP/10/249, MEMO/10/70). Predlog so nedolgo zatem potrdili Evropski parlament in države članice v Svetu (IP/10/1305). Države članice EU so imele namesto običajnega roka dveh let na voljo tri leta za prenos teh pravil, da bi se tako organom zagotovil potreben čas za prevod ustreznih informacij.

Direktiva o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih bo državljanom zagotovila pravico do zaslišanja, udeležbe na obravnavah in pravnega svetovanja v lastnem jeziku na vseh stopnjah kazenskega postopka ter na vseh sodiščih v EU. Komisija je bila nepopustljiva glede pravice do tolmačenja in prevajanja v celotnem kazenskem postopku, da bi se tako v celoti izpolnili standardi iz Evropske konvencije o človekovih pravicah, sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu in Listine o temeljnih pravicah.

Stroške prevajanja in tolmačenja bo morala kriti država članica in ne osumljenec. Brez minimalnih skupnih standardov, ki bodo zagotavljali pošteno sojenje, pravosodni organi ne bodo naklonjeni izročitvi oseb drugi državi zaradi sojenja. Ukrepi EU za boj proti kriminalu, kot je evropski nalog za prijetje, se tako morda ne bi izvajali v celoti.

Uzakonitev pravice do tolmačenja in prevajanja je bila prvi iz vrste ukrepov za zagotovitev poštenega sojenja, ki določajo skupne standarde EU v kazenskih postopkih. Tej direktivi sta sledili direktiva o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku, sprejeta leta 2012 (glej IP/12/575), in direktiva o pravici dostopa do odvetnika, sprejeta leta 2013 (IP/13/921). Komisija je odločena nadaljevati v skladu s svojim načrtom na tem področju pravosodja: po pričakovanjih bo še pred koncem leta 2013 predstavila predloge za dodaten sklop pravic državljanov v okviru poštenega sojenja.

Več informacij

Evropska komisija – pravica do poštenega sojenja:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar