Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 octombrie 2013

Ultima sută de metri: încă două zile până când legislația UE privind dreptul la traducere și interpretare va deveni realitate

Mai sunt două zile până când se va face un pas concret înspre realizarea unui spațiu european de justiție. La 27 octombrie va expira termenul prevăzut pentru punerea în aplicare de către statele membre a primului act legislativ al UE privind drepturile persoanelor suspectate în cadrul procedurilor penale. Actul respectiv al UE garantează cetățenilor care sunt arestați sau puși sub acuzare în cadrul unei proceduri penale dreptul la servicii de interpretare în propria lor limbă pe tot parcursul procedurilor penale, inclusiv atunci când beneficiază de consiliere juridică, precum și în fața oricărei instanțe din UE. Actul legislativ a fost propus de Comisia Europeană în 2010 (IP/10/249) și a fost adoptat de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri într-un timp record, de numai nouă luni (IP/10/1305).

„Acesta poate fi un moment istoric pentru justiția din Europa: primul act legislativ privind drepturile cetățenilor la un proces echitabil va deveni o realitate concretă - cu condiția ca statele membre să își onoreze obligațiile juridice”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție. „Aceasta este prima dintr-o serie de trei propuneri formulate de Comisia Europeană care va fi pusă în aplicare pentru a garanta dreptul la un proces echitabil pentru toți cetățenii, din întreaga UE, indiferent dacă se află în țara lor de origine sau în străinătate. Comisia își respectă promisiunea de a consolida drepturile cetățenilor de pe întreg teritoriul Europei. Mă aștept ca statele membre să își respecte, de asemenea, angajamentele asumate. În curând, Comisia Europeană va prezenta un raport cu privire la statele membre care și-au îndeplinit obligațiile și care nu. Nu ne vom sfii să denunțăm și să dezaprobăm - la urma urmei, acest act legislativ se referă la unul din drepturile fundamentale ale cetățenilor.”

Context

În fiecare an, în Uniunea Europeană, sunt pe rolul instanțelor peste 8 milioane de proceduri penale. La 9 martie 2010, Comisia Europeană a întreprins primele demersuri în cadrul unei serii de măsuri menite să instituie standarde comune la nivelul UE pentru toate procedurile penale. Comisia a propus norme care impun statelor membre ale UE obligația de a pune la dispoziția persoanelor suspectate servicii complete de interpretare și traducere (IP/10/249, MEMO/10/70). Propunerea a fost rapid aprobată de către Parlamentul European și de statele membre în cadrul Consiliului (IP/10/1305). Statele membre ale UE au avut un termen de trei ani pentru a adopta aceste norme, în locul termenului obișnuit de doi ani, astfel încât autoritățile să aibă timp suficient pentru a pune la dispoziție informații traduse.

Directiva privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale garantează dreptul cetățenilor de a fi interogați, de a participa la audieri și de a beneficia de asistență juridică în propria lor limbă, în orice stadiu al unei proceduri penale și în fața oricărei instanțe din UE. Comisia a insistat asupra dreptului la traducere și interpretare în toate etapele procedurilor penale pentru a garanta respectarea pe deplin a standardelor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a celor prevăzute de Carta drepturilor fundamentale.

Costurile de traducere și interpretare vor trebui suportate de statul membru, nu de către persoana suspectată. În lipsa unor standarde minime comune pentru a se asigura procese echitabile, autoritățile judiciare vor ezita să trimită persoana suspectată în fața instanței într-o altă țară. Drept urmare, măsurile UE de combatere a infracționalității, precum mandatul european de arestare, ar putea să nu fie aplicate pe deplin.

Dreptul la traducere și interpretare a fost primul drept dintr-o serie de măsuri privind dreptul la un proces echitabil, care vizează stabilirea unor standarde comune la nivelul UE în ceea ce privește cauzele penale. Acestui act legislativ i-a urmat o a doua directivă privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, adoptată în 2012 (a se vedea IP/12/575), precum și actul legislativ privind dreptul de a avea acces la un avocat, adoptat în 2013 (IP/13/921). Comisia va continua acțiunile din foaia de parcurs în acest domeniu al justiției, estimându-se că până la sfârșitul anului 2013 va formula propuneri pentru un alt set de drepturi la un proces echitabil pentru cetățeni.

Informații suplimentare

Comisia Europeană — dreptul la un proces echitabil:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru justiție al UE: http://ec.europa.eu/reding

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar