Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 oktober 2013

EU-richtlijn over het recht op tolk- en vertaaldiensten moet over twee dagen zijn omgezet

Op 27 oktober verstrijkt de termijn voor de omzetting van de eerste EU-richtlijn over de rechten van verdachten in strafprocedures. Daarmee wordt een concrete stap gezet in de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte. De wetgeving zorgt ervoor dat burgers die worden aangehouden of worden beschuldigd van strafbare feiten recht hebben op vertolking in hun eigen taal, ook van juridisch advies, voor alle rechtbanken in de EU en tijdens de hele strafprocedure. De wet werd door de Europese Commissie voorgesteld in 2010 (IP/10/249) en de goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad volgde slechts negen maanden later (IP/10/1305).

"De eerste wet die het recht van burgers op een eerlijk proces garandeert, wordt realiteit. Als alle lidstaten aan hun verplichtingen voldoen, wordt dit een historisch moment voor de rechtspleging in Europa", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "De Europese Commissie heeft drie voorstellen gepresenteerd om te garanderen dat alle EU-burgers recht hebben op een eerlijk proces, of dit nu plaatsvindt in hun eigen land of in een andere lidstaat. Dit voorstel is het eerste dat in werking treedt. Zoals beloofd zorgt de Europese Commissie ervoor dat de rechten van burgers in heel Europa worden versterkt. Ik reken erop dat ook de lidstaten hun beloften zullen waarmaken. De Europese Commissie zal daar binnenkort verslag over uitbrengen. We zullen er niet voor terugdeinzen de betrokken lidstaten openlijk terecht te wijzen – het gaat hier tenslotte om een essentieel recht van de burgers."

Achtergrond

In de Europese Unie worden jaarlijks meer dan 8 miljoen strafprocedures gevoerd. Op 9 maart 2010 heeft de Europese Commissie de eerste van een reeks maatregelen getroffen die tot gemeenschappelijke EU-normen in alle strafprocedures moeten leiden. Zij heeft regelgeving voorgesteld op grond waarvan EU-landen verdachten uitgebreide tolk- en vertaaldiensten moeten bieden (IP/10/249, MEMO/10/70). Het voorstel werd snel goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten van de Raad (IP/10/1305). De EU-lidstaten hebben drie jaar de tijd gehad om deze regels vast te stellen, in plaats van de gebruikelijke twee jaar. De autoriteiten hebben dus voldoende tijd gehad om voor vertaalde informatie te zorgen.

De richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures waarborgt het recht van de burgers om in elk stadium van een strafprocedure en voor elke strafrechter in de EU in hun eigen taal te worden gehoord, aan zittingen deel te nemen en juridisch advies te ontvangen. De Commissie heeft aangedrongen op de verlening van tolk- en vertaaldiensten tijdens de hele strafprocedure, om te verzekeren dat de normen die zijn vervat in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg en het Handvest van de grondrechten, volledig worden nageleefd.

De kosten van vertaling en vertolking moeten worden gedragen door de lidstaat, niet door de verdachte. Zonder gemeenschappelijke minimumnormen die een eerlijk proces garanderen, zullen rechterlijke instanties terughoudend zijn om iemand door te zenden voor berechting in een ander land. Zulks zou ertoe kunnen leiden dat EU-maatregelen voor misdaadbestrijding – zoals het Europees aanhoudingsbevel – niet ten volle worden toegepast.

De richtlijn die het recht op vertaling en vertolking garandeert, is de eerste van een reeks maatregelen die een eerlijk proces moeten waarborgen door gemeenschappelijke EU-normen voor strafprocessen vast te stellen. In 2012 volgde de goedkeuring van de richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures (IP/12/575) en in 2013 de richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat (IP/13/921). De Commissie zal haar stappenplan op dit gebied voortzetten door een aantal nieuwe rechten voor te stellen die burgers van een eerlijk proces moeten verzekeren. Naar verwachting zal dat gebeuren voor eind 2013.

Meer informatie

Europese Commissie – recht op een eerlijk proces: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar