Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. oktobrī

Finiša taisne — vēl divas dienas, un ES direktīva par tiesībām saņemt mutisku un rakstisku tulkojumu kļūs par realitāti

No konkrēta soļa Eiropas tiesiskuma telpas izveidē mūs šķir tikai divas dienas. 27. oktobrī beigsies dalībvalstīm noteiktais termiņš, lai īstenotu pirmo ES tiesību aktu par aizdomās turēto personu tiesībām kriminālprocesā. Šajā ES tiesību aktā arestētiem vai apsūdzētiem pilsoņiem ir garantētas tiesības saņemt mutisku tulkojumu savā dzimtajā valodā visās ES tiesās un visā kriminālprocesa laikā, tostarp juridiskajās konsultācijās. Tiesību aktu 2010. gadā ierosināja Eiropas Komisija (IP/10/249) un rekordīsā — tikai deviņu mēnešu — laikā pieņēma Eiropas Parlaments un Ministru Padome (IP/10/1305).

"Šis var būt vēsturisks brīdis Eiropas tiesas iestāžu sistēmai — pats pirmais tiesību akts par pilsoņu tiesībām uz taisnīgu tiesu kļūs par konkrētu realitāti, ja vien dalībvalstis pildīs savas juridiskās saistības", teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “No trim Eiropas Komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem, lai garantētu cilvēkiem tiesības uz taisnīgu tiesu visā ES neatkarīgi no tā, vai tie atrodas savā valstī vai ārzemēs, šis būs pirmais priekšlikums, kurš tiks īstenots. Komisija pilda savus solījumus nostiprināt iedzīvotāju tiesības visā Eiropā. Es ceru, ka to darīs arī dalībvalstis. Eiropas Komisija drīzumā sniegs ziņojumu par to, kā kura valsts ir paveikusi savu mājasdarbu. Mēs nekautrēsimies saukt vārdā un kaunināt — galu galā šis tiesību akts skar pilsoņu tiesību aizsardzības pašu dziļāko būtību.”

Priekšvēsture

Eiropas Savienībā katru gadu notiek vairāk nekā 8 miljoni kriminālprocesu. Komisija 2010. gada 9. martā veica pirmo no vairākiem pasākumiem, lai noteiktu vienotus ES standartus visiem kriminālprocesiem. Komisija ierosināja noteikumus, ar ko ES valstīm tiktu noteikts pienākums nodrošināt pilnīgus mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumus aizdomās turētajām personām (IP/10/249, MEMO/10/70). Eiropas Parlaments un dalībvalstis Padomē īsā laikā apstiprināja priekšlikumu (IP/10/1305). ES dalībvalstīm parasto divu gadu vietā tika doti trīs gadi, lai pieņemtu šos noteikumus un lai iestādēm tādējādi būtu laiks ieviest tulkoto informāciju.

Direktīva par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā garantē pilsoņu tiesības tikt iztaujātiem, piedalīties uzklausīšanā un saņemt juridiskas konsultācijas viņu dzimtajā valodā jebkurā kriminālprocesa posmā visās ES tiesās. Komisija uzstāja uz tiesībām saņemt rakstisku un mutisku tulkojumu visā kriminālprocesa laikā, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību standartiem, kas paredzēti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas Strasbūrā tiesu praksē, kā arī Pamattiesību hartai.

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas būs jāsedz dalībvalstij, nevis aizdomās turētajai personai. Trūkstot obligātiem vienotiem standartiem, lai nodrošinātu taisnīgu tiesvedību, tiesu iestādes nevēlēsies nosūtīt personas tiesāšanai citā valstī. Rezultātā ES pasākumus noziedzības apkarošanā, piemēram, Eiropas Apcietināšanas orderi, nevarēs pilnībā piemērot.

Tiesības saņemt rakstisku un mutisku tulkojumu ir pirmais solis uz priekšu taisnīgas tiesas jomā veicamo pasākumu kopuma ietvaros, lai izstrādātu vienotus ES standartus krimināllietās. Tiesību aktam sekoja otrā Direktīva par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā, kuru pieņēma 2012. gadā (skatīt IP/12/575), un Direktīva par tiesībām piekļūt advokātam, kuru pieņēma 2013. gadā (IP/13/921). Komisija ir apņēmusies turpināt iesākto plāna īstenošanu šajā tiesiskuma jomā, līdz 2013. gada beigām nākot klajā ar priekšlikumiem vēl citiem tiesību aktiem par pilsoņu tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Papildu informācija

Eiropas Komisija — tiesības uz taisnīgu tiesu: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

EK priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar