Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 25 d.

Paskutinis etapas: po dviejų dienų ES teisės aktas dėl teisės į vertimą raštu ir žodžiu taps tikrove

Iki konkretaus įvykio kuriant Europos teisingumo erdvę liko tik dvi dienos. Spalio 27 d. sueina terminas, iki kurio valstybės narės turi įgyvendinti pirmąjį ES teisės aktą dėl įtariamųjų teisių baudžiamajame procese. ES teisės aktais piliečiams, kurie yra suimti arba kaltinami padarę nusikaltimą, visuose teismuose užtikrinama teisė į vertimą žodžiu į jų kalbą per visą baudžiamąjį procesą, taip pat gaunant teisines konsultacijas. Šį teisės aktą 2010 m. pasiūlė Europos Komisija (IP/10/249), o Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba jį priėmė per rekordiškai trumpą laiką – devynis mėnesius (IP/10/1305).

„Tai gali būti istorinis teisingumo sistemos Europoje įvykis: jeigu valstybės narės laikysis savo teisinių įpareigojimų, įsigalios pirmasis istorijoje teisės aktas dėl piliečių teisių į teisingą teismo procesą, – kalbėjo Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga narė Viviane Reding.– Tai pirmasis iš galinčių įsigalioti trijų Europos Komisijos pasiūlytų teisės aktų, kuriais visoje ES piliečiams būtų užtikrinta teisė į teisingą teismo procesą, nesvarbu, ar bylos būtų nagrinėjamos jų šalyje, ar užsienyje. Komisija vykdo savo pažadus visoje Europoje ginti piliečių teises. Tikiuosi, kad valstybės narės taip pat įvykdys savo įsipareigojimus. Europos Komisija netrukus pateiks ataskaitą, kas įvykdė savo užduotis. Nepabijosime įvardyti ir sugėdinti nepažangiųjų – juk šis teisės aktas yra vienas svarbiausių užtikrinant piliečių teises.“

Pagrindiniai faktai

Kasmet Europos Sąjungoje vyksta per 8 milijonus baudžiamųjų procesų. 2010 m. kovo 9 d. Europos Komisija ėmėsi pirmosios iš daugelio priemonių bendriems ES reikalavimams baudžiamuosiuose procesuose nustatyti. Ji pateikė taisykles, kuriomis siūlo įpareigoti ES šalis teikti įtariamiesiems visapusiškas vertimo žodžiu ir raštu paslaugas (IP/10/249, MEMO/10/70). Šiam pasiūlymui greitai pritarė Europos Parlamentas ir valstybės narės Taryboje (IP/10/1305). ES valstybės narės šias taisykles turėjo priimti per trejus metus, o ne, kaip įprasta, per dvejus, kad valdžios institucijos turėtų laiko išversti informaciją.

Direktyva dėl teisės į vertimo žodžiui ir raštu paslaugas baudžiamajame procese garantuojama piliečių teisė būti apklausiamiems, dalyvauti posėdžiuose ir gauti teisines konsultacijas savo kalba bet kuriuo baudžiamojo proceso etapu, visuose ES teismuose. Komisijos nuomone, teisė į vertimą raštu ir žodžiu baudžiamajame procese yra nepaprastai svarbi siekiant užtikrinti visišką atitiktį Europos žmogaus teisių konvencijos reikalavimams, Žmogaus teisių teismo Strasbūre praktikai ir Pagrindinių teisių chartijai.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidas turės padengti valstybė narė, o ne įtariamasis. Teismų institucijos nebus linkusios asmens patraukti atsakomybėn kitoje šalyje, jeigu nebus minimalių bendrų standartų teisingam bylos nagrinėjimui užtikrinti, todėl ES kovos su nusikaltimais priemonės, kaip antai Europos arešto orderis, gali būti taikomos nevisapusiškai.

Teisė į vertimą raštu ir žodžiu buvo pirmoji iš daugelio teisingo teismo proceso užtikrinimo priemonių, kuriomis nustatomi bendri ES standartai baudžiamosiose bylose. Po šio teisės akto 2012 m. buvo priimta kita direktyva dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (žr. IP/12/575), o 2013 m. – direktyva dėl teisės turėti advokatą (IP/13/921). Komisija ketina toliau vykdyti veiksmų teisės srityje planą ir iki 2013 m. pabaigos pateikti pasiūlymų dėl kitų piliečiams garantuojamų teisių į teisingą teismo procesą.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Teisė į teisingą teismo procesą: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding svetainė: http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar