Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. lokakuuta 2013

Loppukiri: vielä 2 päivää aikaa ottaa käyttöön EU:n ehdottamat oikeudet käännöksiin ja tulkkaukseen

Seuraava välietappi Euroopan oikeusalueen luomisessa on enää kahden päivän päässä. Jäsenvaltioiden pitäisi saattaa ensimmäinen rikoksesta epäiltyjen oikeuksia koskeva EU:n direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 27. lokakuuta. Direktiivillä taataan rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen unionin kansalaisten oikeus omakieliseen tulkkaukseen ja oikeudelliseen neuvontaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä kaikissa EU:n tuomioistuimissa. Euroopan komissio esitti direktiiviehdotuksen vuonna 2010 (IP/10/249), ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen ennätysajassa, vain yhdeksässä kuukaudessa (IP/10/1305).

"Tästä voi tulla historiallinen hetki oikeusasioiden alalla Euroopassa: ensimmäisestä kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevasta EU:n säädöksestä on tulossa käytännön todellisuutta – kunhan jäsenvaltiot täyttävät lainmukaiset velvollisuutensa," sanoi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. "Nyt on tulossa voimaan ensimmäinen komission kolmesta ehdotuksesta, joilla pyritään takaamaan kansalaisille oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kaikkialla EU:ssa, riippumatta siitä, ovatko he kotimaassaan vai toisessa jäsenvaltiossa. Komissio lunastaa lupauksensa kansalaisten oikeuksien vahvistamisesta kaikkialla Euroopassa. Odotan, että myös jäsenvaltiot tekevät oman osuutensa. Komissio kertoo pian, mitkä jäsenvaltiot ovat hoitaneet asiansa kuntoon. Emme myöskään epäröi mainita nimeltä niitä, jotka ovat laiminlyöneet velvollisuutensa – onhan kyse kansalaisten keskeisistä oikeuksista," Reding varoitti.

Tausta

EU:ssa käynnistetään joka vuosi yli 8 miljoonaa rikosoikeudenkäyntimenettelyä. Euroopan komissio otti 9. maaliskuuta 2010 ensimmäisen askeleen kohti EU:n yhteisten normien käyttöönottoa rikosasioissa tekemällä ehdotuksen säännöistä, joilla EU-maat velvoitetaan tarjoamaan rikoksesta epäillyille täydet tulkkaus- ja käännöspalvelut (IP/10/249, MEMO/10/70). Euroopan parlamentti ja neuvostoon kokoontuneet jäsenvaltiot hyväksyivät ehdotuksen nopeasti (IP/10/1305). EU:n jäsenvaltioilla on ollut kolme vuotta aikaa panna nämä säännöt täytäntöön. Yleensä tähän varataan kaksi vuotta, mutta nyt haluttiin varmistaa, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa huolehtia tarvittavista käännöksistä.

Direktiivi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä takaa kansalaisille oikeuden tulla kuulustelluksi, osallistua oikeudenistuntoihin ja saada oikeudellista neuvontaa omalla äidinkielellään rikosoikeudenkäyntimenettelyn kaikissa vaiheissa kaikissa EU:n tuomioistuimissa. Komissio vaati näitä oikeuksia koskevaa säädöstä, jotta voitaisiin varmistaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Strasbourgissa toimivan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ja EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettuja normeja noudatetaan aukottomasti.

Käännös- ja tulkkauskulut maksaa oikeudenkäyntijäsenvaltio, ei epäilty. Koska EU:ssa ei ole ollut yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, joilla taattaisiin oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus, oikeusviranomaiset eivät ole mielellään lähettäneet epäiltyjä toiseen jäsenmaahan. Tämän seurauksena EU:n toimet rikollisuuden torjumiseksi, esimerkiksi eurooppalainen pidätysmääräys, eivät ole niin tehokkaita kuin ne voisivat olla.

Oikeutta käännöksiin ja tulkkaukseen koskeva direktiivi on ensimmäinen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevista toimenpiteistä, joiden avulla on tarkoitus ottaa käyttöön yhteiset EU:n normit rikosasioissa. Sen jälkeen on hyväksytty vuonna 2012 toinen direktiiviehdotus oikeudesta tiedonsaantiin rikosoikeudenkäyntimenettelyissä (ks. IP/12/575) ja vuonna 2013 kolmas direktiiviehdotus oikeudesta asianajajaan (IP/13/921). Komissio jatkaa työtään tällä saralla antamalla uusia ehdotuksia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamiseksi kansalaisille vielä ennen vuoden 2013 loppua.

Lisätietoja

Euroopan komissio — oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @Vivianeredingeu

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar