Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2013

Η Τελική Ευθεία: απομένουν δύο ακόμη ημέρες προτού αποτελέσει χειροπιαστή πραγματικότητα για τη νομοθεσία της ΕΕ το δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνείας

Μόλις δύο ημέρες μας χωρίζουν από το συγκεκριμένο βήμα που θα οδηγήσει στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης. Στις 27 Οκτωβρίου θα λήξει η προθεσμία μέσα στην οποία τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν την πρωτόλεια νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των υπόπτων στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών. Το δίκαιο της ΕΕ εγγυάται στους πολίτες οι οποίοι συλλαμβάνονται ή κατηγορούνται για κάποια εγκληματική πράξη το δικαίωμα να έχουν διερμηνεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, στη μητρική τους γλώσσα και σε όλα τα δικαστήρια της ΕΕ, μεταξύ άλλων και όταν τους παρέχονται νομικές συμβουλές. Ο νόμος προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 (IP/10/249) και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών σε χρόνο ρεκόρ μόλις εννέα μηνών (IP/10/1305).

«Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει ιστορική στιγμή για τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη: η πρώτη νομοθεσία που έχει ποτέ θεσπισθεί σχετικά με δικαιώματα που διασφαλίζουν στους πολίτες τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης θα αποτελέσει απτή πραγματικότητα - εάν τα κράτη μέλη ανταποκριθούν στις νομικές τους υποχρεώσεις», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης. «Πρόκειται για την πρώτη πρόταση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις τρεις προτάσεις που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατοχύρωση του δικαιώματος δίκαιης δίκης για τα άτομα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό. Η Επιτροπή τηρεί τις υποσχέσεις της να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών σε κάθε σημείο της Ευρώπης. Προσδοκώ ότι και τα κράτη μέλη θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα έκθεση σχετικά με το ποιος συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του. Δεν θα αποποιηθεί τις ευθύνες της να κατονομάσει και να στηλιτεύσει όσους τήρησαν επονείδιστη στάση - άλλωστε, η νομοθεσία αυτή θίγει τον βασικό πυρήνα που βρίσκεται στο επίκεντρο των δικαιωμάτων των πολιτών.»

Ιστορικό

Πάνω από 8 εκατομμύρια ποινικές διαδικασίες απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Στις 9 Μαρτίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το πρώτο βήμα στην πορεία της έγκρισης σειράς μέτρων για τη θέσπιση κοινών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ σε όλες τις ποινικές διαδικασίες. Η Επιτροπή πρότεινε κανόνες που θα υποχρεώνουν τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στους υπόπτους (IP/10/249, MEMO/10/70). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν γρήγορα σε συμφωνία επί της πρότασης στο πλαίσιο του Συμβουλίου (IP/10/1305). Τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν τρία χρόνια στη διάθεσή τους για να εγκρίνουν τους κανόνες αυτούς, αντί των δύο ετών που συνηθίζεται, ώστε να δοθεί στις εθνικές αρχές ο χρόνος να μεριμνήσουν για τη δημιουργία των μεταφρασμένων πληροφοριών.

Η οδηγία σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία εγγυάται το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλλονται σε εξέταση, να συμμετέχουν στις ακροαματικές διαδικασίες και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές στη μητρική τους γλώσσα σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε όλα τα δικαστήρια της ΕΕ. Η Επιτροπή επέμεινε στο ζήτημα των δικαιωμάτων μετάφρασης και διερμηνείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, καθώς και με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Το κόστος μετάφρασης και διερμηνείας θα πρέπει να το επωμίζεται το κράτος μέλος, και όχι ο ύποπτος. Χωρίς ελάχιστα κοινά πρότυπα για την εξασφάλιση δίκαιης δίκης, οι δικαστικές αρχές θα διστάζουν να παραπέμψουν κάποιον για να δικαστεί σε άλλη χώρα. Κατά συνέπεια, τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος - όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης - μπορεί να μην εφαρμόζονται πλήρως.

Το δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνεία ήταν το πρώτο από σειρά μέτρων για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης, σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση κοινών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ στις ποινικές υποθέσεις. Το νόμο ακολούθησε η δεύτερη οδηγία για το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, η οποία εγκρίθηκε το 2012 (βλ. IP/12/575) και το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, που εγκρίθηκε το 2013 (IP/13/921). Η Επιτροπή θα συνεχίσει στο δρόμο του χάρτη πορείας της στον εν λόγω τομέα της δικαιοσύνης με τις προτάσεις για μια άλλη δέσμη δικαιωμάτων δίκαιης δίκης για τους πολίτες να αναμένονται πριν από τα τέλη του 2013.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar