Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. oktober 2013

Sidste etape: Om to dage vil EU-lov om ret til tolke- og oversættelsesbistand blive en realitet

Om bare to dage bliver der taget et konkret skridt i retningen af et europæisk retsområde. Medlemslandenes frist for at gennemføre den første EU-lov om mistænktes rettigheder i straffesager udløber den 27. oktober. Loven skal sikre, at borgere, der er blevet arresteret eller anklaget for en forbrydelse, har ret til at få tolkning til deres eget sprog ved alle domstole i EU under hele sagens forløb - også når de modtager juridisk bistand. Loven blev foreslået af Europa-Kommissionen i 2010 (IP/10/249) og vedtaget af Europa-Parlamentet og Ministerrådet på rekordtid - bare ni måneder (IP/10/1305).

"Dette kan blive et historisk øjeblik for retfærdighed i Europa. Den første lov nogensinde om borgernes ret til en retfærdig rettergang vil blive en realitet – hvis altså medlemslandene kan leve op til deres retlige forpligtelser," siger næstformand for Europa-Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Denne lov er den første, der bliver taget i anvendelse ud af tre forslag fra Europa-Kommissionen om garanti for retfærdig rettergang for personer overalt i EU, uanset om de er hjemme eller i udlandet. Kommissionen lever op til sit løfte om at styrke borgernes rettigheder overalt i Europa. Jeg forventer, at medlemslandene gør det samme. Europa-Kommissionen vil snarest give en melding om, hvem der har lavet deres hjemmearbejde. Vi vil ikke holde os tilbage med at udpege dem, der ikke har – denne lov er trods alt afgørende for borgernes rettigheder.

Baggrund

Hvert år er der over otte millioner straffesager i EU. Den 9. marts 2010 tog Europa-Kommissionen det første skridt i en række tiltag, der skal sætte fælles EU-standarder i straffesager. Kommissionen fremlagde forslag til regler, som vil forpligte EU-landene til at give mistænkte fuld ret til tolke- og oversættelsesbistand (IP/10/249, MEMO/10/70) og forslaget blev hurtigt godkendt af Europa-Parlamentet og medlemslandene i Rådet (IP/10/1305). For at give medlemslandene tid til at få foretaget de nødvendige oversættelser, har de fået tre år til at få indført disse regler i stedet for de sædvanlige to år.

Direktivet om retten til tolke- og oversættelsesbistand i straffesager giver EU-borgerne ret til at blive afhørt, deltage i høringer og modtage juridisk bistand på deres eget sprog under hele straffesagen ved enhver domstol i EU. Kommissionen har stået fast på retten til tolke- og oversættelsesbistand under hele straffesagens forløb for at sikre fuld overholdelse af de standarder, der er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention og på grundlag af retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, samt chartret om grundlæggende rettigheder.

Udgifterne til tolke- og oversættelsesbistand skal dækkes af medlemslandene og ikke af den mistænkte. Uden sådanne fælles minimumsstandarder for en retfærdig rettergang vil justitsmyndighederne være tilbageholdende med at udlevere nogen til en retssag i et andet land. Og det kan resultere i, at de foranstaltninger, EU har truffet for at bekæmpe kriminalitet – f.eks. den europæiske arrestordre – ikke får deres fulde virkning.

Retten til tolke- og oversættelsesbistand er den første i en række af foranstaltninger, der skal fastsætte fælles EU-standarder i straffesager. Loven blev efterfulgt af et andet direktiv om retten til information under straffesager, som blev vedtaget i 2012 (se IP/12/575), og retten til at få adgang til advokatbistand, vedtaget i 2013 (IP/13/921). Med endnu flere forslag til retfærdig rettergang for borgere, vil Kommissionen fortsætte sin køreplan mod et europæisk retsligt område. De nye forslag forventes klar inden udgangen af 2013.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – retfærdig rettergang :

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender: http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar