Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. října 2013

Další krok v boji za práva občanů: Za dva dny vstupuje v platnost právní předpis EU garantující právo na překlad a tlumočení

Za dva dny se uskuteční další konkrétní krok k naplnění ideje evropského prostoru práva. Dne 27. října vyprší lhůta, ve které mají členské státy provést první evropský předpis týkající se práv podezřelých osob v trestním řízení. Zákon u všech soudů v EU zaručuje občanům zatčeným či obviněným z trestného činu právo na tlumočení do jejich jazyka během trestního řízení, i při poskytování právní poradenství. Předpis navrhla Evropská komise v roce 2010 (IP/10/249). Poté jej v rekordním čase – za pouhých devět měsíců – přijaly Evropský parlament a Rada ministrů (IP/10/1305).

„Jedná o historický moment v evropské justici. Pokud členské státy dostojí svým právním závazkům, bude do praxe bude uveden první předpis týkající se práv občanů na spravedlivý proces,“ uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka pro oblast spravedlnosti Viviane Redingová. „Toto je první ze tří návrhů Evropské komise, kterými chceme občanům v celé EU zajistit právo na spravedlivý soudní proces, ať už se nacházejí ve své vlastní zemi nebo v zahraničí. Komise tímto také plní svůj dlouhodobý slib, že v celé Evropě posílí práva občanů. Doufám, že svůj závazek splní také členské státy. Komise brzy podá zprávu o výsledcích. Vůči těm, kteří závazek nesplní, budeme velmi adresní – jde zde koneckonců o klíčovou oblast občanských práv.“

Souvislosti

V Evropské unii ročně probíhá více než 8 milionů trestních řízení. První krok ze souboru opatření, jejichž cílem je stanovit společné standardy EU pro veškerá trestní řízení, učinila Komise dne 9. března. Navrhla pravidla, která ukládají zemím EU povinnost poskytovat podezřelým osobám kompletní tlumočnické a překladatelské služby (IP/10/249, MEMO/10/70). Návrh byl promptně schválen Evropským parlamentem a zástupci členských států v Radě (IP/10/1305). Aby měly orgány členských států dostatek času na zajištění příslušných informací, měly členské státy Unie na provedení předpisu tři roky namísto obvyklých dvou.

Směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení zaručí občanům ve všech fázích trestního řízení právo na výslech, na účast na slyšeních a na právní poradenství v jejich vlastním jazyce, a to u všech soudů v EU. Komise trvala na poskytování překladu a tlumočení v trestním řízení jako na klíčovém prvku pro zajištění úplného souladu s ustanoveními Evropské úmluvy o lidských právech a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, jakož i s Listinou základních práv.

Náklady na překlad a tlumočení půjdou k tíži členského státu, nikoliv podezřelého. Bez minimálních společných standardů zajišťujících spravedlivé řízení se budou soudní orgány jinak zdráhat poslat někoho před soud v jiné zemi. V důsledku toho by pak nebylo možné plně uplatnit nástroje EU zaměřené na potírání trestné činnosti, například evropský zatýkací rozkaz.

Právo na překlad a tlumočení je prvním krokem ze série opatření, která posilují právo na spravedlivý proces a která by měla nastavit společné standardy EU v trestních věcech. Právní předpis byl předložen po přijetí druhé směrnice o právu na informace v trestním řízení v roce 2012 (viz IP/12/575) a směrnice o právu na přístup k obhájci přijaté v roce 2013 (IP/13/921). Komise je odhodlána ve svém plánu v této oblasti justice pokračovat a předložit další soubory návrhů, jež právo občanů na spravedlivý soudní proces ještě posílí. Očekávají se do konce roku 2013.

Další informace

Evropská komise – právo na spravedlivý soudní proces:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové: http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar