Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. oktobra 2013

Dogovor o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo: naložba v trajnostno prihodnost

Evropska komisija je pozdravila današnje glasovanje Evropskega parlamenta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 2014–2020. To glasovanje je ključni korak za sklenitev političnega dogovora do konca leta, kar bi pomenilo, da bi sklad lahko začel delovati z januarjem 2014.

Komisija z zadovoljstvom ugotavlja, da je Parlament zavrnil državno pomoč za izgradnjo plovil in državam članicam določil jasne omejitve zneskov javnega financiranja ribiških flot.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je pozdravila izid glasovanja: „Zadovoljna sem s končnim izidom glasovanja. Zlasti pozdravljam odločitev o zavrnitvi uporabe denarja davkoplačevalcev EU za izgradnjo novih ribiških plovil in omejitvi sredstev, ki jih države članice lahko porabijo za ribiške flote. To bo ESRP omogočilo, da se osredotoči na financiranje projektov, ki spodbujajo trajnostno prihodnost ribiške industrije in obalnih skupnosti. Pozdravljam tudi odločitev Parlamenta, da bi morali biti vsi deležniki upravičeni do podpore, ki bi prispevala k njihovi udeležbi v svetovalnih svetih.“

ESRP bo podpiral izvajanje pred kratkim sprejete reforme skupne ribiške politike, zlasti obnovo staležev rib, zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje in postopno odpravo potratnih zavržkov. Povečal bo vlaganje v mali ribolov in akvakulturo kot vira za prihodnjo rast ter podpiral izboljšanje zbiranja ribolovnih podatkov, da bodo odločitve lahko temeljile na trdnih dokazih. Sklad bo povečal tudi podporo EU programom nadzora ribištva, da se zagotovi upoštevanje in spoštovanje pravil o odgovornem in trajnostnem ribolovu.

ESRP bo sofinanciral projekte vzporedno z nacionalnim financiranjem držav članic, ki bodo prejele svoj delež iz celotnega proračuna. Države članice bodo pripravile operativni program, v katerem bodo navedle, kako nameravajo porabiti tako dodeljena sredstva, po odobritvi s strani Komisije pa se bodo nacionalni organi odločili, katere projekte želijo podpreti.

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar