Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. októbra 2013

Dohoda o Európskom námornom a rybárskom fonde: investícia do trvalo udržateľnej budúcnosti

Európska komisia uvítala dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu o Európskom námornom a rybárskom fonde (EMFF) na obdobie 2014 – 2020. Toto hlasovanie je totiž kľúčovým krokom k dosiahnutiu politickej dohody ešte do konca roka, čo by umožnilo zavedenie fondu od januára 2014.

Komisia s potešením prijala fakt, že Európsky parlament odmietol pomoc z verejných prostriedkov na konštrukciu plavidiel a stanovil jasné limity pre výšku verejných financií, ktoré môžu členské štáty minúť na svoje flotily.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová je s výsledkom hlasovania spokojná: „Celkový výsledok hlasovania ma potešil. Vítam najmä rozhodnutie o odmietnutí použitia peňazí európskych daňových poplatníkov na výstavbu nových rybárskych lodí a o obmedzení výšky finančných prostriedkov, ktoré môžu členské štáty použiť na rybárske flotily. Vďaka tomu sa EMFF bude môcť sústrediť na financovanie projektov, ktoré podporujú dlhodobo udržateľnú budúcnosť rybárskeho priemyslu a pobrežných komunít. Rovnako ma teší, že Parlament rozhodol o tom, aby z podpory profitovali všetky zainteresované strany, čo prispeje k ich účasti v poradných výboroch.“

EMFF bude podporovať zavedenie nedávno prijatej reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva, a to najmä v oblasti obnovenia niektorých populácií rýb, zmierňovania vplyvu rybolovu na morské prostredie a postupného odstránenia nehospodárneho odhadzovania úlovkov. Takisto zvýši investície do maloobjemového rybolovu a akvakultúry ako zdrojov budúceho rastu a podporí skvalitnenie zberu údajov v oblasti rybného hospodárstva s cieľom umožniť prijímanie rozhodnutí na základe podložených dôkazov. Fond okrem toho zintenzívni podporu, ktorú EÚ poskytuje programom kontroly rybolovu, aby sa zabezpečilo rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel zodpovedného a dlhodobo udržateľného rybolovu.

EMFF sa bude popri vnútroštátnych zdrojoch financovania podieľať na spolufinancovaní projektov, pričom každý členský štát dostane určitý podiel z celkového rozpočtu. Členské štáty najskôr vypracujú operačný program, v ktorom uvedú, ako plánujú takto pridelené finančné prostriedky použiť, a po schválení Komisiou rozhodnú národné orgány o tom, ktoré projekty podporia.

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 2421)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 0567)


Side Bar