Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 oktober 2013

Akkoord over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij: investeren in een duurzame toekomst

De Europese Commissie is ingenomen met de stemming van vandaag in het Europees Parlement over het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor de periode 2014-2020 (EFMZV). Deze stemming is een cruciale stap om aan het einde van het jaar tot een politiek akkoord te komen, waardoor het Fonds met ingang van januari 2014 operationeel zou kunnen worden.

De Commissie constateert met genoegen dat het Europees Parlement overheidssteun voor de bouw van vaartuigen heeft afgewezen en duidelijke grenzen heeft gesteld aan de overheidsmiddelen die de lidstaten aan hun vloten mogen besteden.

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij Maria Damanaki is tevreden over het resultaat van de stemming: "Ik ben verheugd over het algemene resultaat van de stemming. Ik ben vooral verheugd dat enerzijds is besloten te weigeren geld van de belastingbetaler te gebruiken voor de bouw van nieuwe vissersvaartuigen en anderzijds een bovengrens te stellen aan de middelen die de lidstaten aan hun vissersvloten mogen besteden. Hierdoor zal het EFMZV zich kunnen concentreren op de financiering van projecten die een stimulans zijn voor een duurzame toekomst voor de visserijsector en de kustgemeenschappen. Ik verheug mij er ook over dat het Parlement heeft besloten dat alle belanghebbenden steun moeten kunnen krijgen als bijdrage voor hun deelname aan adviesraden."

Het EFMZV zal steun verlenen voor de uitvoering van de onlangs goedgekeurde hervorming van het GVB, met name het herstel van visbestanden, het beperken van de impact van de visserij op het mariene milieu en het geleidelijk uitbannen van verspillende teruggooipraktijken. Het fonds zal leiden tot meer investeringen in de kleinschalige visserij en aquacultuur als bronnen van toekomstige groei en zal het verzamelen van gegevens over de visserij helpen verbeteren, waardoor de besluitvorming op solide informatie kan worden gebaseerd. Het fonds zal ook meer EU-steun aan de visserijcontroleprogramma’s toekennen om ervoor te zorgen dat de regels met betrekking tot een verantwoorde en duurzame visserij worden nageleefd.

Het EFMZV zal, in samenhang met nationale financieringsstromen, voor cofinanciering van projecten zorgen en elke lidstaat zal een deel van het totale budget krijgen. De lidstaten zullen een operationeel programma opstellen waarin zij aangeven hoe zij van plan zijn het aldus toegewezen geld uit te geven en, na goedkeuring van dit programma door de Commissie, zullen de nationale autoriteiten beslissen welke projecten zij wensen te steunen.

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar