Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 23 d.

Susitarimas dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo – investicijos į tvarią ateitį

Europos Komisija palankiai įvertino šiandieninį Europos Parlamento balsavimą dėl 2014-2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Šis balsavimas yra esminis žingsnis užtikrinant, kad iki šių metų pabaigos būtų sudarytas politinis susitarimas, dėl kurio nuo 2014 m. sausio mėn. būtų galima pradėti fondo veiklą.

Komisija džiaugiasi matydama, kad Europos Parlamentas atmetė valstybės pagalbos laivų statybai galimybę ir nustatė aiškias viešųjų lėšų, kurias valstybės narės gali skirti laivynams, ribas.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki palankiai įvertino balsavimo rezultatus: „Džiaugiuosi bendru balsavimo rezultatu. Visų pirma palankiai vertinu sprendimą neleisti ES mokesčių mokėtojų lėšų naujų žvejybos laivų statybai ir apriboti lėšas, kurias valstybės narės gali skirti žvejybos laivynams. EJRŽF galės daugiausiai finansuoti tuos projektus, kuriais skatinama tvari žuvininkystės pramonės ir pakrančių bendruomenių ateitis. Taip pat džiaugiuosi Parlamento sprendimu, kad visos suinteresuotosios šalys turėtų turėti galimybę naudotis parama joms ir dalyvauti patariamosiose tarybose“

EJRŽF padės įgyvendinti neseniai priimtą bendros žuvininkystės politikos reformą, visų pirma atkurti žuvų išteklius, mažinti žuvininkystės poveikį jūrų aplinkai ir laipsniškai mažinti netausų priegaudos išmetimą į jūrą. Jis didins investicijas į nedidelio masto žuvininkystę ir akvakultūrą, kaip į būsimo ekonomikos augimo šaltinius, ir padės gerinti žuvininkystės duomenų rinkimą, kad sprendimai galėtų būti priimami remiantis patikimais faktais. Fondo lėšomis taip pat bus didinama ES parama žuvininkystės kontrolės programoms siekiant užtikrinti, būtų laikomasi atsakingos ir tausios žvejybos taisyklių.

Projektai bus bendrai finansuojami EJRŽF ir nacionalinėmis lėšomis, kiekvienai valstybei narei bus skirta atitinkama bendro biudžeto dalis. Valstybės narės parengs veiklos programą, nurodydamos, kaip jos ketina panaudoti skirtas lėšas, o nacionalinės valdžios institucijos, patvirtinus Komisijai, spręs, kokius projektus jos pageidauja remti.

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar