Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 23. listopada 2013.

Dogovor o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo: ulaganje u održivu budućnost

Europska Komisija pozdravila je rezultate današnjeg glasovanja u Europskom parlamentu o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za razdoblje 2014. – 2020. Ovim je glasovanjem napravljen ključan korak ka postizanju političkog dogovora do kraja godine kako bi fond bio dostupan od siječnja 2014.

Komisija je sa zadovoljstvom primila vijest da je Europski parlament odbio državnu potporu za izgradnju brodova i jasno ograničio iznose javnih sredstava koje države članice smiju potrošiti na svoje flote.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki pozdravila je rezultat glasovanja sljedećim riječima: „Zadovoljna sam konačnim ishodom glasovanja. Osobito pozdravljam odluku o netrošenju novca poreznih obveznika EU-a na izgradnju novih ribarskih brodova te o ograničenju sredstava koje države članice smiju potrošiti na ribarske flote. To će omogućiti da se iz EFPR-a u prvom redu financiraju projekti kojima se potiče održiva budućnost ribarske industrije i priobalnih područja. Pozdravljam i odluku Parlamenta da bi svi dionici trebali moći računati na potporu koja će pridonijeti njihovoj suradnji u savjetodavnim vijećima."

Iz EFPR-a će se financirati i provedba nedavno donesene reforme ZRP-a, osobito obnova ribljih stokova, smanjivanje utjecaja ribolova na morski okoliš i postupno napuštanje štetnih praksi odbacivanja ulova. Povećat će se ulaganja u mali ribolov i akvakulturu kao izvore budućeg rasta te poduprijeti poboljšanja pri prikupljanju podataka o ribolovu kako bi se mogle donositi dobro utemeljene odluke. U okviru fonda povećat će se i potpora EU-a programima nadzora nad ribarstvom čija je svrha osigurati postupanje u skladu s pravilima o odgovornom i održivom ribolovu.

Osim toga, iz EFPR-a će se sufinancirati projekti koji se financiraju iz nacionalnih izvora pri čemu će svakoj državi članici biti dodijeljen dio ukupnih sredstava. Države članice izradit će operativni program u kojem će navesti na što namjeravaju potrošiti sredstva namijenjena toj svrsi, a nakon što Komisija odobri sredstva, nacionalna će tijela odlučiti koje projekte žele poduprijeti.

Osobe za kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar