Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 23. lokakuuta 2013

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto:
investointeja kestävään tulevaisuuteen

Euroopan komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin tänään tekemään äänestykseen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) vuosiksi 2014–2020. Tämä äänestys on ratkaiseva etappi poliittisen sopimuksen turvaamiseksi vuoden loppuun mennessä, jolloin rahasto olisi toimintavalmis tammikuusta 2014.

Komissio on hyvillään siitä, ettei Euroopan parlamentti hyväksynyt julkista tukea alusten rakentamiseen ja että se asetti selkeät rajat julkisten varojen käytölle aluskannan rahoittamiseen jäsenvaltioissa.

Euroopan meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki pitää äänestystulosta myönteisenä: "Erityisesti pidän päätöksestä hylätä EU:n veronmaksajien rahojen käyttö uusien kalastusalusten rakentamiseen ja asettaa rajat julkisten varojen käytölle kalastusaluksiin. Näin EMKR voi keskittyä rahoittamaan hankkeita, joilla edistetään kalastusalan ja rannikkoyhteisöjen kestävää tulevaisuutta. Mieluinen on myös parlamentin kanta siitä, että kaikkien sidosryhmien olisi voitava hyötyä tuesta, jolla edistettäisiin niiden osallistumista neuvoa-antavien toimikuntien toimintaan.”

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuetaan hiljattain uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) toteuttamista, erityisesti kalakantojen elvyttämistä, kalastuksesta meriympäristöön aiheutuvien vaikutusten vähentämistä ja saaliiden poisheittämiseen liittyvien haitallisten käytänteiden asteittaista hävittämistä. EMKR lisää investointeja pienimuotoiseen kalastukseen ja vesiviljelyyn tulevan kasvun lähteinä ja tukee kalastusalan tietojen keruun parantamista, jotta päätökset voisivat perustua horjumattomaan näyttöön. Rahastosta lisätään myös EU:n tukea kalastusalan valvontaohjelmiin, joilla varmistetaan, että vastuullista ja kestävää kalastusta koskevia sääntöjä noudatetaan.

EMKR rahoittaa hankkeita kansallisten rahoituslähteiden kanssa, ja kukin jäsenvaltio saa osuutensa kokonaistalousarviosta. Jäsenvaltioiden on laadittava toimenpideohjelmat, joissa täsmennetään, miten ne aikovat käyttää niille osoitetut varat. Kun komissio on hyväksynyt nämä ohjelmat, kansalliset viranomaiset päättävät, mitä hankkeita ne tukevat.

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar