Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 октомври 2013 г.

Европейски фонд за морско дело и рибарство: инвестиране в устойчиво бъдеще

Европейската комисия приветства гласуването в Европейския парламент днес за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за 2014-2020 г. Гласуването е важен етап от усилията за постигане на политическо споразумение до края на годината, което ще позволи на фонда да започне да действа от януари 2014 г.

Комисията със задоволство отбелязва, че Европейският парламент отхвърли държавните помощи за строеж на плавателни съдове и определи ясни граници за допустимите размери на публично финансиране, което всяка държава от ЕС може да отделя за своя флот.

Европейският комисар в областта на морското дело и рибарството Мария Даманаки заяви: Доволна съм от резултата от гласуването като цяло. По-конкретно, приветствам решението да не се харчат парите на европейските данъкоплатци за строене на нови риболовни съдове и решението да се ограничат средствата, които всяка държава от ЕС може да изразходва за своя риболовен флот. Това ще позволи чрез ЕФМДР да се финансират предимно проекти, стимулиращи изграждането на устойчиво бъдеще на риболовната индустрия и крайбрежните общности. Приветствам също решението на Парламента всички заинтересовани лица да могат да се ползват от помощ за участие в консултативни съвети.

ЕФМДР ще подпомага прилагането на неотдавна приетата реформа на общата политика в областта на рибарството, особено по отношение на възстановяването на рибните запаси, намаляването на въздействието на рибарството върху морската среда и постепенното премахване на разточителните практики на изхвърляне на улов. Ще се инвестира повече в малките рибни стопанства и стопанства за аквакултура, които са източници на бъдещ растеж, и ще се подпомага по-ефективното събиране на данни за рибарството, за да може решенията да се вземат въз основа на надеждни данни. Чрез фонда ще се засили също така подкрепата на ЕС за програми за контрол на рибарството, за да се гарантира спазването и изпълнението на правилата за отговорен и устойчив риболов.

Чрез ЕФМРД ще се съфинансират проекти, финансирани по национални програми, като всяка държава от ЕС ще получи дял от общия бюджет. Всяка държава ще изготви оперативна програма, в която ще посочи как възнамерява да изразходва така разпределените средства и след като получи одобрение от Комисията, националните органи ще решават кои проекти да подпомагат.

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar