Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. oktobra 2013

Evropska komisija je sprejela še en ukrep za spodbujanje računalništva v oblaku

Evropska komisija je danes ustanovila strokovno skupino za pripravo varnih in pravičnih pogojev za pogodbe v sektorju računalništva v oblaku v obliki nezavezujočega instrumenta. Cilj je določiti najboljše prakse za reševanje težav, s katerimi se srečujejo potrošniki in mala podjetja, ki zaradi nejasnosti v pogodbah pogosto niso naklonjeni nakupu storitev računalništva v oblaku. Strokovna skupina je ustanovljena v okviru prizadevanj Komisije za izboljšanje zaupanja v storitve računalništva v oblaku ter sprostitev njihovega potenciala za povečanje gospodarske produktivnosti v Evropi. Je eden od ključnih ukrepov znotraj strategije Komisije za računalništvo v oblaku, ki je bila sprejeta lani (IP/12/1025, MEMO/12/713) ter je namenjena reševanju težav v tem sektorju, ki presegajo skupno evropsko prodajno pravo, o katerem trenutno potekajo pogajanja (MEMO/13/792).

„Voditelji EU so na zasedanju Evropskega sveta prejšnji teden pozvali k ukrepom za pomoč pri oblikovanju enotnega trga za računalništvo v oblaku. Komisija je že pripravila svoj delež. Če bi v celoti izkoristili možnosti, ki jih ponuja računalništvo v oblaku, bi lahko v Evropi do leta 2020 ustvarili 2,5 milijona dodatnih delovnih mest ter letno dodali približno 1 % k BDP EU,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Strokovnjake prosimo, da potrošnikom ter malim in srednjim podjetjem zagotovijo usklajen sklop pogodbenih pogojev, da bi lahko storitve računalništva v oblaku uporabljali z večjim zaupanjem. Zaupanje prinaša dobiček – državljani morajo zaupati, da so storitve, ki jih uporabljajo, poštene in zanesljive.

V strokovni skupini za računalništvo v oblaku so predstavniki ponudnikov storitev v oblaku, potrošnikov, malih in srednjih podjetij ter akademiki in pravniki. Prvi sestanek je na sporedu 19. in 20. novembra 2013, skupina pa naj bi o svojem delu poročala spomladi 2014. Prispevek bo vključen v dokument, na podlagi katerega se bodo začela obsežna javna pogajanja o tem, kako naprej na področju pogodb v sektorju računalništva v oblaku za potrošnike ter mala in srednja podjetja.

1.1 Ozadje

Evropska komisija je 27. septembra 2012 sprejela strategijo za sprostitev potenciala računalništva v oblaku v Evropi (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategija je namenjena povečanju uporabe računalništva v oblaku v gospodarstvu. Strokovna skupina je ključni del te strategije in prizadevanj Komisije za nadaljnje spodbujanje digitalnega enotnega trga. Nadgrajuje druge že obstoječe zakonodajne pobude, kot sta reforma EU na področju varstva podatkov (MEMO/13/923) ter predlagano nezavezujoče evropsko prodajno pravo (MEMO/13/792).

Strokovna skupina je zadolžena za pomoč Komisiji pri preučevanju možnosti za izboljšanje pravnega okvira za pogodbe v sektorju računalništva v oblaku za potrošnike ter mala in srednja podjetja(IP/13/590), da bi povečali zaupanje potrošnikov v uporabo pogodb na področju računalništva v oblaku.

„Računalništvo v oblaku“ pomeni shranjevanje podatkov (na primer besedila, slike in posnetki) in programske opreme v oddaljenih računalnikih, do katerih uporabniki dostopajo prek interneta z napravo, ki jo sami izberejo. To je hitrejše in cenejše, omogoča večjo prilagodljivost in je lahko varnejše kot rešitve informacijske tehnologije, nameščene na licu mesta. Mnogo priljubljenih storitev, kot so Facebook, Spotify in spletne storitve elektronske pošte, uporablja tehnologijo računalništva v oblaku, resnične gospodarske koristi pa prinaša razširjena uporaba rešitev, ki jih omogoča računalništvo v oblaku, v podjetjih in javnem sektorju.

Cilj strategije Komisije za računalništvo v oblaku zajema tri ključne ukrepe, od katerih je eden namenjen določanju varnih in pravičnih pogodbenih pogojev za pogodbe v sektorju računalništva v oblaku. Vzorčni pogodbeni pogoji lahko pripomorejo k enostavnejšemu sklepanju pogodb med ponudniki storitev računalništva v oblaku ter potrošniki in malimi podjetji. Lahko tudi spodbujajo uporabo pravil EU o varstvu podatkov v takšnem obsegu, kot so pomembna za pogodbe v sektorju računalništva v oblaku.

Evropski parlament je prejšnji teden z veliko večino podprl predloge Evropske komisije za reformo na področju varstva podatkov (MEMO/13/923, s katero se vzpostavlja okvir, ki bo pomagal spodbujati razvoj storitev računalništva v oblaku. Hitro sprejetje reforme varstva podatkov bi podprlo razvoj enotnega digitalnega trga ter pomagalo zagotoviti, da bodo lahko potrošniki ter mala in srednja podjetja v celoti izkoristili ugodnosti rasti na področju digitalnih storitev in računalništva v oblaku.

S predlogom za skupno evropsko prodajno pravo je Komisija že začela izboljševati pravni okvir za pogodbe v sektorju računalništva v oblaku (MEMO/13/792). S skupnim evropskim prodajnim pravom bo vzpostavljeno nezavezujoče prodajno pravo na ravni EU, vključno s pravičnimi in uravnoteženimi pravili, ki jih bodo potrošniki ter mala in srednja podjetja lahko uporabljali pri nakupu digitalnih produktov, kot so glasba ali programska oprema, tako da jih naložijo z oblaka. Strokovna skupina bo opravljala posebno dopolnilno delo za obravnavo tistih težav, ki presegajo skupno evropsko prodajno pravo, da bi zagotovila vključitev tudi drugih pogodbenih vprašanj, ki zadevajo storitve računalništva v oblaku, v podoben nezavezujoč pravni instrument.

Dodatne informacije

Evropska komisija – pogodbeno pravo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_sl.htm

Evropska komisija – varstvo podatkov:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_sl.htm.

Evropska komisija – računalništvo v oblaku:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

Člani strokovne skupine o varnih in poštenih pogodbenih pogojih v sektorju računalništva v oblaku

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar