Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 28 d.

Europos Komisija žengė dar vieną didelį žingsnį skatindama debesijos kompiuteriją

Šiandien Europos Komisija sudarė ekspertų grupę, kuri turi parengti saugias ir sąžiningas debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygas, kaip neprivalomą teisinę priemonę. Norima sužinoti, kaip geriausiai išsklaidyti vartotojų ir mažų įmonių nerimą, nes jie dažnai nelinkę pirkti debesijos kompiuterijos paslaugų dėl neaiškių sutarčių sąlygų. Sudaryta ekspertų grupė – tai dalis Komisijos pastangų stiprinti pasitikėjimą debesijos kompiuterijos paslaugomis ir išnaudoti jų potencialą stiprinti ekonomikos produktyvumą Europoje. Tai vienas iš pagrindinių veiksmų pagal Komisijos debesijos kompiuterijos strategiją, kuri buvo priimta pernai (IP/12/1025, MEMO/12/713) ir kuria siekiama išspręsti su debesija susijusias problemas, kurios nepatenka į bendrosios Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės, dėl kurios šiuo metu deramasi (MEMO/13/792), taikymo sritį.

„Praėjusią savaitę Europos Vadovų Taryboje ES vadovai paragino imtis veiksmų padedant sukurti bendrąją debesijos kompiuterijos rinką. Komisija vykdo savo priedermes. Visapusiškai išnaudojant debesijos kompiuterijos teikiamas galimybes Europoje būtų galima sukurti 2,5 mln. papildomų darbo vietų ir iki 2020 m. ES bendrąjį vidaus produktą didinti maždaug 1 % per metus, – kalbėjo Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Ekspertų prašome parengti subalansuotas sutarties sąlygas, kurios padidintų vartotojų bei mažųjų ir vidutinių įmonių pasitikėjimą debesijos kompiuterijos paslaugomis. Pasitikėjimas yra finansiškai naudingas – piliečiai turi būti tikri, kad paslaugos, kuriomis jie naudojasi, yra sąžiningos ir patikimos.“

Debesijos kompiuterijos ekspertų grupėje yra debesijos paslaugų teikėjų, vartotojų, MVĮ, mokslininkų ir teisės specialistų atstovų (žr. priedą). Pirmą posėdį numatyta surengti 2013 m. lapkričio 19–20 d. Tikimasi, kad grupė pateiks ataskaitą 2014 m. pavasarį. Rezultatais bus pasiremta rengiant politikos dokumentą, kuriuo bus pradėtos plačios viešos konsultacijos dėl galimų tolesnių veiksmų debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygų vartotojams ir MVĮ srityje.

Pagrindiniai faktai

2012 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisija priėmė strategiją „Debesijos kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (IP/12/1025, MEMO/12/713). Šia strategija siekiama padidinti debesijos kompiuterijos naudojimą visuose ekonomikos sektoriuose. Ekspertų grupė yra svarbi šios strategijos ir Komisijos pastangų toliau skatinti bendrąją skaitmeninę rinką dalis. Plėtojamos kitos jau pasiūlytos teisės aktų iniciatyvos, pvz., ES duomenų apsaugos reforma (MEMO/13/923) ir siūlymas dėl neprivalomos Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės (MEMO/13/792).

Ekspertų grupės užduotis – padėti Komisijai išnagrinėti, kaip būtų galima pagerinti teisinę debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygų vartotojams ir MVĮ sistemą (IP/13/590), siekiant sustiprinti vartotojų ir MVĮ pasitikėjimą debesijos kompiuterijos paslaugų sutartimis.

Debesijos kompiuterija – tai duomenų (pvz.: tekstinių rinkmenų, nuotraukų, vaizdo siužetų) ir programinės įrangos saugojimas atokiuose kompiuteriuose, prie kurių vartotojai prisijungia internetu, naudodamiesi savo pasirinktu įrenginiu. Tai spartesnis, pigesnis, lankstesnis ir potencialiai saugesnis būdas nei su vietos įranga susiję IT sprendimai. Teikiant daugelį populiarių paslaugų, pavyzdžiui, „Facebook“, „Spotify“ ir internetinį e. paštą naudojamos debesijos kompiuterijos technologijos, tačiau tikroji ekonominė nauda būtų gauta tada, kai debesijos kompiuterijos sprendimus pradėtų plačiai taikyti įmonės ir viešasis sektorius.

Komisijos debesijos kompiuterijos strategijoje numatyti trys pagrindiniai veiksmai, vienu iš kurių siekiama nustatyti saugias ir teisingas debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygas. Jeigu būtų apibrėžtos pavyzdinės sutarčių sąlygos, debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjams ir vartotojams bei mažosioms įmonėms būtų lengviau sudaryti sutartis. Dėl to taip pat gali būti lengviau taikyti ES duomenų apsaugos taisykles su debesijos kompiuterijos sutartimis susijusiose srityse.

Europos Komisijos pasiūlytomis duomenų apsaugos reformomis, kurioms praėjusią savaitę didžiule balsų dauguma buvo pritarta Europos Parlamente (MEMO/13/923), taip pat bus sukurta sistema, kuri padės skatinti debesijos kompiuterijos paslaugų plėtojimą. Greitai patvirtinti duomenų apsaugos reformą būtų naudinga plėtojant bendrąją skaitmeninę rinką, tai padėtų užtikrinti, kad vartotojai ir MVĮ visapusiškai naudotųsi gausėjančiomis debesijos kompiuterijos ir kitomis skaitmeninėmis paslaugomis.

Komisija jau pradėjo tobulinti teisinę debesijos kompiuterijos sutarčių sistemą, pasiūliusi priimti bendrąją Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisę (MEMO/13/792). Bendrąja Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teise bus sukurta neprivaloma ES pirkimo-pardavimo sutarčių teisės sistema, įskaitant sąžiningas ir subalansuotas taisykles, kuria vartotojai ir MVĮ galės naudotis, įsigydami skaitmeninius produktus, pvz., muzikos kūrinius arba programinę įrangą, kai juos reikia parsisiųsdinti iš debesijos. Ekspertų grupė atliks konkrečias papildomas užduotis, nagrinėdama tas problemas, kurios nepatenka į bendrosios Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės taikymo sritį, kad užtikrintų, kad panašiomis neprivalomomis priemonėmis būtų išspręsti ir kiti su debesijos kompiuterijos paslaugų sutartimis susiję klausimai.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Sutarčių teisė

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_lt.htm

Europos Komisija. Duomenų apsauga

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_lt.htm

Europos Komisija. Debesijos kompiuterija

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Members of the expert group on safe and fair terms for cloud computing contracts

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar