Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. lokakuuta 2013

Euroopan komissiolta uusia toimia pilvipalvelujen edistämiseksi

Euroopan komissio on tänään perustanut asiantuntijaryhmän kehittämään pilvipalveluille turvallisia ja oikeudenmukaisia sopimusehtoja, jotka perustuvat vapaaehtoiseen sääntelyvälineeseen. Kuluttajat ja pienyritykset ovat usein haluttomia ostamaan pilvipalveluja, koska sopimukset ovat epäselviä. Tavoitteena on nyt löytää parhaat käytännöt kuluttajien ja pienyritysten huolenaiheiden poistamiseksi. Asiantuntijaryhmän perustaminen on osa komission pyrkimyksiä lisätä luottamusta pilvipalveluihin ja vapauttaa niiden potentiaali talouden tuottavuuden edistämiseksi Euroopassa. Se on yksi keskeisiä toimenpiteitä komission pilvipalvelustrategiassa, joka hyväksyttiin viime vuonna (IP/12/1025, MEMO/12/713), ja sen tarkoituksena on ratkaista sellaiset pilvipalveluihin liittyvät ongelmat, jotka eivät kuulu parhaillaan laadittavana olevan yhteisen eurooppalaisen kauppalain soveltamisalaan (MEMO/13/792).

”Viime viikolla pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n johtajat kehottivat toteuttamaan lisätoimia, jotta voitaisiin luoda pilvipalvelujen sisämarkkinat. Komissio hoitaa oman osuutensa. Pilvipalvelujen tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen voisi luoda Euroopassa jopa 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa ja kasvattaa EU:n bruttokansantuotetta noin yhden prosentin vuositahtia vuoteen 2020 saakka”, totesi oikeusasioista vastaava komissaari, komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Olemme pyytäneet asiantuntijoita kehittämään tasapainoiset sopimusehdot, joiden ansiosta kuluttajat ja pienet ja keskisuuret yritykset voivat käyttää pilvipalveluja turvallisemmin mielin. Luottamuksen luominen kannattaa — kansalaisten on voitava luottaa siihen, että heidän käyttämänsä palvelut ovat oikeudenmukaisia ja luotettavia”, Reding jatkoi.

Pilvipalvelujen asiantuntijaryhmässä ovat edustettuina pilvipalvelujen tarjoajat, kuluttajat ja pk-yritykset, tutkijat ja oikeusalan ammattilaiset (ks. liite). Ryhmän ensimmäinen kokous pidetään 19. ja 20. marraskuuta 2013, ja sen odotetaan antavan raporttinsa keväällä 2014. Raporttia käytetään apuna laadittaessa toimintapoliittiinen asiakirja, jolla käynnistetään laaja julkinen kuuleminen mahdollisista tavoista edetä kuluttajien ja pk-yritysten pilvipalvelusopimusten kehittämisessä.

Tausta

Euroopan komissio hyväksyi 27. syyskuuta 2012 strategian, jonka tavoitteena on pilvipalvelujen potentiaalin käyttöön saaminen Euroopassa (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategian tarkoituksena on lisätä pilvipalvelujen käyttöä kaikilla talouden aloilla. Asiantuntijaryhmä on keskeinen osa tätä strategiaa ja komission pyrkimyksiä edistää digitaalisia sisämarkkinoita. Se perustuu muihin jo esitettyihin lainsäädäntöaloitteisiin, kuten EU:n tietosuojasääntöjen uudistus (MEMO/13/923) ja ehdotettu valinnainen eurooppalainen kauppalaki (MEMO/13/792).

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on avustaa komissiota tutkimaan keinoja, joilla voidaan parantaa pilvipalvelusopimusten oikeudellista kehystä kuluttajien ja pk-yritysten kannalta (IP/13/590), jotta voitaisiin vahvistaa kuluttajien ja pk-yritysten luottamusta pilvipalvelusopimuksiin.

Pilvipalveluilla viitataan datan (kuten tekstitiedostojen, kuvien ja videoiden) ja ohjelmistojen tallentamiseen etätietokoneille, joita käyttäjät käyttävät internetin välityksellä haluamaltaan päätelaitteelta. Tämä on nopeampaa, halvempaa ja joustavampaa kuin omien paikallisten tietotekniikkaratkaisujen käyttö, ja tarjoaa mahdollisesti myös paremman tietoturvan. Monet suositut palvelut, kuten Facebook, Spotify ja erilaiset selainsähköpostipalvelut, käyttävät pilvipalveluteknologiaa, mutta todelliset taloudelliset hyödyt saataisiin vasta pilviratkaisujen laajasta käyttöönotosta yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Komission pilvipalvelustrategiaan sisältyy kolme avaintoimea, joista yhden tavoitteena on saada aikaan turvalliset ja oikeudenmukaiset sopimusehdot pilvipalveluita varten. Mallisopimusehtojen avulla voidaan helpottaa sopimusjärjestelyjä pilvipalvelujen tarjoajien ja kuluttajien ja pienten yritysten välillä. Niillä voidaan helpottaa myös EU:n tietosuojasääntöjen soveltamista pilvipalvelujen osalta.

Tietosuojasääntöjen uudistusta koskevissa Euroopan komission ehdotuksissa, jotka saivat viime viikolla Euroopan parlamentin ylivoimaisen enemmistön kannatuksen (MEMO/13/923), luodaan myös kehys, joka auttaa edistämään pilvipalvelujen kehittämistä. Tietosuojasääntöjen uudistuksen nopea hyväksyminen edistäisi digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä ja auttaisi varmistamaan, että kuluttajat ja pk-yritykset hyötyvät täysimääräisesti digitaalisten palvelujen ja pilvipalvelujen kasvusta.

Yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevalla ehdotuksella komissio on jo aloittanut pilvipalvelusopimuksia koskevan oikeudellisen kehyksen parantamisen (MEMO/13/792). Yhteisellä eurooppalaisella kauppalailla luodaan valinnainen EU:n laajuinen kauppalaki, johon sisältyvät myös oikeudenmukaiset ja tasapainoiset säännöt, joita kuluttajat ja pk-yritykset voivat käyttää ostaessaan digitaalisia tuotteita kuten musiikkia tai tietokoneohjelmistoja lataamalla ne pilvestä. Asiantuntijaryhmä tekee erityistä lisätyötä niissä kysymyksissä, jotka eivät kuulu yhteisen eurooppalaisen kauppalain piiriin. Näin voidaan varmistaa, että myös muihin pilvipalvelujen kannalta merkityksellisiin sopimuskysymyksiin löydetään ratkaisu vastaavankaltaisella vapaaehtoiseen sääntelyvälineeseen perustuvalla lähestymistavalla.

Lisätietoja

Euroopan komissio – sopimusoikeus:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Euroopan komissio - tietosuoja:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

Euroopan komissio – pilvipalvelut:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Oikeus- ja kansalaisuusasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @VivianeRedingEU

Turvallisia ja oikeudenmukaisia sopimusehtoja pilvipalvelusopimuksille kehittävän asiantuntijaryhmän jäsenet:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar